top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 12 Mei 2023

Koos Espach


Eerste sendingreis: Barnabas en Saulus word uitgestuur (15)

Barnabas en Saulus preek op Siprus (12)


God se wonderwerke lei ons na Hom


Hand. 13:12 – “Die goewerneur was diep onder die indruk van die leer van die Here, en toe hy sien wat gebeur het, het hy gelowig geword.” (2)


Die evangelie het nou reeds skares Jode bereik (Hand. 6:7), ook Samaritane (8:4-25), ‘n man uit Afrika (8:26-40), ’n Romeinse offisier, sy familie en vriende (10:34-48), ’n gemeente van mense uit die heidendom in Antiogië (11:19-26). En nou dat Sergius Paulus, ’n Romeinse goewerneur van ’n hele Romeinse provinsie, gelowig word, staan ook in sterk kontras met die ongeloof en teenstand wat toenemend onder die Jode gesien sou word. Gamaliël het die Joodse Raad gewaarsku: “As hierdie plan of onderneming die werk van mense is, sal daar niks van kom nie, maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie …” (Hand. 5:38-39).


In elkeen van bogenoemde Skrifgedeeltes laat God wonderwerke plaasvind sodat Hy Hom aan spesifieke mense kan openbaar en hulle só tot geloof kan lei. Die wonder hiervan, is dat God Hom vandag nog in ons lewe deur klein of groot wonderwerke openbaar. Ons moet dit net raaksien. Die vraag is hoe ons daarop reageer – positief of negatief? Sien ons dit ooit raak as wonderwerke of was dit wat gebeur het, maar toevallig? Onthou, met ons Christene gebeur niks toevallig nie – toe-val-Sy-lig!


Toe Jesus op aarde was, het Hy sig gegee aan blinde oë wat ongetwyfeld die een of ander tyd deur die dood gesluit sou word. Hy het Lasarus uit die dood opgewek (Joh. 11), al sou hy weer sterf. Wat Hy ook al gedoen het vir die gesondheid van die liggaam, het Hy gedoen met Sy Goddelike wete dat die mense nie vir ewig hier op aarde sou bestaan nie. Hy het egter ook geweet dat Hy uiteindelik, ewige gesondheid aan ons liggame sal gee.


Omdat baie mense nie in die onsigbare God wil glo nie (skrikwekkend), bou God deur sigbare dade hulle geloof in die dinge wat onsigbaar is. Ja, daar is steeds ongelowige Tomasse wat eers ‘n teken soek voor hulle sal glo – is die kruis nie genoeg teken nie? God wat die hemel en aarde geskep het en alles wat daarop en daarin is, huiwer nooit om sigbare wonderwerke te doen nie. Hy hoef dit nie te doen nie, maar tog doen Hy dit sodat mense Hom kan ‘sien’ en kan liefkry en na hom toe kan kom, Hom kan volg en dien!


Mense wonder soms of hulle God mag vra om ‘n wonderwerk in hulle lewe te doen. Ek dink ons ‘mag’ nie net nie, ons ‘kan’ dit vra. Jesus nooi ons dan uit ons “kan na Hom toe kom wanneer ons uitgeput en oorlaai is. Hy sal ons rus gee want Sy juk is sag en Sy las is lig” (Matt. 11:28-30). Ons kan selfs Jesus se uitnodiging aanvaar wanneer ons geloofsknieë begin knak. Wanneer ek en jy ons twyfeldae bevind, moet ons daarmee na Jesus toe gaan, dít is die regte adres! En ons mag dit daarheen neem, want as ‘n kind van God is dit ons voorreg om voor ons hemelse Vader te staan en met ons grootste vertroue, ons besorgdhede aan Hom bekend te maak. Dit is God se wens dat ons Hom net moet vra!


Kan ons nog glo in wonderwerke? Ek wil dit probeer antwoord met ‘n teenvraag - hoekom nie? Dit is gewoonlik nie ons geloof in wonderwerke wat die probleem is nie, maar ons geloof in God. God het nog nie verander nie. Dit is presies dieselfde God wat in die Bybelse tyd wonderwerke gedoen het, wat vandag steeds dinge kan doen wat buite die normale gang van sake laat plaasvind. Ons moet dit net glo, die God van hemel en aarde net leer ken. Hy doen vandag nog wonderdade om ons uit te nooi na die lewe van geloof in Sy almag.


Wanneer ons die vrymoedigheid het om God te vra om ‘n wonderwerk in ons lewe te verrig, behoort ons by te voeg: “Maar Here, al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie … en al gebeur dit wat ek vra nie – nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my Redder” (Hab. 3:17-18). En indien ons sou dink dit impliseer miskien dat ons nie regtig glo dat God wonderwerke steeds kan verrig nie, is dit nie so nie. Stephan Joubert sê ons moet onthou dat geloof ons nie in ‘n oogwink in een of ander superwese verander nie, inteendeel, geloof is ‘n opdraande stryd, ons sal soms twyfel.


Die wonderwerk is dat God niemand dwing om die keuse te maak om in Sy wonderwerke te glo nie. Hy het Hom aan ons mense geopenbaar deur Jesus Christus en aan elkeen die keuse gegee om Hom te aanvaar of te verwerp. God dwing niemand om in Hom te glo nie en Hy voel nie eers bedreig daardeur nie. Hy bly steeds vir ewig die God van die heelal en Heerser oor alles. Enige mens se verwerping van God maak Hom nie minder God nie. Ons gelowiges definieer immers nie die waarheid nie, slegs God kan dit doen. Alles wat ons doen, selfs om in God se wonderwerke te glo, kan direk verbind word met ‘n Persoon – Jesus het gesê Hy is die enigste weg, die waarheid en die lewe … (Joh. 14:6) – dis nie ons Christene wat so gesê het nie. Ons glo dit … of nie?

“Dit staan enigiemand vry om die ewige dood te omhels, maar God bied steeds die ewige lewe vir elkeen wat Hom as Verlosser aanneem” (Riekert Botha).


Gebed: Almagtige en wonderwerkende God, ek loof U vir elke wonderwerk wat U al in my lewe bewerkstellig het. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page