top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 8 Augustus 2023

Koos Espach


Paulus se Tweede Sendingreis (8)

Die gesig in Troas (1)


Die Gees van die Waarheid maak deure toe en oop


Hand. 16:6-8 – “Hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. 7 Toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Bitinië toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. 8 Hulle het toe deur Misië gereis en na Troas toe gegaan.”


Paulus is op pad van stad tot stad waar hy en Barnabas vroeër die woord van die Here verkondig het. Silas en Timoteus is hierdie keer saam met hom. Hulle draai nou weswaarts op pad na Efese in die provinsie Asië maar word verhinder deur die Heilige Gees om daarheen te gaan. In plaas van wes na Efese te stap, stap hulle toe noord deur Frigië en Galasië op pad na Misië en Bitinië. Weer eens word hulle planne deur die Here verander. Jesus is aktief besig om sy werk vanuit die regterhand van die Vader op aarde voort te sit deur sy Gees in o.a. Paulus, om hom te stuur waarheen die Vader en die Seun en die Gees besluit.


Jesus as die Heer van die sending, bepaal die roete. Dit is interessant hoe anders die Here se beplanning vir Sy kerk werk as wat ons sou verwag het. Menslik gesproke sou ek en jy verwag dat Hy sy mense sou bemagtig en die paaie vir hulle gelyk sou maak, genoeg geld voorsien, en alle teenstand voor hulle sal wegvee. Maar dit is nie hoe God werk nie. Dit leer ons teks ons net weer vandag. Die kerk in Europa begin met ‘n baie ontwrigtende ervaring. Paulus en sy mense wil in ‘n ander rigting as wat die Here wil, en ons teks sê vir ons, dat dit die Gees van Jesus is wat hulle planne ontwrig en hulle verhinder om hulle eie kop te volg, selfs al is hulle besig om die evangelie te verkondig.


Kort voor Jesus se inhegtenisname en kruisiging, lewer Hy ‘n afskeidsrede in die Bovertrek in Jerusalem: “As julle My liefhet, sal julle My opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees” (Joh. 14:15-17). Daardie aand beklemtoon Jesus opnuut die eis van die liefde aan die oorblywende elf dissipels en wat natuurlik vandag steeds vir al Sy dissipels geld. Die eis van die liefde aan Hom bring ’n verpligting mee: die opdragte van die Here moet uitgevoer word, al sal Hy nie meer liggaamlik by ons wees nie. Vir die troue dissipel is dit egter nie moeilik nie want die liefde kom tot openbaring in die gewilligheid om die wil van die Here te doen.


Jesus onderneem daardie aand ook ‘n verpligting. Dit gaan immers om ’n nuwe verbond. Van Sy kant onderneem Jesus om self die Vader te vra om “’n ander Voorspraak” te stuur vir dié wat Hom liefhet en sy opdragte uitvoer. Jesus Christus, ons Voorspraak by die Vader, beloof dat ons nie sonder Sy teenwoordigheid sal moet klaarkom nie. God sal ’n plaasvervanger stuur, ’n “ander Voorspraak”, dus ’n goddelike Persoon net soos Jesus, en nie maar net ’n plaasvervanger van mindere rang of gesag nie.


Daardie Voorspraak word nader bekend gestel as “die Gees van die waarheid”. Hy word gekenmerk deur die waarheid en Hy dien die waarheid; alles wat Hy getuig en doen, is die waarheid. Die Gees is dus die Waaragtige in wie daar geen valsheid is nie, en Hy is die Verkondiger van die waarheid van die blye evangelie soos in Christus geopenbaar is. Jesus het verklaar: “Ek is die waarheid” (Joh. 14:6) en daarom is “die Gees van die waarheid” dus ook die Gees van Christus, en in Christus se plek word Hy deur die Vader gestuur om by ons te woon: “Hy (Jesus) is verhoog aan die regterhand van God en Hy het die Heilige Gees wat belowe is, van die Vader ontvang en uitgestort” (Hand. 2:33).


Deur die geloof ken ons reeds die Gees wat by ons bly, maar Jesus het nog ‘n belofte bygevoeg: die Gees “sal in julle wees”. Die Gees sal Sy woning maak in die kerk van Christus en daarom ook in die hart van elke gelowige. Die Gees is self ook God en daarom ewig, en nadat Hy deur die Vader gestuur is, bly Hy vir altyd by die gemeente van Christus.


Ons as gelowiges in Christus, besit dus iets wat die ongelowige wêreld nie het nie en ook nie ken nie. Die wêreld verstaan nie hierdie spesiale liefde van God vir ons as Sy kinders nie – “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê” (Joh. 3:16). God bied Sy liefde in genade aan, deur middel van die Voorspraak, die Vertrooster, vir elke mens, maar dit is nie almal wat die Gees in geloof wil aanneem of aanvaar nie. Hulle verkies eerder om God en die “Gees van die waarheid” buite rekening te laat wanneer hulle hul lewe organiseer. As ek en jy die waarheid wil ontdek – die waarheid omtrent God, die waarheid omtrent die wêreld rondom ons en ook die waarheid omtrent onsself – moet ons tyd maak om te bid vir die Gees van die Waarheid in ons lewe! Hy lei ons op die regte pad.


“Die Christendom ken geen waarheid wat nie uit die Heilige Gees gebore word nie” (Phillip Brooks).


Gebed: Gees van die waarheid, dankie dat U die wil van God aan my bekend maak. Dankie dat U my help om die lewe beter te hanteer sodat ek ‘n oorwinnaar sal wees in die stryd om die waarheid. Amen.


Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page