top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 25 Mei 2022

Koos Espach


Petrus se (tweede) toespraak in die Pilaargang van Salomo (5)


God bied ‘n hertoets vir druipelinge aan


Hand. 3:17-19 – “Petrus het die mense toegespreek en gesê: ‘Nou weet ek, broers, dat julle net soos julle leiers in onkunde gehandel het. Tog het God reeds vroeër by monde van al die profete aangekondig dat die Christus sou ly. So het Hy dit nou laat gebeur. Daarom bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes uitwis.”


Petrus het begrip vir die aandeel wat sy volksgenote aan Jesus se kruisiging gehad het. Hy het immers sélf ook daar gedraai toe hy Jesus verloën het. Teenoor die geloof van die verlamde man wat daar in die Pilaargang van Salomo in die Naam van Jesus genees is, staan Petrus se ongelowige volksgenote wat Jesus vroeër aan Pilatus oorgelewer het. Wat nog erger is, hulle het Jesus verwerp, en om die kroon oor alles te span, was hulle direk aandadig aan Sy dood.


Die Jode kon moontlik sê dat hulle nie besef het dat Jesus die Messias was nie. Hulle het dit ook nie verstaan dat die Messias moes ly nie. Jesus se kruis was vir hulle ’n struikelblok, ‘n skande. Die kruishout was ‘n vloekhout – die teken van God se vloek oor iemand (Deut. 21:23). Die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het, het dus beteken dat God se vloek op Hom was. Hoe kan daar verlossing van so ‘n persoon kom? “Die Christus wat gekruisig is, is vir die Jode ‘n aanstoot en vir ander, onsin ...” (1 Kor. 1:23). Die Jode het nie verstaan dat Christus hulle vloek moes dra nie. Ek dink ons sou ook nie verstaan het nie.


Petrus gaan voort deur te sê dat God langs hierdie weg wat die profete voorspel het, Sy heilsplan vervul het “dat Christus sou ly.” Die Jode moes hiervan geweet het, want God het dit aangekondig deur die mond van die profete wat Israel so hoog vereer – “Die Gees van Christus wat in hulle was, het vooruit verkondig dat Christus moet ly ...” (1 Pet. 1:11). Jesus het hulle ook probeer oortuig dat Hy die Seun van God is – “Jesus sê vir die Fariseërs: ‘As julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie; maar nou sê julle: ‘Ons sien.’ Daarom bly julle skuldig” (Joh. 9:41); “As Ek nie gekom en met hulle gepraat het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie; maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie” (Joh. 15:22); “As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde” (Jak. 4:17).


Jesus Christus het die Jode van hulle sonde bewus kom maak en daarom het hulle Hom verwerp. Dit was ’n groot sonde. As hulle in daardie toestand met rus gelaat was, sou hulle vir hierdie sonde die verontskuldiging kon aanvoer dat hulle nie van beter geweet het nie. Daarom doen Petrus ‘n beroep op dié wat aan Jesus se dood aandadig was om nóú anders oor Hom te dink en in Hom te glo, “hulle te bekeer en tot inkeer kom. Dan sal God hulle sondes uitwis.”


Dit is vandag steeds die maklikste rede om te gee wanneer dinge verkeerd loop in ons lewe: “Ek het nie geweet nie!” Daar is vandag steeds mense wat Jesus nie wíl erken nie, mense wat eerder met Jesus wil onderhandel, mense met hulle eie wysheid, insigte en wil. Mense wat nie wil glo dat “Hy na Sy eiendom toe gekom het en Sy eie mense Hom steeds nie wil aanneem nie” (Joh. 1:11). Ons het nie ‘n verskoning soos die Israeliete om agter te skuil nie. Deur die koms van die Woord (Joh. 1:14), besoek God die wêreld se mense om Sy drievoudige seën, én die kennis van saligheid te bring: Ons het die Woord van God; as gedooptes dra ons die verbondsteken van God; ons ken Jesus as ons Here. Ons kan nie sê ons het nie geweet nie, God eis van gewoonte-blameerders aanspreeklikheid!


Jesus se koms na die wêreldsmensheid maak skeiding tussen dié wat Hom in geloof aanvaar en dié wat Hom verwerp. Sy koms het die moontlikheid gebring vir mense wat geestelik in duisternis verkeer, of om tot die volle lig van heil te kom en in daardie opsig vir Jesus as die “Lig vir die wêreld” kies. God seën ons, Hy verlig ons lewe met Sy teenwoordigheid, met Sy vergifnis, met Sy liefde, Sy genade, Sy oop hand. Hy bied vir sondaars ‘n tweede kans, selfs ‘n derde, en nog meer – ons kan ons foute by Hom gaan herstel.


Baie van ons het vergeet van die kruis, vergeet dat “God ons so liefgehad het dat Hy sy enigste Seun gegee het ...” (Joh. 3:16). Ons druip die Jesus-aan-die-kruis-eksamen en ons kla, ons soek meer. Vanselfsprekende dinge soos om te kan sien, te kan werk, te kan eet, te kan beweeg, te kan hoor, te kan ..., te kan ..., noem maar op, en alles is nie goed genoeg nie. Ons soek die buitengewone, die ekstras. Wat is die ware buitengewone, die ekstras? Dat die Almagtige God ons genadig is, dat Hy vir sondaarmense lief is ten spyte van wat ons is. Dat die Heilige God ons bly opsoek, al lewe ons soms so ongelooflik ondankbaar. God laat elke keer ‘n “hereksamen” toe. Al wat ek en jy moet doen is om “ja of nee!” op die eksamen antwoordblad te skryf. As Jesus bereid was om diegene wat bygedra het tot Sy kruisiging ‘n splinternuwe kans te gee, dink net wat Hy vir ons sal doen.


“Ja!” en “Nee!” is die twee belangrikste woorde wat jy in jou hele lewe sal uitspreek. Dit is die twee woorde wat die eindbestemming in jou lewe gaan bepaal” (Robert H. Schuller).


Gebed: Here, dankie dat ek na U verlossingsaksie aan die kruis daar op Golgota kon vlug. Dankie dat U steeds met U verlossingswerk voortgaan. Ek bid vir diegene wie se oë nie oopgaan nie, geestelike “druipelinge” bly en “U nie dien nie sodat U hulle kan leer watter pad hulle moet kies nie” (Ps. 25:12). Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page