top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 6 Junie 2022

Koos Espach


Petrus en Johannes voor die Joodse Raad (4)


In die Naam van die lewende Jesus Christus


Hand. 4:9-10 – “Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees, vir hulle gesê: ‘Raadslede van die volk, en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor ‘n weldaad aan ‘n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die Naam van Jesus Christus van Nasaret is dat hy hier gesond voor julle staan – dié Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het.”


Petrus, “vol van die Heilige Gees,” is weer die man wat die woord voer en met meer vrymoedigheid tree hy nou op. Jesus het hulle immers belowe: “Wanneer julle voor sinagoges en owerhede en gesagvoerders gebring word, moet julle julle nie bekommer oor hoe of waarmee julle julle gaan verdedig of wat julle gaan sê nie, want die Heilige Gees sal julle op daardie oomblik leer wat gesê moet word” (Luk. 12:11-12). Sy hart júíg, die belofte van Jesus is aan hulle vervul! Hy ontvang nou bystand en hulp van die Heilige Gees terwyl hy voor die “owerhede en gesagvoerders” verskyn. Hy erken egter die Raad se gesag en spreek hulle met eerbied aan.


Ek dink ou Petrus was naby moedverloor se vlakte! Hoekom laai teenkanting en vervolging teen hulle op? Miskien het hy gewonder hoe om God se krag wat deur sy swak menslike liggaam vaardig geraak het, nóg beter te beskryf? Hy het die heeltyd geweet dat dit nie hy was wat die verlamde genees het nie, maar Jesus Christus wat deur hom gewerk het. Dit was mos nie hy wat presteer het terwyl hy die evangelieboodskap gelewer het en dit soveel impak gemaak het nie, dis die Heilige Gees! En hier marsjeer die Joodse godsdienstige leiers daar in, vergesel deur sommige Sadduseërs – die mense wat nie geglo het aan die opstanding van die dooies nie. En summier word hulle twee gearresteer en in 'n tronksel gegooi, want hulle verkondig mos 'n gevaarlike boodskap.


En nou staan hulle voor die Raad. Hierdie manne lyk nie gelukkig nie. Ai, waarom wil hulle tog nie glo nie ...! Verstaan hulle dan nie die soewereiniteit van God nie? Verstaan hulle nie Hy is in beheer nie? Niks of niemand kan Sy plan in die wiele ry nie. Skielik lyk dit asof alles skeef loop en of die duiwel hierdie mense beheer laat oorneem het. Maar God se Woord word nie gestuit deur vervolging nie. God bly in beheer. Die Woord bly bó. Die Woord oorwin ten spyte van teenstand. Petrus se selfvertroue kry die oorhand en van sy eerste woorde af, verneem ons van ’n aanklag wat hy op indirekte wyse teen die Raad uitspreek. Hulle twee word “verhoor oor ’n weldaad wat hulle aan ’n siek man gedoen het” en nie omdat hulle kwaad gedoen het nie.


Op ’n plegtige wyse beantwoord Petrus beide die Raad se vrae. Hy verduidelik dat die man genees is in die Naam van Jesus Christus van Nasaret, wat hulle, die Raad, gekruisig het, maar deur God uit die dood opgewek is. God se krag is in die Naam van Jesus opgesluit! Vir hierdie groot werk van Christus deur Petrus en Johannes, hou die Raad hulle blind, en daarin lê hulle skuld. Deur Jesus Christus staan die man wat vroeër verlam was, gesond voor hulle, sodat hulle geen verontskuldiging meer het nie. Hulle kon met hulle eie oë sien wat in Jesus se Naam gedoen is.


Die opklaring van alle verstandelike probleme wat tot ongeloof lei, is wanneer eers in Jesus geglo word, dan gaan die lig aan. Eers dán word dit moontlik om in Sý stem, die stem van God te hoor, en in Sy gestalte die gestalte van die Vader te sien. Eers dan getuig ons harte saam dat die getuienis van God waar is: “Jesus is die Seun van God en Hy doen dinge op Sy gesag” (1 Joh. 5:9-10). Hierdie woorde is my en jou getuienis wat die venster open waardeur ons in God se wonderlike verlossingsplan kan kyk. (Lees dit weer asb.)


Daar is vandag nog steeds mense wat fluister oor Jesus en te bang is om hardop van Christenskap te getuig. Vir Christene om met Jesus se smaad en die skande van die kruis te vereenselwig, is van die moeilikste offers om te bring. Die sekulêre sisteme wat oor ons wêreld spoel, maak Christene belaglik omdat ons nog aan God vashou, ons word as agterlik, naïef en outyds beskou. Teoloë, predikante en gelowiges wat nog aan die sterwe, opstanding en die Goddelikheid van Jesus Christus vashou, word as moderne Rip van Winkels gestigmatiseer.


Die vraag is of ek en jy as Christene bereid is om die smaad van Christus, sonder kompromie, op onsself te neem? Om openlik oor Hom te praat, met ons lippe Sy Naam voor mense bely, God in die openbaar aanroep, nie “bang te wees vir die Raad nie”, want ons plek is by die altaar, ons is kruismense! Ons Christen-gelowiges weet Wie is die verskil tussen lewe en dood! Jesus Christus het vir ons in die openbaar gesterf, ons kan Hom gevolglik nie in die privaatheid dien nie! Dit maak nie saak wat in ons lewe aangaan nie. As ek en jy in Jesus glo, dan is die krag van God deur die Naam van Jesus altyd tot ons beskikking. En net soos dit die verlamde man kon laat loop, kan dit ook in ons lewe wonderwerke verrig!


“A man is faced with a simple alternative if he allows Christ into his orbit. He can either do what he likes or he can do what Christ likes; and if he wishes to go on doing as he likes, he must seek to eliminate Christ”

(William Barclay).


Gebed: Onse Vader, ek smeek U om mense se harte en gedagtes terug te bring na die kruisbestaan van die kerk. “Rus ons toe met alles wat goed is, sodat ons U wil kan doen. Bring in ons tot stand, deur Jesus Christus, wat vir U aanneemlik is want aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid” (Heb. 13:21). Dankie dat ek vandag met geloof kan leef omdat ek U versorgende genade ontvang het en daarom in die toekoms kan hoop op U beloftes. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page