top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 15 November 2022

Koos Espach


Saulus se bekering (5)


Saulus en Ananias (2)


Hier is ek, Here


Hand. 9:13-16 – “Maar Ananias sê: ‘Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in U glo, in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat U Naam aanroep.’ Toe sê die Here vir hom: ‘Gaan daarheen, want Ek het hom gekies as my werktuig om my Naam uit te dra onder die heidennasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my Naam moet ly.”


Ananias was dadelik bereid om na die Here te luister as die Here aan wie hy homself oorgegee het, die Jesus wat seggenskap oor sy lewe het. Maar, met die aanhoor van sy opdrag, het hy, ten spyte van die Here se verduidelikings, skrikkerig gebly vir die man van wie hy by baie mense gehoor het watter bose dinge hy met Jesus se volgelinge in Jerusalem gemaak het. Ananias was ook goed bekend met Saulus se missie in Damaskus – die toestemming van die Joodse Raad om almal wat die Naam van Jesus aanroep, die Naam wat die Joodse Raad wou uitwis, te kom arresteer, en hy sien op teen sy opdrag. Hy wou nie Saulus se eerste slagoffer word nie.

Jesus laat Ananias uitpraat en dan herhaal Hy sy opdrag: “Gaan daarheen,” en gee vir Ananias ’n kykie in Sy planne met Saulus. Vir Ananias was dit seker onbegryplik hoe Jesus juis vir Saulus, Sy vyand, as werktuig uitgekies het om Sy Naam, wat Saulus wil uitdelg, aan die wêreld bekend te stel! Van die onwaarskynlikste man, vervolger van Jesus se volgelinge, sê Jesus: “Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my Naam moet ly.”


Hoe sou ek en jy hierdie opdrag van Jesus hanteer het? Ek dink aanvanklik sou dit ons teen die bors gestuit het! Here, U kan tog sekerlik U nie oor hierdie man ontferm nie? Die Here spesialiseer in mense. Hy is in the people business sê Prof. Stephan Joubert. Die Here soek mense wat verdwaal geraak het in die sonde, mense wat leiding in die geloof nodig het en bring hulle oor ons pad. Maar dan keer ons soms ons rug op hulle want ons is te besig met ons eie dinge. Dalk wil ons nie help nie, want ons dink soos Jona, hierdie mense met hulle slegte verlede is nie God se genade werd nie. Dit gebeur dikwels dat soekende mense ons kerk binnekom, maar ons kyk ander pad. Die gevolg is dat hulle weer van die kerk vervreem, want hulle kry nie die nodige leiding nie.


Dit is ‘n algemene aanvaarde feit dat meeste gelowiges dadelik huiwerig is wanneer hulle vir Christus moet leiding neem. Wanneer ons op ons eie vermoëns vertrou, sal ons min of selfs geen sukses behaal nie. Die Gees staan egter gereed om ons te omgord met Sy kragtige leiding sodat ons onverskrokke getuies van die Here kan wees en ons Sy liefde prakties kan uitleef tot uitbreiding van Sy koninkryk (1:8).


Jesus kyk verby ons mislukkings, soos Hy verby Saulus se mislukkings gekyk het, en sien die potensiaal in ons raak wat ons nog in Hom gaan bereik. Jesus weet hoe ons kán verander as die Heilige Gees ons vervul en beheer in ons lewe oorneem! Hy was bereid om vir ons aan die kruis te sterf, net soos ons nou is. Jesus is bewus van ons swakhede. Hy weet van ál die dinge wat verhoed dat ons ʼn volle oorgawe aan Hom maak. Hy ken ons herhaalde mislukkings. Hy weet van die aaklige gewoonte sondes – die dinge wat keer dat ons Hom volkome kán gehoorsaam. Jesus weet ons gaan vorentoe van ons eie planne en maniere moet prysgee – Hy weet ons gaan daar moet kom dat ons bereid is om te sterf in onsself.


Jesus roep ons om ‘n volgeling van Hom te wees, Sy voorbeeld na te streef en in ‘n daaglikse verhouding met Hom te leef. Hy bied nie vir ons ‘n keuse van hoe ons Hom kan dien nie; Hy vra wel absolute lojaliteit teenoor Sy opdrag. Die roeping is om meer en meer soos Jesus te word en so ook ander te beïnvloed – om ook ‘n dissipelmaker te wees. Die roeping om dissipels te wees is steeds Jesus se uitnodiging aan mense om opnuut te definieer wie hulle is, waarheen hulle op pad is en weg te breek van sonde. ‘n Volgeling van Jesus ís anders, dínk anders, lééf anders en dóén anders. Om Jesus te volg, verander ons doel in die lewe en dit het ‘n effek op die wêreld. Dit is deel van ons roeping, kom ons doen dit dan! Al beteken dit dat ons die volle impak van “hoeveel ons vir sy Naam moet ly”, sal ervaar!


“Getuienis is om die verskillende struikelblokke van ons selfliefde te verwyder, sodat Christus wat in ons woon, Homself aan ons medemens kan vertoon” (Paul Frost).


Gebed: Here Jesus, rus my toe met eienskappe wat iets in my sal laat deurskemer van Ú lewe in my. Here, ék is nou U liggaam hier op aarde. Gebruik my soos U goeddink! Amen.


Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page