top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 7 Junie 2022

Koos Espach


Petrus en Johannes voor die Joodse Raad (5)


Bou voort op die Hoeksteen, Hy is dié Fondament en is vir ewig


Hand. 4:11 – “Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê: ‘Hy is die klip wat deur julle, die bouers afgekeur is. Juis Hy het die belangrikste klip in die gebou geword.”


Die Heilige Gees van Pinkster het werklik hierdie visserman se lewe totaal verander. Petrus is nie meer die man wat vir ‘n diensmeisie skrik nie (Luk. 22:56). Beleefd en bemoedig getuig hy verder dat die verlamde man in die Naam van Jesus gesond gemaak is. Hy het dit reeds vroeër aan die skare mense bekendgemaak (3:16) en dus is dit nie meer ‘n geheim nie. Dit klink soos ‘n refrein wanneer hy vir die Raad ook verduidelik dat dit dié Jesus is wat hulle laat doodmaak het, maar wie God uit die dood opgewek het, in wie se Naam hy en Johannes optree. Die uitspraak moes die spanningsvlakke in die vertrek seker ietwat opgejaag het!

Dan haal Petrus uit Psalm 118:22 aan wat getuig dat Jesus, “die klip is wat deur hulle, die bouers afgekeur is” en deur die Jode verwerp is. “Juis Hy het die belangrikste klip in die gebou geword” – want Hy is weer deur God uit die dood verwek, verhoog en verheerlik en Hom die belangrikste steen van die hele gebou gemaak: die hoeksteen, wat die mure met mekaar verbind, en rigting aan die res van die bouwerk gee, “want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus” (1 Kor. 3:11). God “het die Rots wat hulle toevlug was en hulle gemaak het nie meer daar was nie” (Jes. 17:10), tot hoeksteen van sy nuwe gebou, sy kerk, gemaak.


Hierdie aanklag van Petrus het eintlik ‘n aaklige geskiedenis daaragter. Vir eeue lank het God deur verskeie profete, by Sy verbondsvolk gepleit om aan Hom getrou te wees. Die volk het een na die ander Ou Testamentiese profete se pleidooie wat hulle na die Here toe teruggeroep het, geïgnoreer. Ten einde laaste het God geduldig, steeds probeer om hulle tot ander insigte te bring, deur nóg twee profete te stuur. En wat maak die volksleiers met hulle? Johannes die Doper wat by die volk gepleit het om “hulle te bekeer, want die koninkryk van God het naby hulle gekom” (Matt. 3:2), se onthoofde kop het hulle gebruik om ‘n ete te versier.


Die belangrikste Profeet, Jesus, het daarna voortgegaan om dieselfde boodskap van "die volk wat hulle moet bekeer, want die koninkryk van die hemel (God) het naby gekom” (Matt. 4:17) te preek. Jesus het ernstig onder die volk gewerk, want “God het Hom na hulle toe gestuur” (Matt. 15:24). Dit het egter geleidelik duidelik geword dat die volksleiers Hom verwerp het: “Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis die belangrikste klip in die gebou was.” Hoe dieper Jesus in liefdevolle diensbaarheid tot die verbondsvolk neergebuig het, hoe hoër het hulle leiers se haat en minagting teenoor Hom gestyg. Dit het vir God duidelik geword dat Hy nie meer in ‘n spesiale verhouding met hulle kon leef nie. Hulle keuse om “die belangrikste klip” af te keur, het tot gevolg gehad dat nie net hulle, langer die uitverkore volk van God sou wees nie.


Wat beteken dit vir my en jou? Wie kan ‘n burger van hiérdie koninkryk van God word? Enigiemand! Élkeen wat hulle vertroue in God stel en Hom gehoorsaam, élkeen wat “die belangrikste klip in die koninkryk van God” aanvaar en in Hom glo, het ‘n ope uitnodiging: “Die Gees en die bruid sê: ‘Kom!’ En elkeen wat dit hoor, moet sê: ‘Kom!’ En elkeen wat dors het, moet kom; en elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet! (Op. 22:17).


God se genade sluit niemand uit nie en die goeie nuus is, dis grensloos, dis verniet! Die “belangrikste klip wat deur die Joodse leiers afgekeur is” het vir elke mens die keuse bewerkstellig. Hy “is die versoening nie net vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld” (1 Joh. 2:2). Vir dié wat steeds hardkoppig hulle eie koninkrykie bou met hulle eie klippies, en hulle nié aan die liefdevolle wil van God onderwerp nie, hulle wat “aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, die straf van God bly op hom” (Joh. 3:36). “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word” (Joh. 1:12). Jesus se uitnodiging vir my en jou verlossing is só wyd, dat dit alle mense van alle tye insluit. Ons moenie nou dom wees nie. Luister na Hom en maak die regte keuse – vandag nog!


“Waar God ook al in ‘n mensehart as koning regeer, daar is die koninkryk van God gevestig” (Paul W Harrison).


Gebed: My Verlosser Here, help my om U nougeset te gehoorsaam. Help my om verder te bou aan U koninkryk wat die regte vrugte sal lewer. Ek wil graag ‘n “lewende steen wees, opgebou tot ‘n geestelike huis in Christus, om ‘n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus, vir U welgevallig is” (1 Pet. 2:5). Alleen sal ek dit nie kan vermag nie, maar “ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee” (Fil. 4:13). Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page