top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 13 September 2022

Koos Espach


Stefanus se toespraak (10)


Die periode van Moses (2)


Ware geloof is nie bang nie


Hand. 7:20-21a – “In dié tyd is Moses gebore, en hy was baie mooi. Drie maande lank is hy in sy ouerhuis versorg, en daarna is hy buite aan sy lot oorgelaat.”


Vergelyk ook Heb. 11:23 – “Omdat die ouers van Moses geglo het, het hulle hom na sy geboorte drie maande lank weggesteek toe hulle sien dat hy ‘n mooi kindjie is. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie.”


Moses is reeds in sy jeug deur God bewaar. Hy was baie mooi. Sy mooiheid moes ’n groot indruk op sy ouers gemaak het wat hulle moontlik laat besef het dat God ’n besondere doel met hom gehad het. Daarom het hulle hom drie maande lank versorg. Ná drie maande kon sy moeder hom nie langer weggesteek hou nie en het sy hom in ’n mandjie van biesies gelê, wat sy tussen die riete op die oewer van die Nyl neergesit het. Die dogter van die farao het hom daar gevind en hom as haar seun aangeneem. Sy het hom Moses genoem wat beteken: “uit die water gehaal” (Eks. 2:4-10).


Ware geloof is nie bang nie. Dit is die vertroue in God wat ons sal bly beskerm, wat die vrees vir eers buite hou en ons weer kans laat sien om vorentoe te gaan. Die tyd waarin Moses se ouers hier op aarde was, was ook ’n tyd van baie vrees. Die koning was bang vir die oorheersing van die Israeliete en het ’n wet uitgevaardig wat gesê het dat elke pasgebore Israelitiese seuntjie doodgemaak moes word. Watter vrees het dit nie by die ouers ingeboesem nie? Tog het Moses se ouers dit anders beleef.

Terwyl almal gevrees het dat die einde hier is en die volk uitgewis gaan word, het Moses se ouers in God bly glo. Hulle het bly glo in die redding van die volk. Hulle het bly glo in God se verlossingsplan. Hulle het besef dat hulle seun geroep is, dat hy anders is. In ’n tyd toe babas soos Moses soos diere doodgemaak is, was sy ouers rustig, het hulle nie gevrees nie, want hulle het bly glo.

Dis nie altyd maklik om, wanneer alles om ons brand, nie ook saam met die hordes in ’n rigting te storm nie. Dis moeilik om kalm te bly, as die een audio message, video message, koerant- en nuusberigte na die ander rondvlieg wat die einde van die wêreld aankondig. Dis moeilik om nie ook bang te word en te wonder of iemand iets weet wat ons gewone mens op straat nie weet nie. Miskien moet ons hier doen soos Moses se ouers en bly glo. Glo dat God ons nie vergeet het nie. Glo dat God, soos Hy vir Sy volk ’n uitkoms gebied het, vandag nog vir ons uitkoms sal bring. Dan sal ons rustig wees en sal vrees vir eers verbyhou.


Ek het al hieroor geskryf, maar deel dit graag weer. Die storie word vertel van ‘n man wat ‘n vrou sien ryloop en haar oplaai. Hy vra haar wie sy is en waarheen sy op pad is. Sy antwoord: “Ek is Cholera en op pad na die volgende dorp om mense daar te laat sterf.” Die man het dadelik gestop om haar af te laai. Maar sy het hom belowe sy sal net vyf mense in die dorp wat reeds siek is, laat sterf. As bewys van haar belofte het sy vir hom ‘n kapmes gegee en beweer dat dit die enigste wapen is waarmee sy doodgemaak kan word, en as sy haar belofte breek, kan hy haar oor twee dae doodsteek met die kapmes. Teen die tweede dag het reeds 120 mense aan cholera gesterf. Die man was woedend en toe hy die vrou vind, het hy die kapmes opgetel om haar te dood. Sy het hom egter gekeer en gesê: “Ek het my belofte gehou en net vyf mense doodgemaak. Die ander het van vrees gesterf!”


Hierdie storie is ‘n ware gelykenis van die situasie waarin die wêreld en Suid-Afrika ons tans bevind. Om bang te wees, of te vrees, is ‘n verskriklike ding, dit lê jou lam, dit maak jou dood. Dit is maklik om ‘n dissipel te wees in tye van voorspoed wanneer ons vol vertroue is. Maar dis ‘n ander saak wanneer dit voel asof God ver van jou af voel. Dit is dan juis die tyd wat ons in geloof moet wandel en nie volgens gevoel nie. Wanneer die wêreld om ons donker word en vrees ons wil oorval, onthou, God is nié die onbekende nie.


God is altyd daar, Hy weet van ons: “Die Here sal voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie, moenie skrik nie” (Deut. 31:8). Indien vrees dreig om ons te oorweldig, kan ons weet die Here gaan ons elke dag vooruit! Die Bybel impliseer 365 keer dat ons nie moet bang wees of vrees nie. God is dus elke dag van die jaar by my en jou om ons te dra wanneer ons val. Hy het reeds ‘n oplossing vir elke uitdaging wat ons in die gesig staar. Glo dit. Vertrou dit!


“Omdat geen mens daarvan uitgesluit is om tot God te roep nie, staan die hekke van verlossing oop vir almal. Daar is niks wat ons kan verhinder om in te gaan nie, behalwe ons eie ongeloof ” (Johannes Calvyn).


Gebed: Ewige God, my skuilplek teen die storms, my Rots om in te skuil. Ek loof u Naam omdat ek U eiendom mag wees en gedurig by U veiligheid mag vind! Sonder U sou ek nie kon lewe en werk nie. Ek is van U afhanklik vir alles wat ek in die lewe nodig het. Dankie Here, dag en nag ondervind ek U ondersteunende teenwoordigheid in my lewe, daarom is ek nie bang nie en sal ek nie struikel nie. Laat my nooit U hand los nie, want soos ‘n kind het ek geleer om by U veilig en gelukkig te voel. Amen. (Verwerking van Psalm 16; effens aangepas).

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page