top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 1 November 2022

Koos Espach


Filippus en die Etiopiër (2)


Intelligis quae legis – verstaan u wat u lees?


Hand. 8:29-34 – “Toe sê die Gees vir Filippus: ‘Gaan loop saam met daardie wa. Filippus het daarheen gehardloop en gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. Hy vra toe vir hom: ‘Verstaan u wat u lees?’ Die Etiopiër antwoord: ‘Hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlê nie?’ Hy het Filippus gevra om op te klim en by hom te kom sit. Die Skrifgedeelte wat hy gelees het, was dit: ‘Soos ‘n skaap is Hy gelei om geslag te word; en soos ‘n lam wat stil is as hy geskeer word, het Hy nie sy mond oopgemaak nie. In sy vernedering het daar nie reg aan Hom geskied nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel? Sy lewe op aarde word beëindig.’ Die amptenaar vra toe vir Filippus: ‘Sê vir my, asseblief, van wie praat die profeet hier, van homself of van iemand anders?”


Filippus ontvang ‘n opdrag van die Here om op ‘n stil pad te gaan wag, ‘n opdrag wat hom van sy vrugbare bediening in Samaria wegneem. Hy aarsel nie, vra nie vrae nie, maar reageer onmiddellik. Filippus hardloop toe hy die volgende opdrag van die Gees ontvang en kom by die wa aan net toe die hooggeplaaste amptenaar van die koningin van Etiopië, hardop lees uit Jesaja. Vir ons is dit baie maklik om hierdie twee verse in Jesaja na te slaan. Dit was egter nie so maklik in ‘n boekrol sonder hoofstukke en verse nie.


Hierdie amptenaar het al die pad na Jerusalem gekom om die God van Israel te aanbid. Die reis moes egter vir hom baie teleurstellend gewees het, aangesien hy as nie-Jood, en veral as ontmande, volgens Deuteronomium 23:1 nie lid van die gemeente van die Here mag wees nie. Hy kon dus nie in die tempel verder as die voorhof van die heidene ingaan nie en nie die voorhof van Israel betree nie. Of die Jode in Jerusalem die ontmande in die voorhof van die heidene toegelaat het, is nie seker nie, maar klaarblyklik het hy nie in Jerusalem gevind waarna hy gesoek het nie. Sy besoek aan Jerusalem kon nog nie die Skrifte vir hom verstaanbaar maak nie, en sy behoefte was juis dat iemand vir hom die uitleg daarvan sou gee.


Filippus vra hom of hy verstaan wat hy lees. Uit die antwoord van die amptenaar, blyk dit duidelik dat hy nie verstaan nie: “Hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlê nie?” Dit klink soos ’n aanklag dat niemand in Jerusalem die profesie vir hom kon verduidelik nie. Die vraag is egter nie waarom hy nie verstaan het nie. In die algemeen is die profesieë nie maklik om te verstaan nie, veral as ’n mens se oë nog nie daarvoor geopen is dat die profesieë in Christus vervul is nie. Dit is begryplik dat iemand wat nie van ’n lydende Messias geweet het, nie hierdie woorde sou begryp het nie. En ‘n Geesvervulde Filippus gaan sit langs hom op die wa om hom in te lei in die boodskap van Jesaja – heeltemal teen die gewoonte van ‘n Jood om nogal langs ‘n onrein heiden te gaan sit!


Filippus se intree-vraag aan die Etiopiese amptenaar bly relevant tot vandag toe nog: “Verstaan u wat u lees?” Die antwoord van die amptenaar is netso relevant: “Hoe sou ek kon as niemand dit vir my uitlê nie?” Verstaan ek en jy wat ons lees? Verstaan ons die Bybel, verstaan ons die basiese beginsels van die evangelie? Soms voel die Bybel, of meer spesifiek die evangelie, soos ‘n 3000-stuk legkaart – ‘n menigte stukkies bymekaar, ‘n idee daarvan want die volledige prent is op die houer – maar ons het steeds nie die hele beeld totdat dit klaar gebou is nie.


Daar word vertel dat Dwight Moody by geleentheid verklaar het: “Ek het gebid om geloof en ek het die een of ander geestelike ervaring verwag wat uit die hemel op my sou val, maar geloof het nie gekom nie. Toe het ek in Romeine gelees dat geloof deur die gehoor kom en die gehoor deur die Woord van God (Rom. 10:14). Ek het my Bybel begin bestudeer en my geloof het begin groei.” Dit kan ook nooit anders nie! Geloof is onmoontlik sonder die Bybel. Geen mens kan sonder die Bybel ‘n Christen word nie, want hoe kan ons in Jesus Christus glo as ons nog nie van Hom gehoor het nie? Ons kan nie geestelik groei sonder die Woord van God nie.

Ons moet meer tyd opsy sit om in ons geloof te groei. Ons moet meer tyd in God se Woord spandeer. ’n Goeie bord boerekos is baie beter as babakos (veral Purity!). Daar is soveel om te ontvang as ons in ons geloof groei en soveel lekkerder. Laat ons dan erns maak met ons geloof. Laat ons ons babaskoene uitskop en grootword in ons geloof. Dan sal ons ander ook kan help. Ons het vandag die voorreg van die volle openbaarmaking van God se Woord in die Ou- én Nuwe Testament. God se roeping tot ‘n persoonlike verhouding met ons, word veral sigbaar deurdat Hy kennis van Hom binne ons bereik gebring het – en om ons nog verder te bevoorreg, bring Hy dit in ons eie taal! Wat maak ons met hierdie voorreg?

Het die Bybel maar net nog ‘n boek geword wat êrens in die huis stof opgaar? Dit beteken nie dat die Bybel veilig gebêre moet word nie, maar wat daarin staan, geléés moet word, gedóén moet word en wat dit vra, te déél met ander. Die blote besit van ‘n Bybel en selfs gereelde Bybellees, is ‘n leë uitwendige roetine as dit nie daartoe lei dat ons in ‘n gehoorsame verhouding met God begin lewe nie. Ons moet God altyd bedank omdat ons bevoorreg is om ‘n Bybel te kan besit – dit is lewende woorde van die lewende God wat Sy Woord vir ons uit genade gee! Die belangrikste van Bybelstudie is om myself so te verdiep in God se Woord om uit te vind wat God vir mý wil sê, sodat ek vrugte kan dra, vrugte wat sal hou!


“Wie die Bybel vinnig lees, trek net so min voordeel daaruit as wat ‘n by daaruit sou kry indien hy skrams oor ‘n blom vee eerder as om diep in te gaan en die stuifmeel uit te haal” (Madame Guyon).


Gebed: Here, ek wil graag agter die verskoning wegkruip dat daar soveel dinge in U Woord is wat ek nie verstaan nie, maar dit sou ‘n leuen wees want ek het deur U Gees, U as Outeur leer ken, en dit dwing my om die babakos-dinge nou te los. Dankie vir U Woord, ‘n fontein van lewende water, die onfeilbare gids vir my lewenspad, die onbeskryflike bron van wysheid en troos. Help my om elke woord daarin, met geloof en vertroue gehoorsaam te wees. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page