top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 4 April 2023

Koos Espach


Jakobus word doodgemaak en Petrus gevange geneem (14)

Petrus word uit die tronk bevry (9)


Ons rol in die kerk


Hand. 12:17b – “Petrus het met sy hand vir hulle gewys om stil te bly en vir hulle vertel hoe die Here hom uit die tronk uitgelei het ... en na ‘n ander plek toe vertrek.” (5)


Vergelyk ook 1 Kor. 12:4-6 en Ef. 4:11-12 – “Daar is ‘n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee; 5daar is ‘n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee; 6daar is ‘n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring.”

Ef. 4:11-12 – “En dit is die ‘gawes’ wat Hy ‘gegee het’: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars. 12Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.”


Na Jesus se hemelvaart is die dissipels terug Jerusalem toe. Petrus was seker in die wolke – hy moet Jesus se “skape gaan oppas.” Die opgestane Christus het hom op 'n wonderbaarlike manier in sy amp herstel en hy is terug om die Here se kudde op te pas en te lei. Hy het die versekering ontvang dat hy steeds in diens van Christus sou wees met ‘n nuwe opdrag: “Volg My!” Dit is dieselfde woorde waarmee hy die eerste keer van sy visserskuit af geroep is om Jesus te volg (Matt. 4:19; Mark. 1:17). In hierdie nuwe roeping mag hy nie verflou nie. Hy moet in die voetspore van Jesus volg in lewe en leer en lyding, want Jesus het eintlik vir Hom gesê: “Hou aan om My te volg.” Geesvervuld, het Petrus met entoesiasme hierdie rol vervul soos Lukas dit vir ons in “Handelinge” beskryf het.


En so het ons aan die einde van ‘n kort oorsig oor Petrus se lewe gekom. En eintlik het dit nie oor Petrus gegaan nie, maar oor die wonderlike genade van God; oor die wonder van die visserman Simon wat in diens van sy Here ‘n Petrus, ‘n rotsman geword het. Net so, gaan dit nie oor my en jou lewe nie, maar God wat ons in Sy diens en tot Sy eer kan en wil gebruik.


Die apostel Petrus het sy nuwe opdrag in die kerk ontvang van Jesus. Wat is my en jou rol in die kerk? Ons wat ook die opdrag ontvang het en die keuse gemaak het om as gelowiges, “Jesus te volg.” Die kerk is die skeppingswerk van die drie-enige God. God die Vader is die inisiatief agter alles. Jesus, is die Koning in die kerk, die Here wat regeer en ons uitstuur in Sy diens. En die Heilige Gees “rus ons toe vir ons diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.” Die drie-enige God roep my en jou, Hy het ons gered en ons bekragtig sodat Hy ons kan uitstuur in Sy diens. Is dit nie wonderlik nie? Ek en jy is in diens van die Allerhoogste!


“Wie is ék? Sê nou maar ... Hoe sal ék? Nee, ek kan nie ... ek is maar net ‘n gewone mens.” Ja, ons kan! God is aan die werk en Hy is ‘n Meesterkunstenaar. Hy verrig wonders met gewone mense soos ek en jy! Hy het selfs ‘n moordenaar soos Moses; egbreuker én moordenaar Dawid; verloënaar Petrus; Christenvervolger Paulus en nog baie ander, gebruik om as Sy instrumente te werk. “Dit is God wat (ons) gewillig en bekwaam maak om Sy wil uit te voer” (Ef. 2:13). Die Here sal ons nie in die diepkant ingooi en verwag ons moet swem nie. “Sy krag wat Hy uitoefen in ons wat glo, is geweldig groot. Dit is dieselfde kragtige werking van Sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek het” (Ef. 1:19).


God roep ons deur Sy Gees om ‘n rol te vervul – daar is God se deel en ons deel. Ons deel is om te besef dat God nooit in ‘n lugleegte werk nie, daarom gebruik Hy gewone mense om vir Hom te werk. Ons het ‘n taak om uit te voer ter voorbereiding vir God, om Sy wonders op aarde te bewerk. Ons moet onsself opsy sit vir God se gebruik. Dit help nie om net te sê ek lees gereeld Bybel, gaan gereeld kerk toe en bid gereeld nie. Dit gaan dan steeds oor die ‘ek!’ Ons moet eerder vra ná al bogenoemde dinge: “Wat het ek vir God gedoen; waar is Hy besig? Ek moet gaan aanmeld by Hom!” Ons moet onsself toewy aan God. Hy spandeer 24/7 aan ons, hoeveel tyd gee ons terug aan Hom? Dit geld vir álmal wat beweer hulle is Christene. Dit word nie voorbehou vir net ‘n handjievol uitgesoektes nie!


“God se deel is die wonders wat Hy verrig. God is nie ‘n God van vertonings nie, Sy werk is nie altyd oor die skouspelagtige nie, Sy handewerk verstom egter altyd” – skryf Stephan Joubert. Hy openbaar Hom nie noodwendig na aanleiding van ons aandrang nie, maar op Sy bestemde tyd. Net om te dink dat Hy ons vrygekoop het van sonde en Hy ons hoop en vryheid verseker, is verstommend en onverstaanbaar. God maak van die brokstukke van ‘n gebroke werklikheid, die passtukke van Sy hemelse legkaart – dít is egter God se aandeel! Elke Christen is geroep om uit dankbaarheid vir wat die opgestane Jesus vir ons gedoen het, ‘n verskil te maak. Ons moet instrumente in die hande van die Here wees waar Hy ons geplaas het – by die werk, die skool, sportveld, oral. Ons moet net bereid wees om te sê: “Hier is ek Here, ek is opsy gesit vir U gebruik, sonder U gaan ek nêrens nie!”


“Elke Christen het ‘n totale Christus vir sy verlossing; ‘n totale Bybel as ‘n staf; ‘n totale kerk vir sy broederskap en ‘n totale wêreld as sy arbeidsveld” (Chrustostomus).


Gebed: Hemelse Vader, dankie dat U nie verwag dat ek dinge bó my vermoë moet doen nie, maar wanneer U my roep, dit ‘n teken is van U vertroue in my dat ek wel vir die taak opgewasse sal wees. Dankie vir U wonderlike genade om ‘n onwillige en onbekwame mens soos ek, in U koninkryk te wil gebruik, terwyl U engele daarvoor kon aanwend. Hier is ek Here, ek is opsy gesit vir U gebruik, sonder U gaan ek nêrens nie! Amen.


Kommentare


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page