top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 13 September 2023

Koos Espach


Paulus se Tweede Sendingreis (33)

Paulus en Silas in Berea (2)


Wat sê die Bybel?


Hand. 17:11-12 – “Die mense (in Berea) was ontvankliker as dié in Tessalonika. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die Skrif ondersoek om te sien of dit is soos Paulus sê. 12 Baie van die Jode het gelowig geword en ook heelparty van die Grieke, mans sowel as vooraanstaande vroue.”


Paulus het tot dusver oral heftige teenstand gekry, maar hier in Berea was die gesindheid anders. Die Jode van Berea was ontvankliker (open minded) vir die evangelie as dié van Tessalonika. Hulle het moeite gedoen om met ‘n heel ander gesindheid, die waarheid daarvan te ondersoek. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag, nie net slegs op die sabbat, die Skrifte ondersoek om te sien of dit wat Paulus sê, ooreenstem met die Skrifte. Die Jode was hier bereid om saam met Paulus na die waarheid te soek.


Dit behoort vandag steeds dieselfde te wees. Ons gesindheid is baie belangrik wanneer ons Bybelstudie doen. Want, wat is die waarheid? Dit help nie om met vooropgestelde idees net Bybel te lees, ‘n teksversie iewers kry wat jou idees ondersteun en dan as die waarheid wil afmaak nie. Die Bybel is nog altyd vir alle mense die enigste veilige en suiwere weg, omdat dit alleen die fondament van die kerk en die vastigheid van die geloof is. ‘n Goeie gewoonte is om elke dag, voor ons Bybel lees, eers voor God stil te raak en gewillig wees om te verander soos die Here vir ons wys. Dit is immers God se woord.


Die Woord van God lewe. Dit is nie ’n klomp woorde wat agtermekaar op ’n boekrol geverf is nie. Dis nie dood nie, want dan sou die mense nog voor 100 n.C. die hele boek ontrafel het en sou ons vandag nie eens daarvan geweet het nie. Die Bybel is werklik ’n besonderse boek. Ja, bloot die feit dat dit die toets van tyd deurstaan het; bloot die feit dat die mens dit nog nie heeltemal kon verklaar het nie; bloot die feit dat daar soveel verskillende sienings is; bloot die feit dat mense verskillende boodskappe ontvang, wys dat dit die woorde van God is. Dit wys dat die Heilige Gees daarby betrokke was en nog steeds is. Dit is ’n bewys dat die Woord van God vir seker nog nie “vergaan het nie en dat dit lewend en kragtig is en so bly (Heb. 4:12a)!


Die Skrifondersoek lei dan ook tot die vind van die regte weg, Jesus Christus. Wanneer ons besig is met die Woord van God, moet ek en jy besef wat ons eintlik in ons hande vashou. Die Woord van God is presies dit: die woorde van God. Dit is God wat hier aan die woord is. God gee vir ons, soos die Engelsman sê: “A piece of His mind.” Dit wat God dink, dit wat God wil hê ons moet weet van Hom en van onsself, kom gee Hy vir ons in Sy Woord. Dit is hoekom dit lewendig is, “want die woord van God is lewend en kragtig” en Jesus het dit bevestig dat Sy woorde nooit sal vergaan nie – Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit” (Matt. 24:35).


Wanneer ons in God se Woord doenig is, beweeg dit ons. Ons verander. Ons stap anders by die Woord van God uit as wat ons daar ingestap het. Dit is wat ’n lewende Woord doen. Omdat God se Woord nie net dooie woorde is nie, hou dit my en jou op God se pad. Dit help ons om te verstaan hoe ek en jy ons lewe moet leef, sodat ons binne God se wil bly. “Die woord van God is lewend en kragtig en sal nooit vergaan nie.” En as die Woord van God geen krag op my en jou uitoefen nie, vermoed ek moet ons effe na binne kyk. Die probleem lê nie by die Bybel nie, maar by ons. As ons nie God deur Sy Woord hoor praat nie, is dit nie Sy stem wat stil is nie, maar ons ore wat doof geword het.


In God se Woord is daar meer as genoeg krag sodat ons kan hoor, dit leer en gaan toepas. Hoe kan ons dan nie anders as om elke dag ’n afspraak te maak om die lewende Woord van God te bestudeer nie? Hier is baie krag vir elkeen van ons. Krag wat ons nodig het om elke dag aan te pak. Weet dit. Glo dit. Vertel dit vir ander ook. Dít is die waarheid. Ons moet dan so leef dat Jesus Christus enige tyd in ons lewe kan opdaag en niks onheiligs daar sal vind nie. Beweeg God se Woord jou? Ervaar jy God se krag deur Sy Woord?


“Die Woord van God léwe! Dit praat met my in elke nuwe lewensituasie. Dit het hande, want dit gryp my vas. Dit het voete, want dit haal my in wanneer ek probeer wegkom van wat dit sê” (Martin Luther).


Gebed: God van die Woord, dankie dat U deur U Woord met my praat. Dankie Here, dat U Woord vandag nog kragtig aan die werk is. Help my om meer tyd daarmee deur te bring, sodat ek meer krag daarin kan ervaar en U beter leer ken. Laat U Woord orals in my lewe skyn en vir my wys waar ek nie binne U wil, loop nie. In Jesus se Naam. Amen.


Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page