top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 17 November 2022

Koos Espach


Saulus se bekering (7)


Saulus en Ananias (4)


‘n Nuwe begin


Hand. 9:17-19 – “Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê: ‘Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word.’ Onmiddellik het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en hy is gedoop; en hy het geëet en sy kragte herwin.”


Ananias gaan in opdrag van die Here na die huis van Judas en lê Saulus die hande op. Hy spreek Saulus in sy moedertaal aan as ‘Saul,’ en voeg daaraan toe ‘broer’ wat beteken dat hy Saulus in die gemeente verwelkom as ’n mede-broer in Christus. Ananias kies sy woorde so, dat hulle aansluit by wat Saulus ondervind het. Hierdie Jesus, sê Ananias, is die Here wat oor alle dinge as die verhoogde Christus heers, en hom in hierdie hoedanigheid as boodskapper gestuur het om die werk aan Saulus af te rond.

Met die handoplegging word die Here se belofte vervul dat hy weer kan sien en die Heilige Gees ontvang. Onmiddellik het daar iets soos skille van Saulus se oë afgeval. Die Heilige Gees het die lig in hom aangesteek en hy kon weer sien! Dit is begryplik dat Saulus uitgeput was deur die emosionele spanning wat hy deurgemaak het. Dit was drie dae van besinning en aanvaarding van Jesus as die verwagte Messias van Israel en as die Here ook van sy lewe. Hy het opgestaan en is deur Ananias gedoop as die seël op sy kindskap van God. Paulus het later gesê: “Iemand wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou.” (2 Kor. 5:17-18).


Terwyl ek hierdie Damaskus-ervaring van Saulus deurgetrap het, het ek gewonder wat sou gebeur het as die Here nie daardie dag in Saulus se lewe ingegryp het nie. Ek meen, hy is seker dié een enkele persoon wat die grootste invloed ooit op die ganse Christendom uitgeoefen het. Hierdie “Saulus-skip” was besig om reguit op die rotse af te stuur, toe die “Kaptein” ingegryp het en sy koers verander het.


Ek glo menige mens het al die hartewens uitgespreek: “Ai, as ek maar net die horlosie kon terugdraai en oor begin, sou ek dinge anders gedoen het. Sou ek nie ...” Jy kan maar self die sin voltooi. Ons kan ongelukkig nie die verlede verander nie, maar wel iets aan die hede en die toekoms doen. Die bekende Billy Graham het ‘n gesegde gehad: “Vandag is die eerste dag van die res van jou lewe.” Toe God se genade Saulus aanraak, het die eerste dag van die res van sy lewe aangebreek. Hy het ‘n kans gekry om oor te begin – die Here het hom ‘n U-draai laat maak. Sy skip van vervolging het weggedraai van die rotse af, weggedraai as vervolger van Jesus, en ‘n navolger geword wat Jesus as sy Verlosser aangeneem het!


Hierdie stukkie geskiedenis gee ons nuwe moed. Al het ek en jy die Here al hoeveel keer teleurgestel, gee Hy ons ‘n tweede kans, en ‘n derde. Alles is nie verlore nie. Wanneer God se genade my en jou aanraak, is ons lewe nooit weer dieselfde nie. Dan word ons lewe gerig op Hom, en die Gees bring ons lewens in beweging om uit dankbaarheid, God en ons naaste lief te hê en te dien. Ons Vader ontvang graag die verlore seun (of dogter) terug.


Dis baie mense se storie. Ons elkeen het sy eie storie – stories wat nie by die kerk vertel word nie. Ander moet tog nie sleg dink van my nie. Soms is dit 'n storie waar jy jouself verneder. Ek glo ek het te veel drooggemaak, te groot sonde gepleeg en is nie werd om ‘n kind van God te wees nie. Eintlik is ek ‘n mislukking in my geestelike lewe. Ek is maar net ‘n gemiddelde outjie. Ek is nie so slim soos so-en-so nie. So-en-so is 'n groter Christen as ek. So-en-so is meer suksesvol as ek. Ons stories vertel ons van ons waarde. Ons waarde word egter deur God wat ons geskep het, bepaal. Ons kan dit nie verdien nie, dit word uit genade en met liefde, aan ons geskenk. Dit is die liefde wat die kwaad nie toereken nie, en wat alle dinge bedek (1 Kor. 13:5, 7).


Êrens moet ek en jy laat gaan en vertrou. Êrens moet ons besef: Die Here maak Sy hart wawyd oop vir ons en niks wat ons kan doen, gaan Sy liefde vir ons meer of minder maak nie! Dit klink amper te goed om waar te wees! Dit is!! Dis hoekom dit die “Goeie Nuus” genoem word! En dis hoekom dit die krag het om ons hele lewe totaal te transformeer. Ons moet God vertrou! Dis hoe God ons sien. En as ek en jy onsself deur Sy oë begin sien, begin 'n opwindende nuwe deel van ons lewe. Dan kan ons uit dankbaarheid begin vorder op die pad van dissipelskap. Kom, loop saam op hierdie dissipelpad. Die Here wil ons in Sy koninkryk gebruik, soos Hy vir Saulus gebruik het. Halleluja!


“Wanneer die lewe jou op jou knieë dwing, is dit die beste posisie om in te bid” (Ethel Barrymore).


Gebed: Here, ek het nes Saulus ook al baie verkeerde keuses gemaak. Baie van hierdie keuses het misluk en my laat struikel. Dankie Heer, dat U my nie gelos het toe ek geval het nie, maar my opgehelp het en verby die mislukkings van die verlede laat beweeg het. Dankie dat U oneindige liefde en goedheid hierdie mislukkings uitwis en alles nuut maak, beter as ooit. Amen.


Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page