top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 28 Augustus 2023

Koos Espach


In die tronk in Filippi (9)

Paulus, Silas en die Tronkbewaarder (3)


Reddende woorde vir altyd: Glo in die Here Jesus


Hand. 16:30-31 – “Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra: ‘Menere, wat moet ek doen om gered te word?’ 31 Hulle antwoord hom: ‘Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.”


Die beangste bewaarder neem Paulus en Silas uit die donker sel en in die binnehof van die tronk vra hy seker nog bewend: “Menere, wat moet ek doen om gered te word?” (Ek wonder of hulle aangespreek is as ‘menere’ toe hy hulle in die tronk gegooi het?) Die vraag van die bewaarder is seker die grootste vraag wat elke geroepene van die Here behoort te vra! Moontlik het Paulus op hierdie oomblik teruggedink aan sy eie sielsangs en benoudheid toe hy daar op die Damaskuspad blind neergeval en uitgeroep het: “Wie is U, Here?” (Hand. 9:5). Hier sien hy dieselfde angs as wat hy beleef het – wie is hierdie Here wat groot verwarring bring deur die aarde te laat skud?


Dit kan ook wees dat die bewaarder daarvan gehoor het dat die waarsêende slavin Paulus en Silas dienaars genoem het van God, die Allerhoogste. Hulle wat dié enigste Weg van verlossing verkondig en hy wat nou die beskerming gesoek het van God, die Allerhoogste, wat hy nog glad nie geken het nie. En Paulus spreek die enigste ware en reddende woorde vir alle radelose en reddelose mense uit: “Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.” Moenie vir jouself kwaad aandoen nie, maar glo in die Here Jesus Christus. Sonder dié Naam en buite dié Naam, is daar geen redding nie. Paulus-hulle se nagtelike prediking destyds, bring steeds in almal wat daaraan toegee, verandering.


Om te ‘glo’ is my en jou antwoord op God wat ons nooi om in ‘n verhouding met Hom te staan. Die tronkbewaarder en ons hoef nie iets te doen nie, hy en ons moet net glo. Jesus is die Here wat redding gee wanneer daar in Hom geglo word. Dit beteken ook nie dat sy en ons huisgesin outomaties gered word as óns glo nie; die huisgesin kan gered word indien húlle ook glo en in verhouding met God tree.


Op ‘n keer nadat Jesus meer as vyf duisend mense gevoed het met die seuntjie se vyf garsbrode en twee vissies, het hulle Hom gevolg en Jesus gevra: “Wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang?” Jesus het hulle geantwoord: “Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in Hom wat Hy gestuur het” (Joh. 6:28-29). Die skare het gedink aan goeie werke wat gedoen moet word om byval by God te vind – gee ons ‘n lys van dinge wat gedoen moet word! Jesus antwoord hulle dat hulle niks moet doen nie, hulle moet net “glo in die Een wat God gestuur” het om die werke te verrig. Die “werke van God” wat Hy van die mens verlang, is eintlik net een “werk”: Glo in die Here Jesus Christus. Die inhoud van die geloof is in Hom “wat deur God gestuur is”.


Jesus het daardie dag die skare daarop gewys dat hulle nie net vir tydelike kos moet werk nie. Hulle moet hulle veral beywer vir voedsel wat hulle nooit weer sal laat honger ly nie en vir ewig sal laat lewe. Nou ja, daardie opmerking van Jesus staan vandag nog. Wie sal nou nie wil kos hê wat sal maak dat ons nooit weer honger word en ons vir ewig sal laat lewe nie? Jesus volg toe met die bekende: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie” (Joh. 6:35).


Jesus se liggaam is die brood wat vir die wêreld gebreek is. Dit is die enigste ware voedsel want dit stil die mens se hongerpyne vir altyd. En dis nie ek wat so sê nie. Jesus het hier vir ons die vaste versekering uit Sy eie mond gegee dat nie ‘n enkele persoon wat in Hom glo, oorgeslaan sal word die groot dag wanneer Hy ons kom haal en na Hom toe neem nie – ons sal nooit weer honger of dors word nie! Paulus het Jesus se woorde dus net aan die bewaarder en aan ons kom bevestig – “Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.”


Kos en water is natuurlik vir die mens noodsaaklik. Daarsonder gaan ons dood. Die voedsel en drank wat Jesus Christus gee, is egter nog belangriker. As ek en jy nie Jesus se uitnodiging aanvaar om daarvan te eet en drink nie, is selfs die dood nie erg genoeg nie. Nee, dan wag daar die ewige dood op ons! Die alternatief is logies. Ons moet Jesus se uitnodiging en Paulus se reddende woorde aanvaar en in Hom glo om gered te word. Dan kan ons nie net by Jesus se feesmaal aansit nie, Hy vereer ons ook met Sy teenwoordigheid. En dis nie al nie. Ons ontvang nog elkeen ‘n geskenk ook van Hom – Hy gee vir ons die ewige lewe! Ek dink dit is nodig dat ons hierdie goeie nuus nie net vir onsself moet hou nie, maar vir almal vertel wat ons pad kruis. Ek en jy behoort die Lewende Brood met ander hongeres op die lewenspad te deel. Daar is genoeg vir almal wat in Hom wil glo.


“Ek glo in die son – selfs wanneer dit nie skyn nie; Ek glo God is liefde – selfs wanneer dit nie bewys word nie; Ek glo in God – selfs wanneer Hy nie praat nie” (Robert Schuller).


Gebed: Here, skenk my die genade om in geloof, vas te hou aan U beloftes in U Woord, al word nie een van hulle vir my waar nie; die geloof om seker te weet dat U my gebede sal verhoor, al gee U nie die dinge waarvoor ek vra nie; die geloof om te weet U weet die beste want U is almagtig en U maak nie foute nie. Dankie dat U my die geloof skenk sodat ek weet dat U my altyd stewig vashou. Ek plaas my lewe en belange in U troue sorg en daarom weet ek dat ek die onbekende toekoms met vertroue tegemoet kan gaan. Amen.

Comentarios


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page