top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 19 Augustus 2022

Koos Espach


Ons vertrek weer met vakansie en sal DV dagstukkies versend vanaf Woensdag, 31 Augustus 2022


Stefanus word gevange geneem (4)


In die gemeente gaan dit oor God en nie oor mense se eie belang nie


Hand. 6:15 – “Toe al die lede van die Raad stip na Stefanus sit en kyk, sien hulle dat sy gesig soos dié van ‘n engel lyk.”


Vergelyk ook Matt. 5:17 – “Moenie dink dat Ek (Jesus) gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry.”


Stefanus se teenstanders het nie sy prediking begryp nie, want hulle was nie opgewasse teen die “wysheid wat hy van die Gees ontvang het en waarmee hy gepraat het nie” (v. 10). Hulle het sy woorde op ’n willekeurige wyse verdraai, aangesien Stefanus nie bedoel het om teen die wet as sodanig te praat nie, net soos Jesus, (vgl. Matt. 5:17). Jesus het gepleit vir die regte verstaan van die wet en die vervulling daarvan. Die aanklag was dus vals, omdat dit van die onjuiste Joodse wetsopvatting uitgegaan het en daarvolgens die woorde van Stefanus beoordeel het. Vervolgens het hulle daarin geslaag om met min moeite die Joodse Raad, en daarmee, téén elke Christen en téén die evangelie, op te sweep om hulle saak te wen. Die Jode wat hierdie prediking nie in die geloof aanvaar het nie, het, net soos die Joodse Raad, hierdie dinge, of nie verstaan nie, of verdraai, daarom was hulle aanklag vals.


Al die Raadslede het “stip na Stefanus gekyk.” Hulle was moontlik nuuskierig om te hoor wat hy op die aanklagte sou antwoord. Dit kan ook wees dat hulle vol haat en woede gekyk het na die man, wat alles wat vir hulle heilig was, bevraagteken en bedreig het. Hulle moes toe egter sien hoe sy gesig soos dié van ’n engel blink – engele het in glans verskyn: “... ‘n Engel van die Here het van die hemel af gekom. Sy voorkoms was so blink soos weerlig ...” (Matt. 28:3). Die gesig van hierdie eerste bloedgetuie van Jesus het blink geword soos Moses se gesig blink geword het terwyl die Here met hom op Sinai gepraat het (Eks. 34:29-30). So het die voorkoms van Jesus se gesig verander terwyl Hy op die berg van verheerliking met sy Vader in gebed verkeer het: “Sy gesig het gestraal soos die son” (Matt. 17:2). Die stralende gesig van Stefanus vol van die Heilige Gees, bewys dat God die ware getuie vir Stefanus teen die valse getuies voor die Hoogste Raad van die Jode is.


In ‘n oomblik wanneer ‘n mens getoets word, word ons ware karakter geopenbaar. Stefanus het ‘n innerlike oortuiging gehad wat hom verseker het dat hy aan God behoort. Geen vrees, vervolging of beproewing kon hom van sy geloof beroof nie omdat hy geweet het hy binne die wil van God leef en werk: “Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen” (v. 8). Ek glo hy het dus geweet, wat ook al met hom gebeur, dit deel was van God se volmaakte plan is vir sy lewe.


Die geweld teen die gemeente in Jerusalem het geleidelik toegeneem. Dit is ‘n voortsetting van eie belang wat mense verblind, teenoor die wil van God wat reeds met teenkanting by Jesus begin het. Vir die redding van één sondaar moes Jesus die volle prys betaal en ‘n verskriklike lyding deurmaak. Sonde in die oë van God is één leuen, één vloekwoord, één keer se onvergewingsgesindheid, één keer se ontkenning van Jesus se Naam, één keer se liefdeloosheid, één ...! Die lys van sonde is eindeloos, dit verwoes, dit verinneweer, dit verneder! Jesus Christus moes die prys betaal vir elkeen daarvan én elkeen van ons. Daardeur het Hy vir ons die deur oopgemaak om die keuse te maak of ons “in hierdie Jesus waarna Stefanus se teenstanders met minagting verwys wat van die onbeduidende dorpie Nasaret” (v. 14), afkomstig is, en wat Homself as “die Seun van God” voorgedoen het, gaan glo, of aan dit wat die wêreld met sy menigte valse getuienisse verkondig!


Jesus Christus het dit vir jou en my gedoen. Hy is vals beskuldig, maar het nie terug beskuldig nie; deur mense geslaan, maar het nie teruggeslaan nie. Hy het geswyg, dit alles verdra, omdat Hy jou en my lewe wou red. Hy is deur satan versoek, ge-opponeer, maar dit weerstaan omdat Hy seker wou maak ek en jy volg Sy voorbeeld. Stefanus se ervaring kan ook die ondervinding wees van my en jou wat die Here liefhet en Hom met ‘n opregte hart dien. Wat ons omstandighede dus ook al is, soek eers om die wil van God vir my en jou lewe te ken. Al is die spanning groot en die vyand ‘n oormag, sal ons deur die geloof, altyd bewus wees van die Almagtige se liefdevolle teenwoordigheid en genade. Waar staan ons teenoor die Man van Nasaret? Wat het Hy in jou en my lewe bereik? As Hy nie geslaag het om ons te verander nie, is dit nie omdat Hy nie kan nie, dit is omdat ons Hom nie wil toelaat nie, of omdat ons nie wil verander nie!


“Om te sterf vir my Verlosser is om die vlammehel vir ‘n paar minute te trotseer. Dit is egter beter as om die vlamme van die hel vir ewig te trotseer” (Onbekend).


Gebed: Dankie Jesus dat ek aan U kan behoort, dat U al die lyding en vals beskuldigings trotseer het om my te kan red. Dankie dat ek kan saamsing en dit bedoel: Wat ‘n vriend het ek in Jesus! Dankie dat U die vloek van die lewe gebreek het om vir my die ewige lewe te kan gee. Amen.


Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page