top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 1 September 2023

Koos Espach


In die tronk in Filippi (13)

Paulus, Silas en die Tronkbewaarder (7)


‘n Jesus wat by die status quo inmeng is nie welkom nie


Hand. 16:38-39 – “Die polisie het dit toe vir die stadsbestuur gaan vertel. Dié het groot geskrik toe hulle hoor dit is Romeinse burgers. 39 Hulle het gegaan en om verskoning gevra, hulle uit die tronk uitgelei en hulle versoek om die stad te verlaat.” (2)


Die stadsbestuur was vreesbevange toe hulle hoor dat Paulus en Silas Romeinse burgers is want daar is swaar strawwe gelê op mense wat die regte van Romeinse burgers skend. Hulle kom persoonlik na die apostels, vra mooi om verskoning vir hulle verkeerde optrede en lei hulle uit die gevangenisterrein, soos Paulus versoek het.


Die stadsbestuur erken die regte van Paulus en Silas en versoek hulle om die stad te verlaat. Miskien was dit ‘n selfsugtige versoek in die stadsbestuur se eie belang. Dalk wil hulle nie die situasie in herinnering roep of om uitgelag te word deur die inwoners nie. So het die mense van Gadara ook vir Jesus gevra om uit hulle land weg te gaan; die genesing van die twee besetenes het hulle te veel varke gekos (Matt. 8:28-34). Hier kos dit die stadsbestuur hulle waardigheid. Alhoewel Paulus en Silas die afgelope paar dae vele mense in Filippi na God toe gelei het – moenie julle self kwaad aandoen nie, maar glo in die Here Jesus Christus – en tog, mense, gee eerder pad, julle is lastig! So is die wêreld vandag nog. ‘n Jesus wat by die status quo inmeng is nie welkom nie.


Jesus het gekom om “... lewe te bring, en dit in oorvloed” (Joh. 10:10). Geloof in Jesus maak ‘n mens doelgerig. Dit gee hoop in moeilike omstandighede; dit skep orde wanneer ‘n mens uitmekaar wil val; dit is die verskil om ‘n “lewe in oorvloed” of gebrek te lei. Die antwoord hiervoor is Jesus, en die keuse is myne en joune of ons die “lewe in oorvloed”, of eerder die “dief wat net kom steel en slag en uitroei”, verkies. Ons is egter gewaarsku: Soos die dief, (die duiwel), die twee besetenes van Gadara se identiteit, hulle geluk, gesin, gesondheid, drome, toekoms en gesonde verstand gesteel het, sal hy, God se drome vir ons en die doel van ons lewe, ook steel!


Die probleem egter is dat ons as mense met tyd net soos die wêreld word, lyk en praat – ‘n wêreld wat mens só insuig en verswelg dat jy later al minder sonder God begin leef, en helaas, deur die wêreld heeltemal só verswelg word, dat jy van God vergeet! Máár, met die genade van God kan ons ‘n suksesvolle aksie loods teen die invloed van die duiwel sodat hy van ons af sal wegvlug. Ons het vandag steeds dieselfde Jesus wat in ons leef as die Een wat ‘n legioen duiwels uit die manne wat tussen die grafte gewoon het, uitgedryf het.


Ons het steeds dieselfde lewende Jesus wat Sy “twaalf dissipels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee om alle duiwels uit te dryf en siektes te genees, en hulle uitgestuur het om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak” (Luk. 9:2). Nêrens in die Skrif vind ons dat hierdie gesag of mag herroep of teruggetrek is nie. Met ander woorde, Jesus roep my en jou as Sy dissipels van vandag, om Sy gesag te gebruik om die duiwel op die vlug te laat slaan. Ons is Christus se ambassadeurs op aarde en ons moenie vrees vir die onbekende nie, want "ons behoort aan God, omdat Hy wat in ons is, groter is as die duiwel, wat in die wêreld is" (1 Joh. 4:4). Terwyl ons in Sy Naam getuig en optree, sal ons bewus word van die krag van die Heilige Gees, die Gees wat in ons is en ons sal lei in wat ons moet doen.

Jesus het in Sy hart ‘n baie spesiale plek vir elkeen van ons en ook vir elkeen wat Hom aangryp en in Hom glo, ‘n unieke lewensplan. Maar, die realiteit is dat nie almal Hom in hulle lewens innooi nie, en eerder verstoot. Hulle sien Hom soos die Gadareners, as ‘n bedreiging. Hulle glo dat Hy hulle van die genot van hierdie lewe sal beroof; dat Hy hulle vetgevoerde “varke”, die onheilige dinge in hul lewens, sal uitdryf. Hulle sien Hom soos die stadsbestuur van Filippi Sy twee diensknegte gesien en behandel het. Dis goed om van Hom te weet, om te sê jy glo in Hom, maar om ‘n verhouding met Hom aan te knoop – nee dankie! Dit kan my lekker lewenswyse deurmekaar krap! Gee eerder pad, Jy is lastig.


Indien ons Jesus Christus sou weier, is die implikasies skrikwekkend: Ons sluit die deur vir onsself na die hemel toe, want daar is geen ander deur na die hemel as deur Jesus nie: “(Hy) is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand (gaan) na die Vader toe behalwe deur (Hom) nie” (Joh. 14:6). God se genadepad is die pad wat Jesus kom herstel het en wat deur ons in geloof erken moet word en beantwoord moet word. Dit is ‘n verskriklike ramp wanneer ‘n mens vir Jesus nee sê. Wanneer Jesus, op óns versoek, omdraai en ons verlaat, bly ons alleen agter! Daar is niemand anders wat vir Jesus se afwesigheid in ons lewe kan opmaak nie. Ons gaan en kan dit nie alleen máák nie! As ons nee sê vir Jesus, sê ons nee vir die lewe, en gevolglik nee vir die hemel! En dan, wat bly oor?

“Kom Skepper-Gees, skenk ons u krag, vul ons met moed vir elke dag. Ook wanneer pyn en sorge knaag, sal ons met ywer werk en waag” (Liedboek 433:3).


Gebed: Gees van God, help my in my stryd teen die bose, my stryd om die goeie te doen. Ek struikel dikwels maar ek wéét, ek kan U nie wegstuur nie. U gee my krag en gee my bystand en bemagtiging om die aanslae van satan te verduur en te oorwin. Dankie dat U ingryping nie afhanklik is van ons versoek nie. Ons kan ons maar net daaroor verwonder. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page