top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 18 Augustus 2022

Koos Espach


Stefanus word gevange geneem (3)


Kinders van God praat die waarheid


Hand. 6:11-14 – “Toe het hulle mense omgekoop om te sê: ‘Ons het hom teen Moses en God hoor laster.’ Hulle het die volk en die familiehoofde en die skrifgeleerdes opgesweep. Dié het op hom afgestorm, hom gegryp en voor die Joodse Raad gebring en vals getuies gekry om te sê: ‘Hierdie man wil nie ophou om dinge teen die heilige tempel en die wet van Moses te sê nie. Ons het hom hoor sê dat hierdie Jesus van Nasaret die tempel sal afbreek en die voorskrifte wat Moses vir ons gegee het, sal verander.”


Stefanus se teenstanders het hulle eer verloor en moes dit weer ten alle koste terugkry. Toe hulle sien hulle kan niks teen Stefanus vermag nie, het die lede van die “Sinagoge van die Bevrydes”, dieselfde prosedure gevolg as Jesus se vervolgers en valse getuies omgekoop om ’n gerug onder die volk te versprei – Stefanus het, net soos Jesus, lasterlike dinge teen Moses en teen God gesê. Hulle het geïmpliseer dat Stefanus die geldigheid van die wet van Moses in twyfel trek én boonop die hart van hulle godsdiens, die tempel, se gesag en heiligheid ondermyn! Dit was genoeg rede om enige toegewyde Jood op te sweep want dit was niks minder as laster teen God self nie.


Terwyl “die volk en die familiehoofde en die skrifgeleerdes op Stefanus afstorm en hom gryp,” het sy teenstanders tevrede toegekyk. Hulle het hul doel bereik en hulle eer teruggekry. Die bordjies is verhang, Stefanus is nou die een sonder eer en hy word summier voor die Joodse Raad gedaag. Sy oortreding: Valse skindernuus in die strate van Jerusalem het Stefanus beskuldig dat “hulle hom hoor sê het Jesus van Nasaret sal die tempel afbreek en die voorskrifte wat Moses vir hulle gegee het, verander.” Stefanus het die twee heiligste simbole van die Jode, naamlik die tempel en die wet van Moses, beledig!


Vals beskuldigings is een van die maklikste maniere om iemand se naam deur die modder te sleep. En wanneer dit gebeur het, is dit baie moeilik om die skade wat dit aangerig het, later weer ongedaan te maak. In hierdie geval het dit uiteindelik tot Stefanus, net soos Jesus se “skuldigbevinding” en dood gelei. Sogenaamde getuies, het deur hulle verkeerde optrede en leuens, gehelp om Stefanus én die Seun van God se doodsvonnis te vel. (Ek wonder hoe groot hulle ontnugtering gaan wees wanneer hulle op die oordeelsdag voor Jesus gaan staan en besef dat hulle leuens hulle ingehaal het.)


Ons moet seker maak dat ons nie vals gerugte oor ander mense versprei nie. As kinders van God erken ons dat Hy oor ons hele lewensbestaan, heerskappy voer. Ons dien mos net die Een groot Waarheid, die Waarheid van die Woord. Wanneer ons nie die waarheid praat nie, speel ons in die hand van die bose. “Omdat ek ‘n Christen is, kan jy my te alle tye op my woord neem”, is woorde wat as onkreukbare wyse van ons, op alle terreine, gebruik moet word. Oral waar ons vrae moet beantwoord of informasie moet verskaf en dit met ons handtekening bevestig word, oral waar ons ons bevind – by familie, in die huwelik, die owerheid, die kerk, wanneer ons kwaad word, moed verloor, oral, moet ek en jy ons waardigheid as God se kinders behou. Dan vertel ons voorbeeld, dinge wat God se Naam sal grootmaak en tot Sy verheerliking lei.


Sommige het die kuns van halwe waarhede so vervolmaak dat wanneer hulle die dag die waarheid praat, word hulle nie geglo nie. Dit is onchristelik om stories aan te dik of miskien het dit net nie dieselfde betekenis, as die waarheid voorgehou word nie (die vis wat weggekom het). ‘n Klein leuentjie word vertelstories en word afgemaak as ‘n wit leuentjie. Dit is nie nodig om eie prestasies aan te blaas om só persoonlike eer in te oes nie. Die waarheid het nie leuens nodig om aandag te trek nie. Jesus het nie gehuiwer om “ja” te antwoord nie. Indien ek en jy aan Jesus se kant staan, sal ons Sy ware identiteit raaksien en ook openlik bevestig dat ons die regte kant gekies het.


Hoe ken mense vir my en vir jou? Is ons woorde betroubaar? Kan ander op ons woorde peil trek? Praat en leef ons die waarheid? Beelddraers van God kan positief op al die vrae antwoord. Ons moet gedurig ‘n wag voor ons mond plaas. Mense wat nog onder die heerskappy van die sondige natuur leef, praat soos die vader van die leuen – vals en onbetroubaar!


“Moenie dat ons God se standaard van die waarheid aftrek na ons vlak van prestasie nie” (Martin Luther).


Gebed: Here, laat U waarheid my lei en onderrig my daarin (Ps. 25:5a). Sit ‘n wag voor my mond, Here, hou tog wag oor wat ek sê (Ps. 141:3). Amen.

コメント


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page