top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 9 Mei 2023

Koos Espach


Eerste sendingreis: Barnabas en Saulus word uitgestuur (12)

Barnabas en Saulus preek op Siprus (10)


Ken God


Hand. 13:7-8 – “Barjesus was by die goewerneur, Sergius Paulus, wat ‘n verstandige man was. Die goewerneur het vir Barnabas en Saulus laat roep, want hy wou graag die woord van God hoor. 8 Die towenaar, Elimas, soos hy in Grieks genoem is, het hulle egter teëgestaan omdat hy wou verhoed dat die goewerneur in Jesus glo.”


Barjesus het hom aan die hof van die Romeinse goewerneur, Sergius Paulus, bevind. Destyds het konings en vooraanstaande amptenare dikwels ’n groep geleerdes of kunstenaars aan hulle hof aangehou om hulle te vergas met hulle bespiegelinge en deur alles wat hulle gedoen het. “Sergius Paulus, ’n verstandige man,” het waarskynlik gehoor van Barnabas en Saulus se werk in Pafos en dat mense werklik God se woord by hulle gehoor het. Hy laat hulle roep. Lukas meld nie of hy een van die godvresendes was nie, maar het in elk geval begeer om die woord van God van hulle te hoor.


Van die kant van Barjesus, Elimas in Grieks, het daar hewige teenstand gekom, aangesien hy ’n Jood en towenaar was. Hy het gesien waarheen dit loop toe Sergius Paulus die twee manne laat roep het, en wil ten alle koste sy invloed en posisie in die stad as die goewerneur se raadgewer behou. Hy het die twee apostels teëgestaan omdat hy die goewerneur van die geloof in Jesus Christus wou laat wegdraai. Die valse profeet stel homself teen die twee profete van God, om daarmee te verhoed dat die verkondiging van God se woord, die goewerneur se aandag van hom af, weg sal lei.


Vandag is daar steeds die “Barjesusse” van die wêreld. Ons het reeds na die vals profete verwys, maar die “Barjesusse” is die mense wat wil verhoed dat God se Woord ons moet bereik. Hulle is amper soos ‘n rekenaar virus wat alles van God uit ‘n mens se gedagte en lewenswyse wil verwyder, jou brein wil skoonmaak van alles wat Christelik en geestelik is en vol gemors prop. Hoe subtieler die gevaar is, hoe vaster moet ek en jy staan en hoe belangriker is die waarskuwings uit die Woord van God vir ons lewe. Die Woord van die Here is ‘n “early warning system” vir elkeen van ons: “U dienaar laat hom (haar) daardeur leer, wie dit alles onderhou, groot is sy (haar) beloning” (Ps. 19:12). As ons erns maak met die Woord, verander ons. Dan raak ons op ons hoede vir aanslae van die Bose en begin ons onder beheer van die Here te leef!


Die duiwel, alias die groot verleier, maak so met mense. Hy vermom die aakligheid van die sonde met iets wat mooi en wettig lyk, net om ons van die Here af weg te lok. En voor jy jou kom kry, gly jy al hoe dieper in die moeilikheid in. Die brullende leeu van 1 Petrus 5:8 het jou beetgekry en word jy opgeslurp deur slegte drange, slegte verhoudings, praktyke van die sondige natuur van die wêreld (Gal. 5:19-21), ag, en alles wat mens weg van die Here af trek.


Gelukkig is daar “medisyne” wat mens kan gebruik om die slegte dinge te vermy. Paulus sê ons moet nugter en wakker bly. Ons moet standvastig in ons geloof bly en die slinkse duiwel teëstaan. Maar hoe? Dit maak nie saak wat in ‘n mens se verlede gebeur het nie. Ongeag wat ons gedoen het, ongeag hoe ek en jy ons lewe geleef het, God self stel elke oomblik in ons belang. Hy gee om. Hy ken ons frustrasies, ons eensaamheid, hartseer, ons foute, ons alles. Hy wil hê elkeen moet na Hom toe kom en Hom persoonlik leer ken – “God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is (ons) gered!” (Ef. 2:4-5).


God se liefde is só groot, só ontsaglik dat Hy sy geliefde Seun Jesus Christus, aarde toe gestuur het om die gaping te kom oorbrug wat die “Barjesusse en duiwels” van hierdie deurmekaar wêreld, veroorsaak. “God het Hom wat nie sonde geken het nie, sonde gemaak ter wille van ons, sodat ons op grond van ons hegte verhouding met Christus, deur God vrygespreek kan word” (2 Kor. 5:21 – Nuwe Lewende Vertaling). Elkeen wat glo dat Jesus vir ons sondes gesterf het daar aan die Golgotakruis, is vry. Nooit weer sal ons in die doderyk terugval nie. Jesus Christus het ons sonde-rekening heeltemal skoongevee. Ons is heeltemal nuutgemaak. En die beste nuus van alles: dit is permanent.


“Omdat ons na die beeld van God geskep is, funksioneer ons op ons heel beste in ‘n verhouding met Hom. Wie buite ‘n verhouding met Christus lewe, kan Hom nie ken nie, en weet nie wat die sin van die lewe is nie” (Francis Schaeffer).


Gebed: Dankie Jesus dat U my nuutgemaak het toe U nie net gesterf het om vir my sondes te betaal nie, maar die dood oorwin het deur op te staan. Dankie dat ek nie meer ‘n slaaf van die sonde is nie, maar myself God se eiendom kan noem; God se kind, al is ek nie 'n spogkind nie. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page