top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 4 November 2022

Koos Espach


Filippus en die Etiopiër (5)


Jesus Christus, hou my asseblief vas


Hand. 8:39 – “Toe hulle uit die water kom, het die Gees van die Here vir Filippus weggeneem. Die amptenaar het hom nie meer gesien nie en het sy reis met blydskap voortgesit.”


Vergelyk ook Joh. 10:28-30 – “Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dié wat my Vader vir My gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een.”


Wat wil die Here vir ons sê oor hierdie ontmoeting tussen Filippus en die ontmande Etiopiër? Hoe raak dit ons? In vandag se wêreld is daar ontsettend baie mense wat in ellende verkeer, en dis maklik om dit af te maak as elke huis het maar sy kruis. Soos hierdie amptenaar wat ook sy kruis moes dra, dra elke mens ‘n kruis – en hier verwys ek nie na die kruishangertjie om die nek nie. Die feit dat hy ontman was, geen nageslag kon hê nie, was nie sy grootste ellende nie, maar dat hy ook gered moes word van sonde en dood. Dankie tog! Die evangelie het nuwe perspektief in sy lewe gebring – dit het Christus vir hom gebring!


Net so het elkeen van ons ‘n eie verhaal wat ons kan vertel. Elkeen van ons kan verwonderd wees oor hoe die Here ons lewe tot nou toe gelei het. Die Here bied vir elkeen wat sy Naam bely, nuwe perspektief aan – ons mag gedoop word; ons mag vrylik Bybel lees en bid en kerk toe gaan; ons mag belydenis van geloof aflê; ons mag nagmaal gebruik want ons is kinders van God. Hy het ons opgesoek met sy Woord, met sy Gees. En daarom mag ons soos hierdie Etiopiër, saam met Christus ‘n hoopvolle toekoms tegemoet gaan. Sy Gees wyk nooit weer van my en jou nie (Matt. 28:20b). Hy lei ons met vreugde ‘n nuwe toekoms in. ‘n Toekoms van "die ewige lewe, ‘n toekoms waar ons in alle ewigheid nooit verlore sal gaan nie, ‘n toekoms waar niemand ons uit God se hand sal ruk nie.”


Elkeen wat Jesus Christus aanneem en in Hom glo, positief reageer op Sy stem, daarna luister en Hom volg, in ‘n verhouding met Hom is, ken Hy! Wie so deur Christus geken word, stel hulle onder Sy leiding en beskerming in geloofsgehoorsaamheid en troue navolging. Jesus verklaar dan dat Hy ons die ewige lewe gee: Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. En dan bevestig Hy sy woorde met nadruk: Dié wat my Vader vir My gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie.” Verruklik!! Lees dit weer! Is dit nie elke gelowige in Jesus Christus, se lewenspolis nie?


Die “ewige lewe” is ’n lewe waaraan die dood nooit ’n einde kan maak nie, en wat deur blywende geluksaligheid gekenmerk word. Dit is nie net in die toekoms weggelê nie, maar Jesus gee dit nóú reeds in hierdie lewe. Hy beskik oor die mag om lewe te skenk wat oor die dood heen strek! En elkeen wat so begenadig is, sal “nooit verlore gaan” nie. Ons kan nie buite Sy bereik en bewaring beland nie. So iets sal nooit gebeur nie. Hiervolgens wys Jesus weer op die verkiesende genade van God. Met nadruk word hierdie versekering herhaal: “Niemand sal hulle uit my hand ruk nie.” Geen dief of rower (satan) kan so slu en sterk wees dat hy ons as kinders van God uit die mag van Jesus Christus ruk nie. Al is ons as gelowiges in Jesus Christus geneig tot twyfel of selfs tot ’n val, kan ons daarvan seker wees: Jesus sal ons nooit los nie. Hy het ons op ons naam geroep, ons is Syne (Jes. 43:1-2).


Dit is die enigste ware basis van sekerheid in hierdie lewe – dat Jesus my en jou vashou. Geen gelowige wat weet hóé sterk die Here hom of haar vashou sal ooit wil los nie! Geen gelowige wat weet hóé sterk die Here hom of haar vashou, sal ooit sê: “Ag nou hoef ek nie meer om te gee nie, Hý hou my mos ...” Nee! Daarom sê die Here uitdruklik: “Dit is húlle wat My volg” (Joh. 10:27). Dit gaan nie oor hoe sterk ons Sy hand vashou nie, maar hoe sterk Hy ons hand vashou. Jesus moes so ‘n hoë prys aan die kruis vir ons betaal dat Hy nie kan bekostig om ons ooit uit Sy hand te laat glip nie. Dit is Sý vashou, wat ons vashou tot gevolg het en aan die gang hou. My en jou vashou is gebou op Sy vashou! Juis die feit en die wete dat Jesus ons nie los wanneer ons Hom los nie, maak dat ons Hom nie wíl los nie! Die feit dat Hy as Plaasvervanger vir my sondes vasgespyker is aan ‘n kruis, genoodsaak dat ek uit dankbaarheid aan Hom wíl vashou! En klou gaan ek klou! En jy?


“Ons kan op geen manier God se guns wen of Sy vryspraak verdien nie, en ons hoef ook nie. Van begin tot einde is dit ‘n saak van gratis genade” (William Barclay).


Gebed: Here Jesus, dankie dat U verkies om my heeltyd op die veiligste plek denkbaar te hou: in U eie hande. Hier kan U elke dag ‘n oog oor my hou. Dankie dat U my nie los as ek struikel, of twyfel, of sonde begaan nie. Die goeie nuus is, ek bly veilig in U hand. Amen.

Kommentare


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page