top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 2 September 2022

Koos Espach


Stefanus se toespraak (3)


Die periode van die aartsvaders – geskiedenis van Abraham (3)


Vertrou God elke dag van nuuts af


Hand. 7:3 – “God het vir Abraham gesê: ‘Trek uit jou vaderland uit, weg van jou familie af, en gaan na die land toe wat ek vir jou sal wys.”


Vergelyk ook Heb. 11:8 – “Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom.”


Ek dink, met respek, God se opdrag aan Abraham moes hom laat steier het. Hy het seker gewonder hoe God hom van al sy familiebande en sekuriteit rondom sy eie mense, sommer net so wil ontneem. Al wat God vir Abraham in die hand stop, is ‘n lampie van geloof en die belofte van ‘n “erfdeel in ‘n land wat God hom sou wys.” Hy moes wegtrek “sonder om te weet waar hy sou uitkom.” Al wat hy geweet het, is dat God van hom ‘n daad van geloofsgehoorsaamheid gevra het en dat hy ja gesê het. Hy het toe hulle goedjies gepak en getrek, die vreemde en onbekende in.


As jy een oggend wakker skrik en besef dat God deur die nag met jou gepraat het, sal jy kan stilbly? En as God vir jou gesê het jy moet jou penne optrek en na ’n onbekende land gaan, want daar sal Hy jou erg seën, sal jy die nuus graag deel met jou eggenoot, vriende of ouers? Ek wonder wat sal ek sê as ek so ’n boodskap ontvang dat ek alles hier moet los, die plek waar ek grootgeword het, daar waar ek van die lewe geleer het, en te trek sonder om nie eens lekker te weet waarheen nie? Sjoe, ek bly darem nou heerlik hier waar alles so bekend en net om die hoek is; kinders en kleinkinders is ‘n uur se ry weg.


Hoeveel van ons geliefdes het nie reeds emigrante geword nie? Suid-Afrikaners wat die knusheid en sekuriteit van wat hulle eie was, agter te laat en die vreemde in – hulle ken die pynverlange na wat jou huis was, na kosbare hoekies, na dierbares, na jou geestelike familiekring – eensklaps verander dit in ‘n plek waar jy soms nie eers die taal verstaan nie.


Wel, dis presies wat met Abraham gebeur het. Maar toe God roep, het Abraham nie twee keer gedink nie, sy goed gevat en getrek. Die rede: “Hy het geglo!” Hy het God vertrou. Geloof hou altyd risiko’s in. Dit vra waagmoed. Dit vra van my en jou om uit ons gemaksones te beweeg, sonder om presies te weet waar ons gaan uitkom. Dit vra om soos Abraham, God te vertrou en ons lewe vir Hom te gee. Dit beteken om, al wys alles in die teenoorgestelde rigting, God te vertrou as die Waarmaker van Sy beloftes. Dit beteken om God te aanvaar as die Een wat die onmoontlike, moontlik maak, “die God wat dooies lewend maak en dinge wat nie bestaan nie, tot stand bring, deur sy woord” (Rom. 4:17b).


As Christene mag ons die mooi dinge en vreugdes van God se skepping geniet. Tog mag ons nooit ons penne so diep inslaan, dat hierdie bedeling ‘n absolute greep op ons kry nie. Ons Christen-pelgrims se eintlike vaderland, lê nog anderkant die horison. Tydens ons verblyf hier op aarde, kan ons slegs alles verkoop en die onbekende ingaan, as ons God werklik vertrou. ’n Kind sal net van ’n hoogte in haar pa se arms spring, as sy haar pa 100% vertrou en die vertroue kan slegs staangemaak word deur die kind wat die pa goed leer ken het en weet tot waartoe hy in staat is.

So, op die vraag of ek en jy alles sal los en agter God se opdrag sal aantrek, moet daar reeds ’n dik verhouding met Hom wees. Om God te leer ken, moet ons ure, dae se tyd met Hom spandeer, nie net Sondae vir ‘n uur nie. So sal ons seker weet dis God wat ons roep. So sal die vertroue reeds vasstaan, sodat ons met alles daarop kan leun.

Mag dit vir ons ’n aansporing wees om net soos Abraham te spring, al sê God wat. Mag ons meer en meer tyd saam met God spandeer om Sy stem te leer ken. Mag ons Hom leer ken as die liefdevolle Vader wat net die beste vir ons wil hê. Mag ons Hom met alles in ons, 100% vertrou.


“Laat ons God dan vertrou, en onsself troos aan die gedagte dat alles sal goed wees as dit volgens die wil van God geskied. Hy weet wat die beste is vir my en jou tydelike en ewige welsyn en vreugde” (Wolfgang Amadeus Mozart).


Gebed: Vader, ek het ’n begeerte om U beter te ken, om meer tyd saam met U te spandeer. Help my om tyd vir U in my besige dag te maak. Ek wil U met alles in my vertrou en doen soos U wil hê ek moet doen. In Jesus se Naam. Amen.

Comentarios


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page