top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 6 September 2023

Koos Espach


Paulus in Tessalonika (2)

Die oproer in Tessalonika (2)


Ware geluk lê slegs by God


Hand. 17:4-6 – “Party van die Jode het oortuig geraak en by Paulus en Silas aangesluit. ‘n Groot aantal godvresende Grieke en ‘n aansienlike getal vooraanstaande vroue het ook nog bygekom. 5 Maar die Jode was hieroor afgunstig en het met die hulp van ‘n klomp nikswerd leeglêers ‘n beweging op tou gesit wat die stad in oproer gebring het. Hulle het na Jason se huis toe opgeruk en wou vir Paulus en Silas hê om hulle voor die volk te bring. 6 Toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en ‘n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skreeu: ‘Dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring. Hulle is nou hier in ons stad ...”


Paulus is vir drie sabbatdae na mekaar besig om met die Jode in Tessalonika se sinagoge oor die Skrif te redeneer. Die Skrif is boekrolle van die Ou Testament – eerste vyf boeke en van die Profete – wat hulle tot hulle beskikking gehad het. Hierdie Jesus wat Paulus aan hulle verkondig het, ís die Christus. Vir ons is Jesus en Christus sinonieme; dit is woorde wat bymekaar hoort, amper soos ‘n naam en van. Vir baie van die Jode wat na Paulus luister, beteken Christus die gesalfde, verlosser, redder, messias, iemand wat hulle van eeue se onderdrukking deur ander volke soos die Assiriërs, Babiloniërs, die Perse, Grieke en nou Romeine, sou red. Dis nie iemand wat aan ‘n kruis sou sterf en hulle, die uitverkore volk van God, aan hulle lot sou oorlaat nie.


Teen hierdie agtergrond van hulle verwagting, kondig Paulus aan dat die Jesus wat hy verkondig, die Gesalfde, Verlosser, Redder en Messias is. Hulle aardse voorstelling van ‘n Koning-Messias is verkeerd! En die Jode hou nie van wat hulle hoor nie. Hierdie Jesus wat hulle van hoor is nie ‘n verlosser wat oorwin en triomfeer nie. Hy pas nie in hulle prentjie van die Messias in nie. Waar kom Paulus aan hierdie storie? ‘n Gemengde reaksie volg op Paulus se prediking. “Party van die Jode het oortuig geraak en hulle by Paulus en Silas aangesluit. ‘n Groot aantal godvresende Grieke en ‘n aansienlike getal vooraanstaande vroue het ook nog bygekom.” Hier móét konflik kom!


Te Tessalonika word nou herhaal wat in Klein-Asië plaasgevind het. Die Jode was jaloers omdat hulle gesien het dat Paulus en Silas by die godvresendes groter sukses gehad het as hulle. Paulus is besig om die orde in hulle sinagoge te steur! Die Jode moet optree teen Paulus en Silas. Gevolglik roep hulle die hulp van ’n klomp nikswerd leeglêers in en ’n betoging word op tou gesit. Hulle het na Jason se huis, waar die predikers tuis was, gegaan. Paulus en Silas was nie tuis nie, maar aangesien die volk slagoffers wou hê, het hulle vir Jason en ’n paar ander gelowiges wat in die huis was, na die stadsbestuur gesleep. Die beskuldiging wat hulle ingebring het teen Paulus en Silas was dat hulle oral moeilikheid maak en op daardie oomblik in hulle stad was. (Die eintlike moeilikheidmakers is die klomp leeglêers, nie Paulus en Silas nie.)


Hulle bring die wêreld in oproer – is die aanklag voor die stadsbestuur. Volkome waar! Betekenisvolle woorde deur ‘n klomp werkloses uitgespreek. Ons ken dit mos. Hier by ons word hulle net met busse aangery. Die lig van God se liefde skyn in die duisternis – God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het ... en die lig in Tessalonika en die wêreld van vandag aangesteek het – die Lig wat die donkerte nie wil hê nie. Ons moet dit weet. Ons moet weet dat die magte van die donker elke oomblik van die dag met alles in hulle probeer om ons wat dagmense is, mense wat agter die ware Lig aanstap, te probeer afrokkel.

Met alle mag word ons op alle fronte aangeval. Die duiwel en sy trawante het nie ’n lui haar op hulle koppe nie. Met alles in hulle sal hulle keer op keer probeer om ons met allerlei slinkse maniere, van God af weg te rokkel. Hulle is slim en weet waar ons swak plekke is. Meedoënloos sal hulle daardie plekke keer op keer teiken. As ons nie voorberei is vir die aanvalle nie, is daar ’n kans dat ons moeg kan raak en hulle sukses by ons kan behaal.


Dis nie maklik vandag om daar waar ons werk, woon en speel, staande te bly in die geloof nie en om elke hoek en draai word ons versoek. Dit lyk so lekker om deel van die wêreld te wees. Dit lyk so asof hulle al die pret het. Tog is dit nie waar nie. Ware geluk lê slegs by God. Staan vas. Hou vas aan ons geloof en weet dat ons Leier die ware leier is. Glo en weet dat Jesus klaar oorwin het en dat dit die enigste pad is om te stap. Die res is net geraas – “hulle wat die wêreld in beroering bring, is nou hier” – hulle is die manne van die donker!


Hoe moet ons staande bly in die stryd tussen lig en donker, teen hulle wat die wêreld in beroering bring? Ons is dagmense wat onsself moet beskerm. Maar hoe moet ek en jy dit prakties deel maak van ons dag? Ons moet vashou aan ons geloof. Ons moet vashou aan die wete dat ons ’n lewende God dien wat die grootste en sterkste is. Ons moet vashou aan die wete dat Jesus klaar die vyand aan die kruis oorwin het en dat sy mag gebreek is. Ons dagmense is aan die wenkant, want ons Vader is die ware Heerser, die begin en die einde. Die Alfa en die Omega. Hy is alles! Dit moet ons glo.


“Daar is twee soorte vryheid: die valse een waar ‘n mens kan doen wat jy lus het; en die ware vryheid waar jy vry is om te doen wat God behaag” (Charles Kingsley).


Gebed: Onse Vader, U weet dis nie maklik daar buite nie en dat die aanvalle so gereeld en aanmekaar kom. Dis moeilik om staande te bly. Help my om te bly glo en vas te hou aan die feit dat ek aan die wenkant is, want U het die vyand reeds aan die kruis oorwin. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page