top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 21 November 2022

Koos Espach


Saulus preek in Damaskus (2)


Ons het klaar gewen


Hand. 9:22-25 – “Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. Na verloop van tyd het die Jode saamgesweer om Saulus te vermoor, maar hy het van hulle plan te hore gekom. Dag en nag was hulle by die stad se poorte op die uitkyk om hom dood te maak. Maar sy medegelowiges het hom een nag geneem en in ‘n mandjie laat afsak deur ‘n opening in die stadsmuur.”


Die Jode in Damaskus is duidelik nie oorstelp van vreugde oor Saulus se skielike verandering van Christenvervolger na Christus-navolger nie. Inteendeel, hulle bevraagteken hom eerder. En hoe meer hy oor Jesus Christus gepreek het, hoe oortuigender het hy geword dat Jesus die Seun van God is, en kragtiger preke in die sinagoges het gevolg. Hierdie Jesus wat hy eers vervolg het, is Christus (Grieks) en Messias (Hebreeus) – Hy is die Gesalfde van God, die Een wat God se koninkryk op aarde gaan vestig!

Saulus doen nou dieselfde wat Stefanus vroeër gedoen het, (6:10), met die verskil dat hy hom vroeër by die vervolgers van Stefanus geskaar het. Sy prediking het ‘n konsternasie onder die Jode wat in Damaskus gewoon het, veroorsaak, deurdat hy aan hulle onteenseglik bewys het dat Jesus die Jode se verwagte Messias/Christus is. Daarop het die Jode nie ‘n antwoord gehad nie. Net soos met Jesus die geval was, wou hulle nie aanvaar dat Jesus hulle Messias is nie.


Net soos in die geval van Jesus, kies die Jode om teen Saulus saam te span met die doel om hom te vermoor. (Van die begin tot die einde van sy loopbaan was die Jode sy mees verbete teenstanders en reeds in Damaskus, het Jesus se woorde van “hoeveel hy vir my Naam moet ly” [9:16], duidelik begin word.) In die Jode se oë was hy ’n verraaier van hulle volk en hulle godsdiens, en was daar nie plek vir so ’n mens onder die son nie, hy moes eenvoudig uit die weg geruim word. Hulle planne het egter bekend geraak. Dat die plan om Saulus te vermoor baie ernstig was, blyk uit die maatreëls om die poorte van die stad dag en nag te laat bewaak, sodat hy nie kon ontsnap nie. Saulus se medegelowiges het hom egter een nag in ’n mandjie oor die stadsmuur laat afsak sodat hy kon ontsnap – ‘n belediging wat hy reeds vroeg in sy loopbaan moes verduur – en Saulus vlug vir die eerste van baie kere vir sy lewe.


Miskien het Saulus op daardie oomblik gedink aan die ontsettende inhoud van Jesus se woorde: “Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my Naam moet ly” (9:16) – vervolging, lyding, vir Jesus se Naam? Is dit die moeite werd? Dikwels kla mense dat hulle dit moeilik vind om te bly glo en te vertrou op God, veral wanneer die lewe teen jou draai, wanneer jy in wanhoop geen doel vir jou omstandighede kan vind nie en jy in die versoeking kom om God se dade te bevraagteken. Dit is een ding om sterk in jou geloof te staan wanneer alles net goed gaan en die son, spreekwoordelik, onafgebroke op jou skyn. Die toets van jou geloof kom egter wanneer die pyn en lyding van die wêreld, “die dood ons dag vir dag bedreig” (Rom. 8:36


Die essensie dan, is om met ‘n sterk geloof God te bly vertrou. God het ons gelowiges vrygespreek van al ons sondes en Christus, die onskuldige, in ons plek veroordeel. My en jou skuldbrief is aan die kruis vasgespyker, ons het amnestie gekry, die Gees het hierdie vryspraak vir ons ‘n werklikheid gemaak, “niemand kan (ons) van die liefde van God skei nie.” Ja, dit is maklik om moedeloos te raak veral wanneer teenspoed of versoeking ons in die gesig staar, om dan oortuig te wees dat “geen lyding of benoudheid, honger, gevaar of swaard, geen dood of bose magte,” (Rom. 8:35), ons sal oorval nie.


Iemand het gesê dat ‘n onwrikbare geloof in Christus noodsaaklik is, maar dit nie altyd moontlik is nie. Hy kan met die beste teleskoop nie ver genoeg kyk om God se einddoel te sien nie en met die beste mikroskoop nie die verborge dieptes van God se plan naspeur nie. Maar wanneer hy in hierdie swakheid verkeer dat hy nie eers weet wat om te bid nie, pleit Christus en die Gees vir hom by God. Ons moet onthou dat die Almagtige God groter is as enige gedagte wat in ons verstand kan opkom. “Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet” (Rom. 8:37). Ek en jy is in die wenspan. “Oorwinnaars sal ons alles erf en drink uit die fontein van lewenswater, heerlik, rein. En God sal oor ons skyn” (Liedboek 602:5). Niks kan ons van God skei nie. Kom ons prys Hom daarvoor!


“Welke teenstand ons ook al vandag sien of ervaar, ons moet nie daaraan twyfel dat ons Here weer sal kom en deur al die ondernemings van die mens breek om ‘n pad vir sy Woord oop te maak” (Johannes Calvyn).


Gebed: God van liefde, ek kniel in stomme verwondering voor U neer oor U onpeilbare liefde. Dankie dat U liefde nie van verdienste afhang, of dat ek eers U liefde waardig moet wees nie. Daarom is dit verstommend, U gee dit aan my uit genade, verniet! Ek dank en loof U daarvoor! Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page