top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 20 Mei 2022

Koos Espach


Petrus se (tweede) toespraak in die Pilaargang van Salomo (2)


Sit jou geloofsbril op en sien die Leidsman na die lewe


Hand. 3:14-16 – “Petrus het die mense toegespreek en gesê: ‘Hy was heilig en opreg, maar júlle het Hom verwerp en gevra dat daar vir julle ‘n moordenaar begenadig moet word. So het julle Hom, die Leidsman na die lewe toe, doodgemaak, maar God het Hom uit die dood opgewek, en daarvan is ons getuies. Deur die geloof in sy Naam het Hy die bene van hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak. Die geloof wat van Hom kom, het die man volkome herstel, hier voor julle almal.”


Die Jode moes besef dat Petrus met sy toespraak, nog gesteun het op die gesag van die God van Israel. Wat hy in verband met Jesus verkondig het, was die hoogtepunt van die verbond wat God met die voorvaders gesluit het, die vervulling van die voorsegginge van die profete en die voltooiing van Israel se geskiedenis. Dat “God sy Dienaar Jesus”, verheerlik het en Goddelike eer aan Hom gegee het, kom daarin uit dat die genesing van die verlamde in die Naam van Jesus plaasgevind het, dieselfde Jesus wat die Jode aan die Romeine oorgelewer het en as Messias verwerp het. Dieselfde Jesus wat Seun van God is, dieselfde God wat hulle en hulle voorvaders nog altyd aanbid het! En dit is die geloof in die gawe van dieselfde God, wat “die man wat hulle ken, se bene volkome herstel het.”


Petrus, wat in die binnehof van die hoëpriester se woning ontken het dat hy Jesus ken, verwyt nou die Jode wanneer hy hulle skuld aan Jesus se kruisiging beklemtoon. Dit is amper asof Petrus vir sy hoorders wil sê: “Kyk wat kan sonde doen – dit het Jesus, die Heilige en Regverdige na die kruis gestuur, terwyl julle gevra het dat ’n moordenaar aan julle as guns geskenk moes word. Terwyl julle ’n moordenaar gehelp het om sy verdiende straf vry te spring, ‘het julle die Leidsman na die lewe doodgemaak.” Maar, dank God! Hy het die dwaasheid van die Jode wat gedink het hulle kon Jesus om die lewe bring, totaal vernietig. Die God van die verbond wat Israel as hulle God vereer, het hulle daad tot niet gemaak deur sy Seun Jesus “uit die dood op te wek.” Dit is van hierdie Jesus van "wie die apostels getuies is van Sy opstanding," in wie my en jou geloof vasgeanker moet wees.


God het baie dinge vir die Jode se aartsvaders Abraham, Isak en Jakob belowe. Van hierdie beloftes, soos Kanaän en Jesus se koms na die aarde, het eers waar geraak na hulle lankal al dood was. “Abraham, Isak en Jakob het in hulle leeftyd nog nie alles gekry wat God beloof het nie. Nogtans het hulle op God bly vertrou tot hulle dood. Soos mense wat in die toekoms kon inkyk, het hulle gesien wat God alles nog sou doen en hulle was baie bly daaroor” (Heb. 11:13). Tog het hulle geglo dat dit wel eendag sal gebeur. So asof hulle die toekoms kon insien. Die ouens het na die toekoms gekyk met ’n bril op, ’n Bril van geloof. En wanneer ’n mens die bril van geloof op het, dink ek dit help ons om so ’n stukkie om die draai te sien.


Alhoewel die aartsvaders nie daar was toe Jesus op die aarde geloop het nie, het hulle deur hierdie geloofsbril gekyk en net geweet dat die Verlosser eendag sélf op Israel se stofstrate sou loop. Hulle het so vas daarin geglo, asof dit reeds gebeur het. Wat die geloofsbril help bou, is natuurlik die verlede. Die ouens het God in die verlede ervaar. Hulle het Hom geleer ken as ’n God wat ’n mens roep om dinge te doen, maar dan ook Sy kant bring. Hy is ’n God wat Sy beloftes een vir een nakom en doen soos Hy sê.

So, wanneer ons in die verlede God ervaar het en Hy sê Hy sal nog dinge in die toekoms doen, kan ek en jy Hom mos maar vertrou. Met respek, God se styl is om te doen wat Hy belowe het. Hoekom sal Hy dan nou halfpad van plan verander? Ons moet ook toelaat dat die verlede, God se stap met ons, God se stap met ander en God se stap deur Sy Woord, ons geloofsbril vorm. Neem nou maar die storie van Abraham. Hoe het God hom nie geseën nie? Kyk net hoe gee Hy die ram om te offer, sodat hy nie vir Isak hoef te offer nie. Kyk net hoe groot het sy nageslag geword.

God het aan Abraham baie beloftes gemaak en hulle waar laat word. God het belowe dat Jesus na die aarde toe sou kom. En Jesus het gekom en aan die kruis gesterf vir elkeen van ons se gemors wat ons aanvang. Daarom kan ons terugkyk oor ons eie lewe en sien watter hope en hope genade God ons al gegee het. Laat al hierdie gebeurtenisse van die verlede my en jou help om ons bril te vorm waardeur ons in die toekoms inkyk. Ek glo ons sal dan weet dat God nie halfpad van plan sal verander nie. Glo en vertrou!


“Die toekoms behoort aan hulle wat in Jesus Christus glo en aan God behoort” (Anoniem).


Gebed: Here, ek ken nie die toekoms nie, maar ek ken U wat die toekoms in U hand hou. Ek ken nie die pad wat ek altyd moet loop nie, maar ek ken U wat die pad aandui. Dankie tog, al kan ek nie al die waaroms in die lewe beantwoord nie, ken ek deur die geloof dié God wat al die antwoorde het in Jesus Christus. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page