top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 31 Januarie 2023

Koos Espach


Petrus en Kornelius (15)

Petrus se toespraak by Kornelius (6)


Golgota wys vir ons wat vergifnis is


Hand. 10:42-43 – “Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit Hy is wat deur God aangestel is as Regter oor lewendes en dooies. Van Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergewing van sondes deur sy Naam ontvang.”


Jesus het aan Sy dissipels die opdrag gegee om aan die volk in die openbaar aan te kondig, te preek en op grond van persoonlike kennis, kragtig te getuig dat dit Hy, Jesus is wat deur God aangewys is “as Regter oor lewendes en dooies,” (dié wat nog sal lewe by die wederkoms en almal wat reeds gesterf het). Sedert Jesus se hemelvaart is Hy aan die regterhand van God as Regter, soos Stefanus Hom gesien het (Hand. 7:56) en Jesus die Joodse Raad gewaarsku het (Luk. 22:69), deur Daniël 7:14 en Matteus 25:31-46 voorspel is en deur Openbaring 5:5 bevestig is.


Die Regter oor almal is ook die Redder vir almal wat in Hom glo. Vir hierdie slot van Petrus se preek word, naas die apostels, ál die profete as getuies gestel. Al die profete wie se woorde in die Bybel opgeteken is, getuig eintlik oor Jesus en dat elkeen wat in Hom glo, vergifnis van sondes ontvang. En dit geld vir almal, ook vir my en jou – “… die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom” (Jes. 53:6).


Die wonder van hierdie evangelie van vergifnis – ook vir ons – is dat elkeen wat tot inkeer kom ‘n getuie raak, ‘n boodskapdraer, om dié boodskap van vergifnis na die hele wêreld toe uit te dra: “Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word; wie nie glo nie, sal veroordeel word” (Mark. 16:15-16). Ons is nou getuies om aan alle mense van elke nasie, van Jesus se dood en opstanding te verkondig en kragtig te getuig dat dit Hy is wat deur God aangewys is as die Regter oor die lewendes en die dooies. Dit is trouens wat die profete al in die Ou Testament voorspel het. God het hulle gestuur om sondaars te waarsku; om sondaars terug te roep na Hom toe; om hulle te red. Hoekom? Omdat God dit nie kan verdra dat die lelike etiket ‘sondaar’ aan ons moet vasklou nie. Dit is wat alle getuies nou aan die hele wêreld moet gaan vertel.


Wanneer ons dus van Hom getuig is dit in die teenwoordigheid van die lewende Jesus Christus wie se storie oorgedra moet word aan alle mense – “Gaan dan na alle nasies ...” (Matt. 28:19). Dit is nie ‘n “sommer-maar-net” opdrag nie. Ons gelowiges het Sý vrede ontvang om dit aan te gee; ons word geseën om vir ander tot seën te wees. Waar ons die lig van Christus in mense se lewens indra en in die krag van die Gees begin optree, kom die hemel in beweging met vergifnis wat tussen God en mense, én tussen mense en mense bring. Die herstel wat God gee, kom waar die Gees in hulle werk en mense bewus word van hulle sonde, en waar hierdie bewussyn tot skuldbelydenis en vergifnis lei.


Die sendingopdrag is ‘n bomenslike taak wat glad nie in ons eie krag uitgevoer kan word nie. Dit is nie binne die vermoë van enige mens om alleen die ryk van satan aan te durf en te oorwin nie. Ek en jy kan nie onsself red nie, en ook nie ander verlorenes wat in die mag van satan vasgevang is nie. Maar wanneer ons na Jesus kom, kom ons uit die duisternis en beweeg ons tot in die helder lig van Sy waarheid en liefde: “Dan is dit nie [ons] wat praat nie, maar die Gees van [ons] Vader wat deur [ons] praat” (Matt. 10:20).


Dan kan ons met vrymoedigheid getuig van die ‘vergeetagtige’ God wat ons dien. Hy onthou nie meer my en jou sondes nie. God het Sy straf op die houtkruis laat uitwoed waar Hy Jesus in ons plek gestraf het vir ons sondes en Jesus gesterf het a.g.v. al ons sondes op Sy stukkend-geslaande skouers. Gelukkig het Jesus in ‘n nuwe lewe opgestaan – en ek en jy wat in Hom glo, ook! God se straf is nou vir altyd verby. Hy is nou ons Vader wat met arms vol liefde ons omhels, en nie gereed staan met ‘n sonde-sambok nie. Ons Vader het kant gekies – Hy het my en jou gekies! Jesus se kruis sê so. Dank die Here!


“Om te getuig van Jesus Christus is nie ‘n stokperdjie nie, dis ‘n lewenstyl” (RE Coleman).


Gebed: Dankie Jesus dat U my lewe vul met U teenwoordigheid en vrede. Dankie Vader dat ek nie hoef te vrees vir die oordeel nie want Jesus het vir my daardie versekering gegee: “Wie luister na wat Ek sê, en in Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan” (Joh. 5:24). Dankie Jesus dat U my met God versoen het en daarom is daar nou vrede tussen God en my en kan ek Hom met vrymoedigheid my Vader noem (Rom. 5:1). Dankie Vader dat U my liefhet – Jesus se kruis sê so. Amen.

Kommentit


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page