top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 22 Julie 2022

Koos Espach


Die vervolging van die apostels (2)


Christus is die krag en wysheid van God


Hand. 5:21-24 – “Hulle het gehoor gegee en die môre vroeg na die tempel toe gegaan en die mense geleer. Intussen het die hoëpriester en sy ondersteuners die leiers van Israel vir ‘n volle vergadering van die Joodse Raad bymekaargeroep en wagte na die tronk toe gestuur om die apostels te gaan haal. Maar toe die wagte daar kom, het hulle hulle nie in die tronk gekry nie. Hulle het teruggekom en vertel: ‘Ons het die tronk behoorlik toegesluit gekry en die bewaarders op hulle pos voor die deure; maar toe ons oopmaak en ingaan, was daar niemand nie.’ Toe die bevelvoerder van die tempelwag en die priesterhoofde dit hoor, was hulle uit die veld geslaan en hulle het gewonder wat van die apostels geword het.”


Die apostels kan nie self uit die gevangenis uitkom nie. Die Here alleen kan hulle daaruit verlos en Hy doen dit deur middel van sy engel wat Hy stuur. Ironies, die Sadduseërs wat die grootste deel van die Joodse Raad uitgemaak het en waarvan die hoëpriester ook deel gevorm het, het nie in die bestaan van engele geglo nie. Tog stuur die Here juis ʼn engel om Sy apostels uit die gevangenis te bevry tot groot verleentheid van die einste Raad. Hulle is salig onbewus van die wonder wat gebeur het en “intussen het die hoëpriester en sy ondersteuners die volle Raad bymekaar geroep vir die verhoor van die apostels”, al 71 van hulle! Nie die Raad, bewaarders of tempelpolisie doen navraag oor die wonder wat gebeur het nie, inteendeel, “hulle is uit die veld geslaan.”

Die engel het die apostels nie vrygelaat sodat hulle weer met hulle lewe gemaklik kon voortgaan nie. Hulle vrylating het hulle met groter waardigheid en optimisme laat optree. Sonder om in stille verwondering te verkeer oor die gebeure gedurende die nag, het hulle nie rondgeloop en vertel van die wonder wat met hulle gebeur het asof dit iets buitengewoons is nie. Vir hulle is dit normaal dat daar wonders en tekens kan plaasvind waar Jesus Christus teenwoordig en werksaam is. Hulle het die “heiligdom” van die hoëpriester en sy ondersteuners, die tempel, weer betree en eenvoudig voortgegaan om die opdrag van Jesus in Jerusalem uit te voer (Hand. 1:8).


Die Joodse Raad verkeer onder die indruk dat hulle die oorhand oor die apostels en hulle leringe gekry het deur hulle gevange te neem en in die openbare gevangenis toe te sluit. Hulle stel ook nie belang om uit te vind hoe die wonder van die apostels se vrylating gebeur het nie. Wonders het immers die leiers van die volk nog nooit oorreed om te glo nie, nie terwyl Jesus by hulle was, en ook nie nou nie. Hulle afguns het eerder toegeneem! Wie homself blind wil hou vir die werk van die Here sal nie die werk van die Here kan raaksien nie. Dit is duidelik dat die haat en afguns teenoor die apostels en die Here Jesus, die leiers van die volk van hulle sinne beroof het.


Hoe kan ons dit vandag toepas – is dit nog moontlik in ‘n post-Christelike era, om Jesus se opdrag van Matteus 28:19 uit te voer en mense dissipels van Hom te maak. Die boodskap van die kruis was vir die meerderheid Jode ‘n groot aanstoot en ‘n struikelblok. Die boodskap dat God die kruis uitgekies het om die wêreld met Homself te versoen, het net nie sin gemaak nie. Gaan ons egter maak soos hulle of luister wat Paulus sê: “Ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit ‘n aanstoot en vir die ander is dit onsin, maar vir dié wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke (of gelowige Suid-Afrikaners), is Christus die krag en die wysheid van God ” (1 Kor. 1:23-24).


Aan God is dit te danke dat ons deur Sy genade in Christus verenig is. Gelukkig werk God so met Sy genade in mense se lewe dat baie tog hierdie “dwaasheid” glo, dat baie mense die kruisiging nie aanstootlik of onsinnig vind nie, en met hulle hele lewe daaraan vasgryp. Die dwaasheid van die evangelie word ware wysheid as ek en jy dit begin glo. Tot vandag toe nog vind hierdie groot wonder in mense se lewe plaas. Dit is net aan God te danke dat ek en jy dit ook kan glo. Dankie tog dat Hy dit vir ons moontlik maak deur sy Gees. Kom ons loof Hom daarvoor. Ons kon ook nog saam met die destydse Joodse Raad in die koor van ongelowiges gesing het terwyl ons die hel tegemoet vaar, want as die boodskap van die kruis vir my en jou onsin is, is ons in groot moeilikheid!


“Geloof kan nie geërf word of verkry word deur in ‘n kerk gedoop te word nie. Geloof is ‘n kwessie tussen die individu en God” (Martin Luther).


Gebed: Dankie Jesus dat ek weet dat U elke gelowige altyd vashou met U stewige hande. Ek steek my bewende hande na U toe uit sodat U my ook kan gryp, die enigste Naam wat aan mense gegee is om ons geloof te versterk: Jesus alleen! Ek weet dat geloof alleen my nie kan red nie, maar my geloof in U, Jesus Christus, kan my red. “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word” (Joh. 1:12). Dankie Jesus dat U seker gemaak het dat ek ook ‘n kind van God kan wees. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page