top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 25 Oktober 2022

Koos Espach


Simon die Towenaar en die apostels (7)


Filippus in Samaria (8)


Keuse vir die regte Baas


Hand. 8:20-23 – “Maar Petrus antwoord Simon: ‘Gaan na die verderf met jou geld en al! Dink jy jy kan die gawe van God met geld koop? In hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here: miskien sal Hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Ek sien jy is deur afguns vergiftig en deur die sonde verstrik.”


Simon was baie verbaas oor die wonderwerke wat Filippus gedoen het, (v. 13), en hy vra die apostels dat hulle aan hom ook die mag gee om mense die hande op te lê, sodat hulle die Heilige Gees kan ontvang. Met verontwaardiging berispe Petrus vir Simon en spreek ’n oordeel oor hom uit. Die gelykstelling van die Heilige Gees en sy gawes met die Mammon wat deur Jesus veroordeel is, (Matt. 6:24), is ’n belediging van God en ’n minagting van die koninkryk van God.

Simon was eintlik besig om die werk van God in Samaria te onteer en te vervals, daarom sê Petrus aan Simon dat hy “in hierdie werk geen plek het nie, want sy gesindheid teenoor God is nie reg nie.” Hy is dus nie bevoeg om soos die apostels en Filippus die evangelie te verkondig asook die verkryging van die gawes van die Gees om dit aan ander mee te deel nie. Simon se hart, die sentrum van sy lewe, is nie reg nie. Simon wil nie 'n kleine mens wees wat van God se genade leef nie. Hy wil die groot man wees wat God se gawes kan uitdeel. Dis hoekom hy nie bid nie, maar bie. Hy bie met geld om dieselfde gawes en mag as die apostels te ontvang.

Maar met al sy geld is Simon doodarm. Hy het 'n dodelike hartkwaal. Sy hart is nie reg voor God nie. En dus staan hy steeds buite God se Koninkryk. Petrus waarsku hom baie indringend. Hy is op pad om vir ewig verlore te gaan. En hy is bevrees dat die hele kerk daardeur vergiftig kan raak as daar geen bekering kom nie. Simon kan met sy heidense denke van afguns die hele gemeente in sy stad weer agter hom aansleep. Petrus roep Simon op om hom te “bekeer van hierdie dwaling en tot die Here te bid en miskien sal Hy hom van hierdie gesindheid van sy hart vergewe.” “Daar staan geskrywe: ‘Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien” (Deut. 6:13),


Satan speel vandag nog dieselfde troefkaart en menigte mense aanvaar die aanbod – daar word eerder op mense vertrou as op die Here (Ps. 118:8). Menigte mense word vandag nog gevang deur die oudste “trick” in die boek van satan en buig die knie voor Mammon. Wie is Mammon? Mammon is die rykdom waarop mense al hulle vertroue plaas. Dit is die selfsugtige hebsug wat ‘n mens se hart verower en jou van God vervreem. Die Bybel verwys nie na geld wat die wortel van allerlei kwaad is nie, maar na die liefde daarvoor: “Geldgierigheid is ‘n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal” (1 Tim. 6:10).

Geldgierigheid het ‘n mededingende saligheid geword – Rykdom koop alles; rykdom koop mense uit die gemors waarin hulle hul bevind; rykdom word ‘n maatstaf, ‘n enigste begeerte. Dit word die enigste wapen om die lewe aan te pak. Dit word al waarvoor gelewe word en alles word om dit beplan en uitgevoer. Rykdom veroorsaak dat mense as “stepping stones” gebruik word om bo uit te kom. Liefde vir God en jou naaste word eenkant toe geskuif!


Materialiste stel hulle vertroue in stoflike dinge en hulle glo hulle besittings maak hulle gelukkig. Hulle duur motors sal hulle reis veilig maak; hulle duur klere en juwele dwing gesag af en bring geluk; hulle pragtige huise lok baie vriende na partytjies – alles Mammon! Ons kan nie God én geld liefhê nie. Hulle sluit mekaar uit, want beide lê beslag op jou hele lewe. Ons kan nie onnadenkend leef sonder om ‘n keuse te maak nie. Jesus het die regte keuse gemaak tót die dood toe, sodat ek en jy kan leef, om die regte keuse te kan maak! Dis ons keuse wie ons wil dien: Ons goed of ons God – ons kan nie God én Mammon dien nie. Die regte keuse hemel toe is ongelukkig nie onderhandelbaar nie!


“By Mammon se bank wag tydelike voordele soos status, voorspoed en mag. Sy geslepe bestuurder vertel ongelukkig nie dat die belegging soos mis voor die son gaan verdwyn nie en dat teëspoed, maagsere, depressie, spanning en bekommernis die voorland is nie. God daarenteen waarborg ewige dividende op enige belegging by Sy hemelse bank. Hy beskerm ons belegging met Jesus se lewe” (Prof. Stephan Joubert).


Gebed: Dankie Here vir die besef dat die belangrikste dinge in die lewe nie dinge is nie. Bevry my van die vervlietende vermaak wat mammon gee. Plaas my eerder in ‘n verhouding met U onbreekbare liefdesband want dit is net U wat blywend kan versadig. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page