top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 26 September 2023

Koos Espach


Paulus se Tweede Sendingreis (41)

Paulus in Atene (6)


Die verhouding tussen God en die mensdom


Hand. 17:26-27 – “Uit een mens het Hy al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. 27 God het hulle gemaak om Hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om Hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie ...”


Vervolgens beklemtoon Paulus daar op die Areopagus die verhouding tussen God en die mensdom. Uit ons teks moet besef word dat hier nie ’n bloudruk gegee word vir die presiese plek waar elke volk permanent sal woon nie. Paulus is besig om hier aan te toon dat die bestaan van die verskillende volkere dit nie nodig maak dat daar meer as een God sal wees nie. In die ou tyd het elke volk, en selfs elke stad, aanspraak gemaak op ’n god aan wie die volk of stad sy bestaan te danke het. Paulus verkondig egter wat die Ou Testament leer dat God uit een mens die hele menslike geslag geskape het (Gen. 1:27, 28) in dié sin dat Hy aan hulle die opdrag gegee het om te vermeerder en die aarde te vul. So het al die nasies ontstaan en God het vooraf bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon.


Alle mense wat oor die hele oppervlakte van die aarde woon, het hulle bestaan te danke aan dieselfde God. Vir die heidense Grieke wat dikwels hulle afgod verbind het aan ’n spesifieke gebied, ’n stad of ’n land, sê Paulus dat daar slegs één Skepper-God is wat oor al die gebiede en nasies op die aarde regeer. God se doel hiermee was dat die mensdom Hom sou soek, al sou hulle ook moes rondtas om Hom te vind. In die natuur en die geskiedenis is die werke van God waarneembaar, sodat selfs die heidene Hom kan vind as hulle ernstig na Hom soek, ten spyte van hulle verstand wat verduister is met hulle afgode. En tog is Hy nie ver van enigeen van ons af nie. Die lewende God van die Bybel is naby aan dié wat hom aanbid in weerwil van Sy verhewenheid en grootheid. “Die Here is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom in opregtheid aanroep” (Ps. 145:18).


Paulus verduidelik aan die Ateners dat God veel meer is as die klomp beelde wat hy in die stad sien. Hy is ‘n God wat die mens gemaak het om Hom te soek. Vandag soek die wêreld weer, of liewer, sommige mense soek steeds. Menigte verkondig openlik dat hulle God nie wíl soek nie, nie wil vind nie. Hulle soek hulleself. Die mens hou homself besig om homself die middelpunt van sy bestaan te maak en raak verstrik aan die leuen. Alles draai rondom hom en hy het selfs so ver gegaan om “in die plek van die heerlikheid van die onverganklike God, beelde wat lyk soos ‘n verganklike mens of soos voëls of diere of slange,” (Rom. 1:23) geskep het – die mens-godjie op sy eie troontjie! Maar “die Here ken die gedagtes van die mens en weet dit beteken niks” (Ps. 94:11).


Om God te soek, is nie ‘n eenvoudige saak nie. Elke soeker, moet allereers glo dat God wel bestaan. Die Hebreërskrywer sê selfs dat God die soekers na Hom beloon. Ek dink dit is dan nodig dat ons almal ons ore moet spits: “Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon” (Heb. 11:6). Glo en nogmaals glo! En dit is hier waar die probleem soms lê. Ons gelowiges se fokus verskuif só maklik. Ons soeke na God word dikwels in die wiele gery deur ons soeke na onsself, ons eie wil en óns oortuigings. Ai tog, dankie Here daar is goeie nuus vir ons sukkelende soekers: God laat Hom maklik vind – “Hy is nie ver van enigeen van ons af nie.” Trouens, ons lewende God is eintlik die Soeker, vra maar elke wegkruiper.


God is die Een wat ons wil versorg. Hy is die oorwinnaar oor ons lewensangs en vrees vir die dood deurdat Hy in Jesus die dood oorwin het en aan elkeen wat in Jesus glo, oorwinning wil skenk. Hy is naby ons, so naby soos sy Woord. Deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Ons is gemaak om Hom te soek. Dit beteken dat ek en jy ons deur God moet laat vind sodat Hy met ons ʼn nuwe begin kan maak. Hy wil met ons in ʼn persoonlike verhouding staan. Dit is meer as om oor God te praat en te dink. Dit is om in liefde i.p.v. vrees met God te lewe. Dit is om vreugde te ken en met hoop vervul te wees vir die toekoms. Het jy al hierdie God gevind? Jy hoef maar net na Jesus toe te gaan. Hy neem elkeen wat na Hom toe kom onvoorwaardelik aan.


“Om ons weer op die spoor van die ewige lewe te bring het God die drastiese stap gedoen om self mens te word. En daarmee het Hy vir ons kom wys wat dit behels om by God uit te kom – ons moet onsself verloën en agter Christus aankom en word soos Hy” (Ferdinand Deist).


Gebed: Dankie Here, dat U my gevind het. Dankie dat ek, bobaas-wegkruiper, deur U weggeneem is van die pad wat my na ‘n afgrond gelei het. Hou my asseblief gedurig in U oog, ek is geneig om my fokus weg van U af, te skuif. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page