top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 9 Junie 2022

Koos Espach


Petrus en Johannes voor die Joodse Raad (7)


Geen ander nie ... Christus alleen


Hand. 4:12 – “Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê: ‘Hý bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.”


Petrus, die eenvoudige visserman van Galilea word ‘n welsprekende redenaar ... omdat sy hart vol is van die Gees. Hy beklemtoon dat geen Naam onder die hemel “aan mense gegee is waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.” Hierdie verlossing is meer as verlossing van sondes, dit sluit verlossing uit die dood in. Is alle godsdienste gelyk? Daar is selfs Christene wat reken die Koran is net soos die Bybel. Selfs Allah is die God van die Bybel! (Dit kan nie wees nie want Islam ontken die drie-eenheid van die Vader, Seun en Heilige Gees.) Iemand het my probeer oortuig dat godsdiens “iets” groter is as wat die Bybel waarin ons glo, vertel. Iewers sal ons ‘n keuse moet maak. Wie praat die waarheid? En as ons vir die waarheid kies, kan ons teenstand verwag. So was dit nog altyd in die Christelike kerk, en so sal dit steeds wees. Wat kies jy?


Die Christendom is om verskeie redes uniek onder al die godsdienste in die wêreld. Anders as die ander godsdienste, is die Christendom gewortel in geskiedenis en getuienis. Ander godsdienspaaie loop “op” na “iemand of iets,” sodat die gevalle volgelinge iets moet doen om aanvaarbaar te raak vir hulle gode. Die Christelike geloof daarenteen, se godsdienspad loop “afdraand.” Dis ‘n Goddelike genadegeskenk gebaseer op wat Jesus Christus klaar vir óns gedoen het (Rom. 6:23).


Jesus het ons dan ook kom leer dat daar net een pad is na God toe. Die opinies van die ander godsdienstige leiers is seker almal ewe geldig, maar hulle het almal gesterf en is steeds dood. Net Jesus het die mag gehad om Sy lewe neer te lê en weer, met bewyse, op te neem. Is dit nie ‘n meer waardevoller beredenering nie? Waarom is Jesus dus die enigste weg? Jesus het sélf vir sy dissipels gesê: “Julle ken nie die weg na die plek waarheen Ek gaan nie ... Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie” (Joh. 14:4-6). Om hierdie waarheid onuitwisbaar op die gemoed van álle mense deur die eeue in te skerp, spreek Jesus in bondige terme die sentrale waarheid van die heilsopenbaring uit: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe.”


Maar die gebeurtenisse wat kort ná die uitspreek van hierdie woorde sou volg, sou die geloof van die dissipels tot die uiterste beproef. Hy wat gesê het: “Ek is die weg”, sou magteloos aan die kruis hang; “Ek is die waarheid”, maar die leuens van mense sou skynbaar die oorwinning behaal wat die kruisiging tot gevolg het; “Ek is die lewe”, maar voor die son op die kruisigingsdag onder is, sou Sy liggaam in ‘n graf neergelê word. Maar die dag van die opstanding en die triomf drie dae later, het Sy woorde onteenseglik bevestig: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe!”


Elkeen van ons is, wat ons geestelike lewe betref, iewers heen onderweg. Elke mens móét die finale tree gee in die ewigheid in. In ons lewe is daar baie godsdiensroetes én gewone roetes wat ons neem. Party mense bevind hulle op die hoofpad van sukses; ander weer op ‘n hobbelrige oop nasionale pad met lyding en swaarkry as rigtingwysers; sommiges bevind hulle op kruispaaie met verskillende rigtings, en weet nie waarheen nie; menigte eindig in ‘n doodloopstraat. Baie mense verkies die “breë pad” want dit is ‘n maklike pad met baie afdraandes, afdraandes tot binne die hel want Jesus is nêrens op daardie pad te vinde nie!


Daar is net twee keuses gedurende ons aardse lewe wat hierdie finale bestemming gaan beïnvloed: Die “nou poort en smal pad” of die “wye poort en breë pad,” (Matt. 7:13-14). Daar is ongelukkig geen middeweg of moderne alternatief nie! Jesus sê: “Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan” (Matt. 10:28).

God se genadepad is die pad wat Jesus kom herstel het en wat deur ons in geloof erken en beantwoord moet word. Vandag nog is Jesus se pad die enigste reddingspad – Hy is die brugbouer tussen hemel en aarde. Jesus is ons “GPS”, want God Praat So! Hy is die weg wat ons by die waarheid en die lewe sal uitbring. Net Hy bring mense terug na waar hulle hoort – aan God se voete. Sy bloed is die versoeningsmiddel om ons sterflike mense vir tyd en ewigheid aan die onsterflike God vas te bind. Loof sy Naam want “daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.”


“Goeie nuus is om die beste Gids op die beste pad tot jou beskikking te hê” (Prof. Stephan Joubert).


Gebed: Lewende Here, dankie dat U my kom red het. Here, wees asseblief my gids, my GPS, elke dag, sodat ek op die regte weg kan bly. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page