top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 17 Januarie 2023

Koos Espach


Petrus en Kornelius (5)


Petrus se visioen (3)


Nuwe inhoud aan uitgediende godsdienstige gebruike


Hand. 10:13-16 – “Petrus hoor toe ‘n stem vir hom sê: ‘Kom, Petrus, slag en eet.’ Maar Petrus sê: ‘Nooit nie, Here! Ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie.’ Hy hoor die stem toe weer, die tweede keer, vir hom sê: ‘Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie.’ Dit het drie keer gebeur, en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek.”


Petrus was moontlik ontnugter en het teruggegryp na sy godsdienstige en kulturele agtergrond en heftig teëgestribbel. Waarom verander die Here nou die reëls in die middel van die wedstryd? Hoe kon hy as ‘n opregte Jood, enige onrein dier eet? Probeer God sy gehoorsaamheid aan Hom toets? Drie keer het die Here egter vir hom gesê: “Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie.” Terwyl hy nog herkou aan die skokkende opdrag is dit per implikasie dat hy hom nie hoef te bekommer of dit rein of onrein vleis is nie. Daarmee hef Jesus die verbod van Levitikus 11:1-47 op. Per geleentheid het Jesus ook gesê as beeld van die nuwe verbond se nuwe lewenswyse wat die oue kom vervang: “’n Mens gooi nie nuwe wyn in ou velsakke nie. As jy dit doen, bars die sakke, die wyn loop uit en die sakke is daarmee heen. Nee, ‘n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en so behou jy altwee” (Matt. 9:17).


Die gedagte van die nuwe, vreugdevolle tydperk wat aangebreek het, word ingeskerp deur die tyd van vreugde. Teenoor die oorgeërfde godsdiens van die Jode staan die nuwe leer van Jesus nou vir ons in skerpe teenstelling. Ons kan nou op ‘n nuwe manier leef, want elke dag is feestyd. Feestyd, want ons glo aan ‘n Jesus Christus ván die kruis, en nie ‘n Jesus áán die kruis nie. Ons glo aan die lewende Jesus Christus want Hy het opgestaan uit die dood! Ons gelowiges is nóú deel van Christus se liggaam, ons behoort nie meer aan die wet nie: “Deur (ons) verbondenheid met die liggaam van Christus het (ons) gesterwe en staan (ons) nie meer onder die wet nie. (Ons) behoort nou aan iemand anders, aan Hom wat uit die dood opgewek is” (Rom. 7:4).

Ons behoort aan “iemand anders”, ‘n nuwe Bruidegom, Jesus Christus! Hierdie Bruidegom het bewys dat Hy ons volmaak liefhet, Hy het Homself ten volle vir ons gegee, Sy álles, Sy lewe! Ons belange kom by Hom eerste, ons is ontslae van al die ou uitgediende godsdienstige tradisies van die Fariseërs “Ons is nou vrygemaak van die wet, want ons het gesterf en staan nie meer onder die wet waardeur ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die Gees, nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie” (Rom. 7:6).

Ons opstanding in Jesus is egter nie iets, iewers vorentoe wat ééndag gaan gebeur nie. As ons só redeneer dan leef ons eintlik om dood te gaan, om dan ééndag, weer te kan opstaan. Wat gebeur nóú, terwyl ons leef, wat is die nut van Jesus se opstanding vir die nóú en die híér? Paulus gee vir ons die antwoord: “Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God” (Kol. 3:9-10).


Soos ons eendag sal sterf en opstaan, so moet ons elke dag sterf en opstaan – ons moet dus Maandag tot Sondag die ou mens met sy slegte gewoontes en sondes begrawe, elke dag opstaan en Jesus se lof verkondig. Christus moet al hoe meer word en ek en jy, minder, totdat Hy volkome alles vir ons is. Ons behoort nou ‘n vrugbare lewe te lei in diens van God. Ons kan God “dien in die nuwe bedeling van die Gees, nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie.”


Om bewustelik in die Here Jesus te bly, beteken om elke dag deur Sy Woord en Gees gevoed te word, elke dag in Sy teenwoordigheid te wandel. Vroeër was ons wat nou in Christus glo, sondaars in God se oë, maar daardie tyd is gelukkig vir altyd verby (Rom. 5:6). Ek en jy moet leer om God se goedheid reg te verstaan. Ons kan ons geloof van twee kante bekyk: van ons kant, of van God se kant. Van ons kant sien ons net ons foute raak. Van God se kant beleef ons egter dat Hy ‘n God van genade is. Wanneer ons met ons mond bely én met ons lewe sê Jesus is ons Here, is ek en jy op die hemelse wenpad. Die oordeel oor ons lewe is herroep. Ons is nou deel van Sy nuwe familie. Koninklike bloed vloei deur almal se are wat Jesus as Heer en Verlosser erken. Kom ons omhels dit met ons hele lewe! “In die nuwe bedeling van die Gees”, kan ons feesvier oor God se goedheid!


“Jou skatkamer is binne-in jou wanneer Jesus Christus in jou bly. Dit bevat alles wat jy ooit sal nodig hê. Gebruik dit ten volle in plaas daarvan om nutteloos buite jouself te soek” (Onbekend).


Gebed: Hemelse Vader, help my om die ou uitgediende godsdienstige tradisies en gebruike van destyds agter te laat en vandag saam met Jesus Christus fees te vier. Gees van God, stel my asseblief in staat om dit reg te kry. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page