top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 27 Januarie 2023

Koos Espach


Petrus en Kornelius (13)

Petrus se toespraak by Kornelius (4)


God se Vaderskap beteken nuwe status vir my en jou


Hand. 10:39b-40 – “Hulle het Hom doodgemaak deur Hom aan die kruis te hang. Maar God het Hom op die derde dag uit die dood opgewek en Hom laat verskyn ...”


Vanaf Handelinge 10:37-42 gee Lukas vir ons, deur Petrus, ’n kort lewenskets van Jesus om daarmee die praktiese betekenis van Jesus se lewe, sterwe, opstanding en hemelvaart vir elke gelowige te beklemtoon en terselfdertyd ‘n opsomming om Jesus aan die heidene bekend te stel. Die Jode het gedink Jesus is deur God vervloek omdat hulle Hom gekruisig het terwyl Hy by Golgota tussen hemel en aarde gehang het, maar God het sy liefdesoffer aangeneem deur Hom op “die derde dag uit die dood op te wek en Hom laat verskyn.” Jesus se verskynings na sy opstanding (vgl. 1 Kor 15:5-8) is die sigbare bewyse dat Sy offer vir ons sonde deur God aangeneem is.


Deur God se genade kan ons verstaan wat by die kruis en met Christus se opstanding gebeur het, kan ons verstaan wie Jesus Christus is. Deur in Jesus te glo, ervaar ons God en Sy vrede. Jesus se kruisdood vorm die fondament van die waarheid en ewigdurende vrede. Daarom kon Petrus verkondig het dat “God die evangelie van vrede gestuur het, wat Jesus Christus gebring het” (10:36). Met Sy kruisdood het Jesus die muur van skeiding tussen ons en God oorbrug en ons met God versoen: “Deur die bloed van Sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen” (Kol. 1:20).


Eintlik was ons mensdom diep in die moeilikheid. Maar gelukkig weet ons dat God ’n nuwe plan uitgerol het. Die Boodskap-vertaling vertel die storie so mooi: Hy het die ou offers eenkant toe geskuif om sy eie offer te bring. So het Jesus gedoen wat God wou hê. Hy het eens en vir altyd sy liggaam as ’n offer vir ons gegee. Op dié manier het ons God s’n en net Syne geword” (Heb. 10:10). Nou word ons nie meer teruggevat na elke plekkie waar ons die verkeerde besluite geneem het nie. Ons word ook nie elke keer herinner hoe swak en sleg ons is en hoe skeef ons trek nie, want ons het nou ’n nuwe identiteit gekry.


Ons is nuwe kinders. Kinders wat nie hoef terug te kyk en oor te gee nie, maar wat net vorentoe kyk en weet: Ek en jy is Koningskinders. Ons het nou ’n beter selfbeeld en kan met gesag deur die wêreld gaan. Ons kan anders leef, omdat Jesus se offer vir my en jou eenmalig oorgenoeg was.


Ek dink nie ons besef dit aldag nie, maar Jesus het dit vir ons moontlik gemaak dat ons status kan verander. Ons status was eintlik maar verlorenes. Die pad wat ons almal gestap het, was die pad na die ewige dood. Maar Jesus se dood was die offer wat ons status heeltemal verander het. Van verlorenes na wenners. Van weeskinders na God se kinders. Wat beteken hierdie nuwe status? Ons het ‘n nuwe Pa. Ons is God se kinders. Hy sal mos na ons omsien.


Die Hebreërskrywer lui dieselfde klok aanmekaar en in ’n stadium wonder ’n mens of hy dit nie nou al genoeg gelui het nie. Oor en oor vertel hy dat Jesus se sterwe aan die kruis eens en vir altyd 100% afgereken het met die straf wat die mense verdien vir al die sondes wat hulle aanvang. Volgens Prof. Andrie du Toit het Jesus se sterwe eens en vir altyd klaargespeel met ons sondes want dit was God se wil. God het dit saam met Jesus uitgevoer en was die heeltyd saam met Jesus. Dit was ’n Goddelike plan, wat Goddelik uitgevoer is. Tweedens was dit ook volkome, omdat Jesus die Seun van God is. Jesus se offer was volkome want dit was 100% effektief.


Daar is nêrens ’n skuiwergat waardeur die straf van die sondes kan inkruip nie. Jesus se offer het vir eens en vir altyd klaargespeel met die impak wat sonde op die mens gehad het. Die pad na die hel is vir dié wat in Jesus se verlossing glo, vir ewig en altyd toegesluit en die sleutel weggegooi: “Deur die één offer het Hy dié wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vry gemaak” (Heb. 10:14). Wat maak hierdie volkome offer van Jesus vir my en jou? Hoe leef ons dit elke dag?


“Wat ook al met ons gebeur, niks kan die feit verander dat God ons Vader is, dat Hy ons liefhet, en dat Hy intens in ons belangstel soos ‘n pa in sy kind. Dit is die onveranderlike gesindheid in sy hart”

(David Martyn Lloyd-Jones).


Gebed: Ons Vader, dankie vir my nuwe status. Dankie dat ek weet dat ek ’n kind van die hemelse God is en deel het aan al die voordele en beloftes. Help my om dit my eie te maak en so te leef. Help my om te leef soos wie U sê ek is – ’n Koningskind. In Jesus se Naam. Amen.


Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page