top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 18 April 2023

Koos Espach


Eerste sendingreis: Barnabas en Saulus word uitgestuur (5)

Barnabas en Saulus preek op Siprus (3)


Sola Scriptura – die Skrif alleen


Hand. 13:5 – “... Daar in Salamis het hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig. Hulle het Johannes (Markus) by hulle gehad om hulle te help.” (3)


Vergelyk ook Heb. 4:12a – “Die woord van God is lewend en kragtig.”


Die Woord van God lewe. Dit is nie ’n klomp woorde wat agter mekaar op ’n boekrol geverf is nie. Dis nie dood nie, want dan sou die mense nog voor 100 n.C. die hele boek ontrafel het en sou ons vandag nie eens daarvan geweet het nie. Die Bybel is werklik ’n besonderse boek. Ja, bloot die feit dat dit die toets van tyd deurstaan het; bloot die feit dat die mens dit nog nie heeltemal kon verklaar het nie; bloot die feit dat daar soveel verskillende sienings is; bloot die feit dat mense verskillende boodskappe ontvang, wys dat dit die woorde van God is. Dit wys dat die Heilige Gees daarby betrokke was en nog steeds is. Dit is ’n bewys dat die Woord van God vir seker nog nie “vergaan het nie en dat dit lewend en kragtig is en so sal bly!

Wanneer ons besig is met die Woord van God, besef ons nie elke dag wat ons vashou nie. Die Woord van God is presies dit: die woorde van God. Dit is God wat hier aan die woord is. God gee vir ons, soos die Engelsman sê: “A piece of His mind.” Dit wat God dink, dit wat God wil hê ons moet weet van Hom en van onsself, kom gee Hy vir ons in Sy Woord. Dit is hoekom dit lewendig is, “want die woord van God is lewend en kragtig en Jesus het dit bevestig dat Sy woorde nooit sal vergaan nie” (Matt. 24:35).

Vir die Woord van God om kragtig te wees, veronderstel dit dat daar lewe moet wees, want ’n dooie kan nie iets doen nie. Lewe is nodig om iets te doen. En as die Woord van God iets doen, word dit met krag gedoen. God se Woorde gaan oor ewigheidskwessies.

Mense word beweeg. Wanneer die mens in God se Woord doenig is, beweeg dit mense. Mense verander. Mense stap anders by die Woord van God uit as wat hulle daar ingestap het. Dit is wat ’n lewende Woord doen. Omdat God se Woord nie net dooie woorde is nie, hou dit my en jou op God se pad. Dit help ons om te verstaan hoe ek en jy ons lewe moet leef, sodat ons binne God se wil bly. Die Woord van God wys nie net die sondaar op sy sondes nie, maar wys hom ook die regte pad om te loop. Hier sien die sondaar sy sonde raak en kom tot inkeer. Hier sien mense die werke van die Almagtige God en los hulle hul verkeerde pakkies net daar en stap agter Hom aan. Dit is krag wat die mens se verstand te bowe gaan.


Ek dink nie daar is genoeg woorde in ons woordeskat om God se krag ten volle te omskryf nie. Ek meen: Hoeveel krag neem dit om die see en die aarde te skei? Hoeveel krag het dit geneem om die aarde toe te plant en steeds te versorg? Hoeveel krag het dit geneem om die diere een vir een te ontwerp en te skep? En die mens – en alles was baie goed! (Gen. 1:31). Hoeveel krag was daar nie betrokke om alles te laat werk nie? En dan, hoeveel krag het God gebruik om Jesus uit die dood te wek? Te veel vir my om te verstaan, want God is eenvoudig te groot om in my verstand te pas.


En dit stop nie hier nie. Alles wat deel is van die Goddelike familie, het merkwaardige krag. Kyk maar net wat kry die Heilige Gees reg. Die Heilige Gees gee oombliklik vir mense ’n hele woordeboek van ’n nuwe taal en mense praat en verstaan ’n taal wat hulle nog nie eens van gehoor het nie. Dis kragtig. Dit is bomenslike krag. Hy gee ons krag om te groei; hy daag ons uit tot heiligmaking; gee oorwinning oor tyd; is alomteenwoordig; gee ons insig en tree vir ons by die Vader in met versugtinge. Deur die werking van die Heilige Gees word mense omgedop en stap hulle presies in die teenoorgestelde rigting, weg van die kwaad, in God se arms in.

“Die woord van God is lewend en kragtig en sal nooit vergaan nie.” En as die Woord van God geen krag op my en jou uitoefen nie? Dan vermoed ek moet ons effe na binne kyk. Die probleem lê nie by die Bybel nie, maar by ons. As ons nie God deur Sy Woord hoor praat nie, is dit nie Sy stem wat stil is nie, maar ons ore wat doof geword het. Ek en jy moet seker maak dat die wêreld se geraas nie die stem van God, waar Hy deur Sy Woord praat, oordonder nie. God maak Homself vir ons bekend deur Sy Woord. Daar leer ons Hom en ook Sy wil vir ons lewe ken. In God se Woord is daar meer as genoeg krag sodat ons kan hoor, dit leer en gaan toepas. Hoe kan ons dan nie anders as om elke dag ’n afspraak te maak om die lewende Woord van God te bestudeer nie? Hier is baie krag vir elkeen van ons. Krag wat ons nodig het om reg deur die lewe te stap. Weet dit. Glo dit. Vertel dit vir ander ook. Dit is die waarheid. Ons moet dan so leef dat Jesus Christus enige tyd in ons lewe kan opdaag en niks onheiligs daar sal vind nie. Beweeg God se Woord jou? Ervaar jy God se krag deur Sy Woord?


“Die Woord van God léwe! Dit praat met my in elke nuwe lewensituasie. Dit het hande, want dit gryp my vas. Dit het voete, want dit haal my in wanneer ek probeer wegkom van wat dit sê” (Martin Luther). Gebed: God van die Woord. Ek moet bely dat ek nie genoeg tyd in U Woord deurbring nie. Dankie dat U deur U Woord met my praat. Dankie Here, dat U Woord vandag nog kragtig aan die werk is. Help my om meer tyd daarmee deur te bring, sodat ek meer krag daarin kan ervaar en U beter kan leer ken. In Jesus se Naam. Amen.


Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page