top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 19 Julie 2022

Koos Espach


Baie tekens en wonders (1)


Die Here hou sy kerk vas


Hand. 5:12-14 – “Deur die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En al die gelowiges het gereeld saamgekom in die Pilaargang van Salomo, maar van die ander mense het niemand dit gewaag om by hulle aan te sluit nie al het die volk hulle hoog geag. Tog is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by hulle getal gevoeg.”


Lukas gee verder ‘n opsomming van die werksaamhede en toestand van die eerste gemeente se gelowiges, ná die ontstellende gebeurtenis van Ananias en Saffira. Ons moet onthou dat wanneer Lukas hier skryf, ongeveer 90 nC, bestaan die tempel nie meer nie. Dit is verwoes in 70 nC. Daar was egter steeds Jode wat nie in Jesus geglo het en uit die Joodse tempelgodsdiens gegroei het nie. Hulle het voortgegaan om die wet en Joodse feesdae te onderhou. Die gelowiges in Christus, het daarenteen geglo God het Hom in en deur Jesus Christus aan hulle openbaar. Hy woon deur sy Gees in hulle en hulle bevind hulle in Sy teenwoordigheid waar hulle ook al is, ten spyte van die tempel se verwoesting, want hulle het nie meer die tempel nodig nie.


Lukas se vermelding van die “tekens en wonders wat onder die volk plaasgevind het,” is besonders in dié sin dat die gelowiges op ’n vorige geleentheid in gebed verenig het toe hulle van die dreigemente van die Raad gehoor het. Hulle het spesifiek gebid: “En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring, en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die Naam van u heilige Dienaar, Jesus.” (4:29-30). Die Heilige Gees wys ons daarop dat God die gebed van die gelowiges nou verhoor het. Jesus Christus is die eintlike Doener van die tekens en wonders. Hy het egter gekies om hierdie tekens en wonders deur middel van spesifieke mense te doen, naamlik die apostels.


Die gelowiges het voluit gehoorsaam gebly aan die Here Jesus omdat Hy aan hulle die vrymoedigheid gegee het en hulle nie deur die dreigemente van die Raad afgeskrik is nie. In die Pilaargang van Salomo het die gelowiges hulle gehoorsaamheid aan die Here openlik ten toon gestel. Net soos tydens Sy openbare optrede voor Sy kruisiging, het Jesus ook nou deur die apostels en ander gelowiges niks in die geheim gedoen nie. Dan merk ons ook die gemengde reaksie op van mense teenoor die gelowiges en die evangelie. Aan die een kant het “niemand dit gewaag om by hulle aan te sluit nie.” Die redes was eerstens die teenkanting van die Joodse Raad wat die apostels verbied het om enigiemand in die Naam van Jesus te leer, en dan, die dramatiese gebeure met Ananias en Saffira. Baie van die mense wat nie volgelinge van Jesus was nie, sou besef het dat om in die kring van die gelowiges te wees ʼn duur saak is – jy kan vervolg word of selfs sterf.


“Tog is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by hulle getal gevoeg.” Die dreigemente van die Joodse Raad en die oordeel wat Ananias en Saffira getref het, het nie die groei van die gelowiges in die gemeente enigsins gestuit nie. Ja, ek en jy moet besef: Dit is Christus se kerk. Hy self sorg vir Sy mense. Solank die kerk bely dat Jesus Christus die Here is, sal nie eers die poorte van die dood ons gelowiges se stem stil kry nie! Ons het geen reg om te sê die kerk is dood nie. Iemand skryf selfs dat COVID veroorsaak het dat die kerk sy doel in die verlede gedien het, maar nie nou meer nie. Vir duisende COVID-lyers is daar gebid en dit het niks gehelp nie, hulle is dood. Wel, ek weet nie van jou nie, maar ek glo ons het nie die reg om só te praat oor die Liggaam van Christus wat Hy met Sy kosbare bloed gekoop het nie!


Ja, daar is foute in die kerk, enige kerk. Baie gemeentes is besig om leeg te loop en net ‘n klein persentasie van die lidmate kom nog kerk toe. Om na ‘n ander of beter kerk te gaan soek, gaan nie help nie. Daar is oral “dooie” lidmate in die gemeente. Lidmate wat op die gemeente se “boeke” is maar wat as DDT lidmate bekendstaan. Hulle gebruik die kerk net vir Doop, Dood en Trou. Daar is nie meer veel verskil tussen gelowiges en ongelowiges nie. Is die probleem nie dalk omdat kerklike tug nie meer toegepas word nie? Wat met Ananias en Saffira gebeur het is dalk té drasties, maar moet daar nie dalk van die “dooie lidmate” ontslae geraak word nie. Hulle is in elk geval reeds prakties nie regtig deel van die kerk nie.


Nee, dit kan nie, ons mag nie mense uit die kerk wegjaag nie. As hulle nie ernstig aandag kry nie, sal hulle vir ewig verlore gaan. Ons moet in liefde na hulle uitreik eerder as om hulle in vrede te laat hel toe gaan. Ware geloof word mos aan sy dade geken (Jak. 2:17). Die kerk se wondertekens is steeds daar – God is nog stééds daar; Jesus is stééds in beheer van Sy kerk; die Heilige Gees lei mense stééds in die waarheid van die evangelie. Kom ons bid dat die waarheid van die Drie-eenheid, ook die “dooie lidmate” sal verander, dat hulle ook die “wondertekens” van ‘n leë kruis en ‘n oop graf van ‘n opgestane Jesus Christus, opnuut sal ervaar.


“Alle Christene is ‘glo-mense,’ anders kan hulle nie gered word nie. Alle Christene moet ‘doen-mense’ wees omdat hulle gered is” (Ds. Johan Smit).


Gebed: Dankie Here dat U my gered het. Dankie dat U daarmee ‘n doel het: Om God te verheerlik en daarom wil ek dit wys met my dade van die liefde en om oortuig te wees dat geloof en goeie dade ’n onlosmaaklike eenheid vorm. Dankie Gees dat U my bystaan om ‘n dissipel te kan wees wat doen en uitleef wat ek hoor en glo. Amen.

Comentários


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page