top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 15 Maart 2023

Koos Espach


Die gemeente in Antiogië (14)

Die Christene van Antiogië stuur hulp aan hulle geloofsgenote in Jerusalem (5)


Jesus ‘n dienskneg?


Hand. 11:29-30 – “Die gelowiges het toe besluit dat elkeen na sy vermoë sou bydra tot ‘n hulpfonds wat vir hulle medegelowiges wat in Judea woon, gestuur sou word. Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in Jerusalem gestuur.”


Ons het gister gevra of ons geloof maak dat ons verby ons eie wêreldjie kyk en omgee vir mense in nood, armes, siekes ens.? Het ons barmhartigheid ons hande en voete (en beursies) in beweging gebring? Hoekom is dit belangrik om om te gee? Omdat Jesus so sê! Wanneer Jesus in die Markusevangelie Sy eie sending in die wêreld beskryf, doen Hy dit in terme van diens: “Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense” (Mark. 10:45). Johannesevangelie praat van slawewerk – voete was (Joh. 13) was slawewerk. Jesus wou egter ‘n punt maak: dissipelskap beteken diensbaarheid!


Oor die algemeen hou mense nie daarvan om voor ander te buig nie. Om te dien is iets wat ander mense maar kan doen, ons sal eerder verkies om gedien te word. Wat sê die Bybel? God alleen moet gedien word, daar is nie plek vir afgode nie (Matt. 6:24). Ek en jy moet dus ons kroontjies verwyder en van ons troontjies afklim en gaan inruil vir diensknegklere. Jesus sê vir ons dat ons God in hart en siel moet dien: “Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien” (Matt. 4:10). Lewenswysheid begin by diens aan God: “Wysheid begin met die dien van die Here; almal wat dit doen, het ware insig” (Ps. 111:10). Die Bybel A-Z bevestig dat diensbaarheid die grondwet van God se koninkryk is!


Wat beteken dit vir ons dat Jesus gedien het? Omdat Jesus gedien het, moet ons as Sy volgelinge bereid wees om mekaar te dien. Jesus sê: “As iemand My wil dien, moet hy My volg; en waar Ek is, daar sal My dienaar ook wees. As iemand My dien, sal die Vader hom eer.” (Joh. 12:26). Daarom verduidelik Jesus ook in verskeie gelykenisse wat diens beteken. Hy was bereid om die hoogste posisie in die heelal in te ruil vir die heel laagste posisie omdat Hy vir mense, vir my en jou omgee. Daarom kon Jesus hulle ook dien. Daarom druk Hy dit op my en jou harte dat ware belangrikheid in die koninkryk van God, oor dienslewering gaan.


Daarom moet ek en jy as Christene, soos Jesus dien. Hierdie diensbaarheid skryf nie voor nie, maar volg na – “waar Jesus is, sal sy dienaar ook wees.” Christus het ons vrygemaak van die sonde, daarom moet ons hierdie nuwe lewe van vryheid, met dankbaarheid en in liefde, in diens van die Here gebruik. Die dag toe ek en jy Christene geword het, het ons eintlik ons aardse lojaliteite afgeteken. Petrus sê ook so: “Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien” (1 Pet. 2:16). En wanneer ons gelowiges God dien, maak die Heilige Gees dit vir ons makliker om in mekaar se diens te staan en só, word ons Jesus se hande vir mekaar – “As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate hy (of sy) ‘n genadegawe ontvang het, die ander dien” (1 Pet. 4:10).


Dit is altyd lekker om diens “in aksie” te sien. Diens is nie net iets waaroor ons kan praat nie, dit is iets wat ons moet doen, anders beteken dit niks nie. Dit is eintlik wat Petrus vir ons wil sê. Ons moet mekaar met ons gawes dien. Gawes is nie aan ons geskenk om ons beter te laat vertoon nie, inteendeel, dit is sodat ons kan help om ander groter te laat vertoon. Ek en jy moet ons gawes gebruik om vir ander mense die beste sitplekke in God se koninkryk aan te wys. Dié wat kan sing moet hulle gawe gebruik om ander in hulle geloof te versterk. Met jou gawe van voorbidding moet jy help om hulle seerkry te genees. Met jou gawe van onderrig moet jy ander se geloofskennis opbou, en so kan ons aangaan. Wat doen jy met jou gawes?


Om diensbaar te wees, beteken om vir ander mense om ons, beskikbaar te wees, om hulle te leer ken, om hulle behoeftes raak te sien en iets daadwerkliks, binne ons vermoë, daaraan te doen. As Christene mag ons nooit by ander mense net verbyloop sonder om hulle nood raak te sien en dit nie probeer verlig nie. Dit is immers waarvoor “God my en jou gemaak het, sodat ek en jy in Christus Jesus ons lewe kan wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het” (Ef. 2:10). Hoe lyk ons diensrooster? Is ons die deurwagters by die koninkryk wat vir ander mense die beste plekke aanwys, of sit ons lekker gemaklik op die voorste gestoeltes terwyl ons wag dat ander ons moet kom bedien?


“Christenwees is op die ou end ook medemens-wees, medemens in diens van die geheel, op watter beskeie manier dit ook al is” (Ferdinand Deist).


Gebed: Here, help my om U op U voorwaardes te volg, nie myne nie. Help my om in U voetspore te volg. Maak my gewillig om diensbaar te wees. Amen.


Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page