top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 6 Junie 2023

Koos Espach


Eerste sendingreis: Barnabas en Saulus word uitgestuur (32)

Paulus en Barnabas in Antiogië in Pisidië (17)


Die Lig vir die wêreld


Hand. 13:46-47 – “Paulus en Barnabas het reguit vir hulle gesê: ‘Die woord van God moes eerste aan julle verkondig word. Maar omdat julle dit verwerp en daarmee beslis dat julle die ewige lewe nie werd is nie, gaan ons nou na die mense toe wat nie Jode is nie, 47 want so lui die Here se opdrag aan ons: Ek het U gegee as ‘n lig vir die nasies, sodat U verlossing kan bring tot in die uithoeke van die aarde.” (2)


Vergelyk ook Joh. 8:12 – “Op ‘n ander keer het Jesus vir die mense gesê: ‘Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.”


Paulus en Barnabas vervul die opdrag van Jesus om die evangelie wat deur die Jode verwerp is, verder te versprei na die heidene. Deur hulle word “Christus ’n lig vir die heidene” (v. 47b). Hy bring aan die volke die ware lig, die verlossing en die saligheid (Joh. 8:12). Die saligheid wat Christus gee, is die enigste wat lig gee in die duisternis waarin die heidene leef, die duisternis waar “hulle dood was as gevolg van hulle oortredings en sondes wat voorheen hulle lewenswyse gekenmerk het. Hulle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en hulle laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is” (Ef. 2:1-2).


Jesus het op ‘n keer tydens een van Sy preke in die tempel in Jerusalem gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.” Dink aan die geweldige impak wat dit moes gemaak het! Hýself is die vervulling van Jesaja se profesie. Hý is die langverwagte Messias. Dit is 'n verstommende aanspraak wat Jesus hier van Homself maak!


Dit laat elke mens, elkeen van ons, met die radikale keuse wat ons moet maak wanneer ons met Jesus gekonfronteer word. Sy aansprake laat eenvoudig nie toe dat ek en jy neutraal daaroor kan staan nie. Daar is geen ruimte daarvoor nie. Ons moet besluit: Ís Hy die lig van die wêreld of is Hy nie? Hierdie Man – Jesus van Nasaret – is die Lig wat die duisternis van die mens se bestaan op aarde verlig! Dis geweldig!


Daar kan nie baie twyfel wees dat die wêreld waarin ons leef, nag-donker is as gevolg van die duisternis wat om die gees van die mensdom saampak. 'n Moreel-geestelike duisternis, die nagevolge van die sondeval, waarin elke mens wat op aarde onwillekeurig steeds vasgevang is. Daar heers by sommige om ‘n lewenstyl van sonde te handhaaf en hulleself sodoende meer en meer van God te vervreem. Gedurigdeur dryf hulle innerlike aptyte en luste hulle meer en meer in dieper duisternis in. Sonder om dit ooit te vind, soek die mens die “goeie lewe” dáár waar dit nie te vinde is nie. Dis asof die mens die duisternis probeer ontvlug deur dieper in die duisternis in te gaan.


Die Lig is dáár vir almal, Jesus sê self so. In plaas van om onverwyld na Hom toe te hardloop, het die mens die duisternis méér lief as die lig (Joh. 3:19). Onbegryplik, maar dit is wat die sonde aan die mens gedoen het en steeds doen. Ons mense haat die duisternis, maar in plaas van na die lig te kom, is ons geneig om dieper die duisternis in te vlug. Dít terwyl Jesus se belofte die oplossing is: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee”. Die oplossing vir die chaotiese duisternis is nie iets nie, dit is Iemand! Dit is 'n Persoon! Dit is Christus.


En Hy is aan die beweeg. Hy is nie 'n Lig wat stilstaan op een plek nie. Net soos die vuurkolom voor die volk Israel uit beweeg het en hulle dit gevolg het, beweeg die Here Jesus – dag en nag. Die mens wat Hom volg, moet ook bereid wees om te beweeg en te volg waar Hy lei. En as ek en jy Hom volg, sal ons nóóit weer in die duisternis leef soos die tyd voor ons 'n volgeling van Jesus geword het nie. Nooit weer nie. Dit is Sy belofte. Inteendeel, ons sal léwe hê. Die duisternis is vir ewig verby. Sy lig is die lig van die léwe, die enigste lig wat ‘n ewige lewe waarborg. Wat 'n verskil!


“Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig” (Ef. 5:8).


Gebed: Here, hierdie kersie wat ek aanbied, is ‘n stukkie van myself. Laat ek dan leef as ‘n mens van die lig. U is die skeiding tussen lig en donker en waar U is, is daar lig en ewigdurende lewe. Help my asseblief om in U lig te bly sodat die duisternis my nooit oorweldig nie. Verlig my lewe met U Woord en Gees. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page