top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 17 April 2023

Koos Espach


Eerste sendingreis: Barnabas en Saulus word uitgestuur (4)

Barnabas en Saulus preek op Siprus (2)


Die onveranderlike Waarheid


Hand. 13:5 – “... Daar in Salamis het hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig. Hulle het Johannes (Markus) by hulle gehad om hulle te help.” (2)


Vergelyk ook Matt. 24:35 – “Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit” en Jes. 40:8 – “Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig.”


Die gelowiges in die destydse Antiogië in Sirië, kyk terug en beleef hoe God se koninkryk stadig maar seker is om uit te brei. Die feit dat daar só baie van Jesus se profesieë in die eerste eeu ná Sy kruisiging, dood, opstanding en hemelvaart vervul is, het hulle meer standvastig in hulle geloof gemaak. Die hemel en die aarde was dan ook vir die mense van destyds onwrikbaar vas, terwyl Jesus hulle anders oortuig dat Sy woorde nog vaster is. Wat Hy sê ten opsigte van “die hemel en die aarde wat sal vergaan, maar Sy woorde nooit,” is waar. Dit gaan gebeur, dit gebeur reeds!


Jesus onderstreep hier die sekerheid van alles wat Hy reeds gesê het aangesien Sy woorde, soos God se Woord in ons vergelykende teksvers, langer as die skepping sal bly bestaan. Tot vertroosting en bemoediging van ons en ál Sy volgelinge, verseker Jesus ons dat Sy woord nooit sy krag sal verloor nie. Die hele skepping sal ineenstort, maar die beloftes en die verbond van die Here sal bly staan: “Kyk op na die hemel, kyk na die aarde hier onder: die hemel sal soos rook verdwyn, die aarde sal word soos ou klere, en almal wat daarop woon, sal doodgaan soos muggies, maar die verlossing wat Ek bewerk, sal vir altyd wees, die redding wat Ek bring, sal altyd bly” (Jes. 51:6). Ons as kinders van die Here, kan te alle tye verseker wees van die genadige bystand en die koms van die dag van heil.


Ek dink meeste mense sal saamstem met die stelling dat ons in ‘n tydperk van asemrowende verandering leef. Oor die afgelope drie dekades het die wêreld en veral Suid Afrika, radikaal verander ten opsigte van standaarde, morele gedrag, beginsels en lewenspatrone, om maar net ‘n paar te noem. Dit is ‘n egter ‘n bron van groot vertroosting om te weet dat in ons veranderde wêreld en samelewing, daar ‘n onwankelbare konstante is, naamlik ons Almagtige Vader wat gesê het: “Ek, die Here, het nie verander nie” (Mal. 3:6).


In hierdie versekering van God, lê my en jou as gelowiges, se hoop. Ten spyte van alles wat rondom ons verander, die Here bly dieselfde. Daarom moet ons veral versigtig wees vir spekulasies van mense met ingewikkelde redenasies, manipulasie van teksverse allerlei dinge soos die wegraping, presiese identifisering van die antichris en die einde van die wêreld probeer bewys. Jesus het nie vir ons ‘n almanak van die wêreldgebeure kom gee nie, Hy het vir ons ‘n basiese riglyn kom gee: “My terugkeer is naby, leef daarvolgens.Die hemel en die aarde sal vergaan, maar My woorde nooit.”


Om voor die hand liggende redes moet ons noodwendig aanpas by sekere veranderinge. Dinge gaan verby – die wind wat so pas teen ons vasgewaai het, is nou verby; elke sekonde wat afgetik het op die horlosie, is vir altyd verby; elke hartklop is verby. Ons wil nie hê die lewe moet verbygaan nie; die kinders moet nie die huis verlaat nie; ‘n geliefde moet nie sterf nie, ag, en so kan ons ook aanhou sug dat goeie en mooi dinge nie verby moet gaan nie. Elkeen van ons se hele wese skreeu na iets wat nie verby moet gaan nie. Daarom is dit noodsaaklik dat ek en jy ferm gegrond bly op die Woord van God, want dit gaan nooit verby nie!


Ten spyte van al die onsekerhede en veranderinge wat rondom ons in die wêreld aan die gang is, weet ons in hierdie konteks, wat ewig is: “Die hemel en die aarde sal ver(by)gaan, maar my woorde nooit”, sê Jesus. Eintlik gaan die lewe vir ons gelowiges ook nie verby nie. God se beloftes gaan nooit verby nie. Ek en jy moet in vrede leef met God; ons moet ons beywer vir ‘n lewe wat ons roeping waardig is deur onberispelik en sonder vlek te wees. Ja, dis nie ‘n maklike opdrag nie, maar ons sal kranksinnig wees om die uitgestrekte hand van God van die ewigheid, weg te klap en Sy Woorde wat ewig is, nie te gehoorsaam nie.


“Jesus Christus se wederkoms is so naby soos ‘n mens se sterwensuur, en wie kan dit bepaal?”

(Ds. Johan Smit).


Gebed: Here, dit is weer ek. Vergewe my dat ek so maklik glo wat vir my maklik is om te glo. Leer my om getrou aan U Woord te bly, dit is immers ‘n veilige skuilplek wat U my gegee het. Amen.

Comentarios


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page