top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 7 November 2022

Koos Espach


Filippus en die Etiopiër (6)


Ons het die beste


Hand. 8:40 – “Filippus is later in Asdod aangetref. Hy het daarvandaan deur al die dorpe gegaan totdat hy in Sesarea gekom het, en oral het hy die evangelie verkondig.”


Filippus is deur die Heilige Gees weggeneem na Asdod. Die ou Filistynse stad lê 32 kilometer noord van Gasa, 15 km van die Middellandse See af. Net soos Gasa was dit een van die vyf stede van die Filistyne. Nadat Filippus die evangelie daar verkondig het, stap hy Noord en verkondig die evangelie in elke dorpie wat hy deeglik deurgaan tot by Sesarea aan die see, waar hy hom gevestig het. Op die pad lê onder andere die dorpe Lidda en Joppe waar Petrus later gemeentes vind. (Hand. 9:32, 36).

Filippus woon en werk in Sesarea waar Paulus hom nog op sy reis na Rome, meer as twintig jaar later, aantref. Sesarea word later ’n belangrike sentrum van die Christelike teologie waar die kerkvader Origenes, vanaf 230 n.C. die leier word van die Bybelskool, en hom toelê op die verklaring van die Skrif. Eusebius, 265-339 n.C., brei die biblioteek uit wat Origenes daar begin het, skryf sy ‘Kerkgeskiedenis’ en verdeel dit in 10 boeke.


Filippus was maar net nog een van hulle wat na nuwe geografiese gebiede moes vlug … sonder die statussisteme van Jerusalem! Hulle moes oor taal en kultuur grense … want die Here het almal lief en Hy wil en sal by Sy skepsels – hoe vreemd ook al vir ons eie wêreld – uitkom. Die hoofkarakter in hierdie storie is dus nie Filippus, of die amptenaar van Etiopië of selfs die inwoners van die stede waar Filippus orals die evangelie verkondig het nie, maar God se rustelose Gees … op soek na mense wat God soek. Deur God se genade het vlugtelinge, sendelinge geword.


En ons, wat het ons? Is ons deel van die mense wat God soek? Beslis – ons besit die beste: ons besit die evangelie van Jesus Christus – Hy ís die evangelie. Deel van Jesus se werk op aarde was om ons weer in die regte verhouding met God te kom plaas. Jesus het dan ook as Rolmodel vir ons gewys wat gehoorsaamheid aan God beteken – om gehoorsaam en voorbeeldig te leef volgens die wil van God. Ons probeer dikwels om God net gedeeltelik te gehoorsaam. Ons gehoorsaam net Sy bevele waarvan ons hou, dié wat ons as onredelik, moeilik en ongewild beskou, ignoreer ons. Omdat ons van nature geneig is tot die sonde, wat ongehoorsaamheid insluit, het Jesus ons onvolmaakte gehoorsaamheid saam met Hom aan die kruis vasgespyker en vir die skuld daarvan, volkome by God betaal. God sien ons nou volmaak soos ons in Christus is – dít is die wonderlike genadeboodskap!


Heelhartige gehoorsaamheid geskied met vrede, vreugde en geesdrif. Dit is tog ons lewensdoel: Om God te laat glimlag, om God te behaag, “om die guns van God te geniet” (Rom. 14:18). Maar hóé? Ons moet met ons gedagtes, woorde en gedrag só leef dat ons as mense van die lig, daardie lig weerkaats. Jesus sê “ons is die lig vir die wêreld” (Matt. 5:14). As ligmense is ons nie stryers en bakleiers nie, maar mense wat harmonie en positiewe verhoudings skep, mense wat God se vrede najaag, mense wat vreugdevol dieselfde doel nastreef: om God te behaag! Is dit moontlik om waarlik God se vrede te ervaar en daarin te lewe te midde van ons en die wêreld se huidige omstandighede? Beslis. God se vrede het in die eerste plek nie met uiterlike omstandighede te doen nie – dit gaan hier oor my en jou verhouding met God en ons houding teenoor die lewe, vanuit ons verhouding met God!


“Die evangelie is nie net iets waarvoor jy kerk toe gaan om te hoor nie, maar iets waarvoor jy uit die kerk uitgaan om te gaan oorvertel en uit te leef” (Vance Havner).


Gebed: Here Jesus, die wêreld om my is tot boordens toe vol van onrus, geweld, korrupsie en misdaad. Ek weet byna nie meer wat werklike vrede behels nie. Gee vir ons weer vrede in ons land sodat elke inwoner opnuut U kalmte en vreedsaamheid in hulle lewe sal ondervind. Plaas asseblief die voetstappe van elke mensekind op die pad van vrede. Amen.

Comentários


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page