top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 28 Julie 2022

Koos Espach


Die vervolging van die apostels (6)


Die Gees verseker ons van Christus se teenwoordigheid


Hand. 5:34-39 – “Een van die Fariseërs in die Raad, ‘n man met die naam Gamaliël, wat as leermeester van die wet van Moses by die hele volk in hoë aansien was, het toe opgestaan en gevra dat die apostels ‘n rukkie buitentoe gevat moet word. Daarna sê hy vir die Raad: ‘Israeliete, julle moet versigtig wees wat julle met hierdie mense gaan doen ... my raad aan julle is: Laat staan hierdie mense en laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen, mensewerk is, sal daar niks van kom nie. Maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit dalk later blyk dat julle selfs teen God gestry het nie!”


In die Joodse Raad se oomblik van woede en moontlike verwarring, het Gamaliël wat tot die party van die Fariseërs behoort het, opgestaan en die Raad toegespreek. Onder die algemene bevolking van die Jode is dit duidelik dat hy een van die vernaamste leiers van die Fariseërs en een van die invloedrykste lede van die Joodse Raad was. Hy was ook bekend as die leermeester by wie Paulus sy onderrig in wetsgeleerdheid ontvang het en was dus algemeen bekend as iemand na wie ʼn mens kan luister. Gamaliël spreek die Raad as Israeliete aan, waardeur hy hulle as lede van die bondsvolk aandui en maan hulle tot versigtigheid.


Vanuit die onlangse geskiedenis adviseer Gamaliël die Joodse Raad om nie iets onbesonne te doen nie. Hy noem twee voorbeelde uit die verlede in verse 36 tot 38, waar die leiers van opstandige groepe tereggestel is en daarna het die twee onderskeie bewegings ʼn stadige dood gesterf. Lukas verwys hier na Teudas met ‘n aanhang van omtrent 400 man, wat in opstand gekom en daarop aanspraak gemaak het dat hy iemand van betekenis is. Daarna was dit Judas die Galileër, wat in tyd van die volkstelling in opstand gekom het met ‘n deel van die volk agter hom aan. Beide leiers is om die lewe gebring en hulle volgelinge is verstrooi.


Lukas se feite is nie heeltemal korrek in sy weergawe van Gamaliël se toespraak nie. Dit is egter nie vir ons nodig om op die geskiedkundige feite van die twee leiers wat in opstand gekom het, te fokus nie. Wat wel belangrik is, is Lukas se boodskap vir ons opgesluit in Gamaliël se woorde: “My raad aan julle is: Laat staan hierdie mense en laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen, mensewerk is, sal daar niks van kom nie.” Wanneer ek en jy in die geskiedenis terugkyk na Teudas en Judas se opstandige bewegings, dan weet ons dis bewegings wat gekom en gegaan het want hulle is dood. Maar, Jesus se “beweging, kom van God, en nie die Joodse Raad van die eerste eeu of enige Raad tans, sal dit kan keer nie – Jesus leef! God se wil kan nie gekeer word nie, niemand kan teen God stry nie.”


Gamaliël ontknoop die konflik waarin die Raad hulle bevind. Omdat hy ‘n wetsgeleerde was, is dit duidelik dat Hy huiwer teen Iemand baie groter as hy en eintlik hier bely dat God se werke van mense se werke en sieninge verskil. Die Raad moet dus versigtig wees dat hulle nie dinge gaan doen waaroor hulle by God in die moeilikheid gaan kom nie, hulle moet eerder wag en kyk wat gaan gebeur! As die apostels werklik rebelle is, gaan hulle hulle teen die swaard van die Romeinse owerheid vasloop, maar as dit uit God is, kan hulle dit nie vernietig nie en dit bevind word dat die Raad selfs teen God stry nie.


Ai, en was Gamaliël se woorde nie waar nie! Aangesien Jesus werklik van God kom, en God beslissend in Jesus handel, is Jesus toe nie gestuit nie. Sy evangelie-boodskap het nie net tot in Rome, maar tot aan die eindes van die aarde, weerklink. Dit klink deur die eeue, tot vandag toe, waar mense God meer gehoorsaam is as aan die owerhede wat hulle daaroor vervolg. “Teenoor die Here geld geen menslike wysheid, insig of besluit nie” (Spr. 21:30). Dit is moeilik om iemand te keer wat getuie is van die waarheid, daarvoor sorg die Here self. Hy werk met sy Gees in ons harte sodat ons met vrymoedigheid oor Hom kan bly getuig. Al bewe ons knieë soms, die Gees verseker ons, Hy plaas ons voete op ‘n Ewige Rots!


Alternatiewelik kan ons die Gamaliël-opsie van wag en kyk, verkeerdelik aanpas in ons lewe – om gehoorsaamheid aan God uit te stel, eers te wil kyk wat ander mense doen en hoe ander mense reageer, voordat ek en jy besluit wat ons gaan doen. Ons kan dit nie doen nie! “Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet ...” (Rom. 8:28). God het hierdie belofte nog nooit herroep nie. Die Gees verseker ons van Christus se teenwoordigheid. “God se wil kan nie gekeer word nie, niemand kan teen God stry nie.” Ons moet dit net in geloof aanvaar. Ek en jy moet glo dat “ons in Hom bly en Hy in ons: Hy het ons sy Gees gegee (1 Joh. 4:31), dan word Christus vir ons ‘n werklikheid!


“Die ganse hemel wag om dié mense te help wat die wil van God ontdek en dit doen” (Robert Ashcroft).


Gebed: Hemel Vader, daar kom tye op my pelgrimspad van die lewe, wanneer ek oorweldig word deur die gedagte aan die verantwoordelikheid van Christen-wees. Dankie dat U u Gees gestuur het om in my te woon. Dankie dat U Seun, Jesus Christus vir my al hoe meer ‘n werklikheid word deur die werking van U Gees in my lewe. Amen.

コメント


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page