top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 17 Februarie 2023

Koos Espach


Ons vertrek vandag op ‘n kort vakansie en sal DV weer Maandag, 27 Februarie die dagstukkies versend.


Die gemeente in Antiogië (7)

Barnabas en Saulus Preek in Antiogië (5)


Christene buig nie voor selfgemaakte gode nie


Hand. 11:26b – “In Antiogië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem.” (4)


Matt. 7:15 – “Pas op vir die vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe.”


Ons het gister genoem dat daar dikwels mense is wat ons Christene se koppe wil swaai. Wel, dit is niks nuuts nie. Jesus het ons al gewaarsku daarteen, pas nadat Hy met sy aardse bediening begin het en lank voordat ons gelowiges, Christene genoem is. Daar teen die berghang langs die See van Galilea het Hy die mooiste preek ooit gelewer. Verskeie teoloë het hierdie Bergpreek van Jesus in Matteus hoofstukke 5 tot 7, selfs beskou as die “Grondwet van ons Christene.” Ek dink dit is dalk nodig om na gedeeltes van die preek te kyk, veral wat aansluit by Barnabas se preek toe hy in Antiogië kom. Hy was bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle (die Christene), gewerk het, en hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly” (11:23).


Profete was mense wat namens iemand praat. In die Bybel was dit mense wat deur God geroep is om namens Hom te praat. Omdat dit ménse is wat hierdie taak verrig het en vandag nog verrig, is dit moontlik dat satan, die meester in die kuns van verleiding en vader van die leuen, hierdie “sogenaamde profete” juis gebruik om mense met hulle vals leerstellings, te verwar. God kies self wie Hy as profeet wil stuur om namens Hom te praat en wat om te sê: “Toe sê die Here vir my: ‘Jy moet gaan na wie toe Ek jou stuur, en alles wat Ek jou beveel om te sê, moet jy sê …” (Jer. 1:7); “Toe sê die Here vir my: ‘Mens gaan na die mense van Israel toe en sê vir hulle wat Ek sê …” (Eseg. 3:4). Die ware profeet is nié iemand wat homself aangestel het of deur ‘n groep mense of familie aangestel word nie.


Daarom was Jesus genoodsaak om ons teen “vals profete” te waarsku, waarvan een van die mees uitstaande voorbeelde is: “Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van duiwels aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leuenaars wie se gewete toegeskroei is. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet” (1 Tim. 4:1-3).


Petrus waarsku ons ook teen vals profete: “So sal daar onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het verloën. Baie mense sal hul losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die Weg van die waarheid. (Jesus sê self Hy is die enigste Weg en die waarheid en daarom maak hulle Jesus tot leuenaar.) In hulle hebsug sal hulle julle met allerhande stories uitbuit. Maar hulle vonnis is lankal gevel, en hulle ondergang is onafwendbaar” (2 Pet. 2:1-3).

Johannes se waarskuwing is soortgelyk: “Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen” (1 Joh. 4:1). Johannes gaan voort deur vir ons die beslissende eienskap van ‘n ware profeet te beklemtoon: “Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is” (1 Joh. 4:2).


Jesus se waarskuwing het reeds in die destydse kerk konkrete vals godsdienstige figure gelewer wat hulleself as mense van die lig voorgedoen het. Hulle het met die mooiste woorde, vir mense ‘n maklike, aanvaarbare godsdiens aangebied en selfs pragtige godsdienstige praktyke geskep. Omdat Jesus die Seun van God is, kon Hy regdeur die godsdienstige leiers van Sy aardse tyd, se motiewe tot binne hulle harte in kyk, en wat Hy waargeneem het, was ‘n enorme stuk oëverblindery. Paulus ontmasker later diesulkes wat feitlik die hele Korintiërgemeente op sleeptou geneem het. (Lees gerus 2 Kor. 10-13).


Vals profete, soos ons reeds in die skrifgedeeltes hier waargeneem het, bestaan al van die Ou Testamentiese tyd af en dit is ons Christene se verantwoordelikheid om hulle te identifiseer en te vermy. Hoe word hulle geïdentifiseer? Deur “elkeen te ondersoek” na aanleiding van die Skrif. Hoe vermy ons wolwe in skaapsklere? Ons vermy om Sondae godsdienstige vromes te wees maar deur die week toelaat dat sogenaamde godsdienstige manipuleerders, hulle wolwekloue in ons inslaan en ons soos hulle maak. Dit sal beteken dat elke stukkie skynheiligheid by die Here se voete geplaas word en dit daar vir altyd te laat staan. Verdeelde trou is geen trou. Dit is óf die Bevryder-God óf die tuisgemaakte een.


“Daar is min dinge wat die Christendom so diskrediteer as Christene wat vroom praat oor die wêreld daar Bo, terwyl hulle aanhou om presies te leef soos die wêreld hier onder” (WW Griffen).

Gebed: Ons Here van die waarheid, bewaar my van alles wat vals is. Help my om die magdom skatte in U skatkamers te ontdek. Here, verlig my verstand, my begrip en my hart om standvastig aan hierdie waarheid vas te hou. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page