top of page

Gedagte vir Vandag

8 Februarie 2021

Koos Espach


JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING (44)

(Matt. 16:21–25:46)


Jesus spel koninkrykswaardes vir huwelike, kinders en welvaart uit (11).

(Matt. 19:1-30)

Die ryk jongman (6)

(Mark. 10:17-31; Luk. 18:18-30)

‘n Wyse antwoord by ‘n verkeerde vraag!


Matt. 19:27-30 – “Toe sê Petrus vir Hom: ‘Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. Wat sal ons daarvoor kry?’ Jesus antwoord hulle: ‘Dit verseker Ek julle: Wanneer alles nuut gemaak word, as die Seun van die mens op sy heerlike troon sit, sal ook julle wat My gevolg het, op twaalf trone sit en oor die twaalf stamme van Israel regeer. En elkeen wat ter wille van my Naam afgesien het van huise of broers of susters of pa of ma of kinders of grond, sal honderd maal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis kry. ‘Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste.”


Vergelyk ook Joh. 3:17-18 – “God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.”


Petrus as mondstuk van die twaalftal, wys daarop dat hulle alles opgeoffer het om Jesus te volg. In teenstelling met die ryk jongman het die dissipels die bietjie eer wat hulle tussen hulle eie mense gehad het, prysgegee toe hulle Jesus ongeveer drie jaar gelede begin volg het. Petrus soek nou gerusstelling oor die veiligheid van homself en die ander dissipels. Hulle voldoen reeds aan ’n tweeledige eis: hulle het alles verlaat, en hulle het Jesus gevolg. Wat sal hulle loon wees vir hulle selfverloëning?


Jesus verseker die dissipels dat hulle in die “Seun van die mens se heerlikheid” sal deel wanneer alles nuut gemaak word. Dit is nie net die dissipels wat alles verlaat het nie, maar ook ander, elkeen wat ter wille van my Naam afgesien het van huise of broers of susters of pa of ma of kinders of grond”. Die antwoord van Jesus raak die algemene beginsel. Dit dien ook tot troos en bemoediging vir almal wat groot offers moet bring ter wille van die navolging van die Here. Vir die verbreking van die natuurlike bande ter wille van Christus en die evangelie, sal daar ’n ryke vergoeding gevind word in nuwe geestelike bande. ’n Nuwe rykdom sal gevind word in die gemeenskap van die gelowiges. In die toekoms is die ewige lewe weggelê as ’n oorvloedige beloning, in vergelyking waarmee geen aardse offer as ’n verlies gereken kan word nie.


Die belofte van die ewige lewe sluit aan by die jongman se vraag “watter goeie daad hy moet doen om die ewige lewe te verkry?” (v. 16). Juis deur te doen wat die jongman nie kon doen nie, verkry hulle die ewige lewe. Die beloning is oorvloedig. Dit begin reeds in hierdie lewe en loop uit op “die ewige lewe” hierna. Dit beteken egter die omkeer van normale menslike waardes en verwagtings. In God se genade gaan dit nie oor rykes, magtiges, vooraanstaandes nie, maar oor hulle wat soos afhanklike kinders alles van God, en niks van hulleself nie, verwag. Nogtans bly die ewige erfenis ‘n “loon” ver buite verhouding as wat enigeen van ons ooit kan “insit”. Ons sal immers “honderd maal soveel meer ontvang” (waar op aarde kry mens sulke dividende op ‘n belegging behalwe as by God by wie “alles moontlik is?” [v. 26.])


Maar niemand mag verslap in die navolging nie. Ons moet elkeen toesien dat ons volhard, want die eerstes sal die laastes word en diegene wat hier op aarde tot die laastes gereken word, sal onder die eerstes wees. In ons verhouding met God, kan ons nie sommetjies maak oor wat ons verdien nie, want ons kan niks verdien nie, ons ontvang God se milde genade. God se koninkryk is buitendien nie op winsbejag gebou nie. Die orde in die ewige lewe sal anders wees as op die aarde: “Alles, alles is genade, onverdiende guns alleen” (Ges. 226:1)


Jesus wil nie mense in die hemel in boelie, deur hulle met oordeel en straf te dreig nie. Hy wil hulle eerder in die liefdesarms van God inroep. Jesus het nie aarde toe gekom met ‘n reëlboek vol wette en die moets en moenies van die lewe nie. Hy het die stukkende pad tussen hemel en aarde wat deur die storms van die sondes en ongehoorsaamheid verwoes is, kom herbou. Tog vorm die oordeel altyd die skadukant van Jesus se sending. Daar is oral mense wat glo hulle het die regte medisyne vir hulle sondepyne en het niemand nodig om hulle die regte pad na God toe te wys nie.


Maar Jesus maak dit egter duidelik dat net diegene “wie in Hom glo, nie veroordeel word nie; maar wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.” Die geloof in Jesus bevry die mens van die oordeel. Omdat die mens van nature in sonde gebore is en daarom in ’n toestand van verlorenheid verkeer, staan ek en jy vanself onder die oordeel. As ons nie in Jesus glo nie, bly ons in die toestand van veroordeling. Die keuse van geloof in Christus Jesus is elkeen se persoonlike besluit. Die “sleutel van geloof in Christus” is beskikbaar vir alle mense. Dit is ons elkeen se eie keuse om die deur vir Jesus oop te sluit. Jesus klop geduldig (Op. 3:20)! Hy het ook belowe: “Wanneer alles nuut gemaak word, en Hy op sy heerlike troon sit, sal ook ons wat Hom gevolg het, saam met Hom regeer.” Met die eindoordeel sal ons saam met Jesus wees, en self “nie veroordeel word nie.”

Jesus se taal is hooptaal. Hy is gestuur om ons te red. Wanneer Hy praat, wyk die dood en lewe stap in. In God se koninkryk is diegene wat die belangrikste is, almal se dienaar. Diens aan God en ons medemens kom voor eie belang. Dit beteken om dan ‘n lewende en permanente verhouding van vertroue, met Jesus in te tree, Hom te dien en in geestelike volwassenheid te groei. Ons moet net luister na Sy stem wanneer “Hy klop”, die geloofsleutel in die slot draai en vir Hom die deur oopmaak. Jesus het ook gesê: “Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê” (Joh. 15:13). Jesus het Sy woorde gestand gedoen. Dit is nou ons beurt om ons ryk te maak in liefde en arm in hoogmoed, want “wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste.” En dis ‘n waarskuwing. Ons moet selfs die genade wat ons ontvang het steeds as genade, en nie as verdienste beskou nie. Waar raak hierdie Woord vandag my en jou lewe aan? Wat vra Jesus van ons?


“Dit is nie nadat ons versoen is deur die bloed van die Seun van God dat God begin het om ons lief te hê nie, maar van die grondlegging van die wêreld af” (Johannes Calvyn).


Gebed: Dankie hemel Vader dat U nie U wil op my af forseer nie. Dankie dat U my waarsku wat die gevolge van my keuses sal dra. Dankie Jesus dat U na hierdie aarde toe gekom het om my stukkende sondaarmens weer heel te maak. Dankie Jesus dat U juis die sement van U kruis gebruik het om die liefdesverhouding met God te herstel. Dankie o Heilige Gees dat ek by U beskerming teen die sonde kan skuil. Aan U, o Drie-in-Een, behoort die lof en die eer en die aanbidding. Amen.

Comentarios


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page