top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 12 April 2022

Koos Espach


Judas se opvolger (1)


Die eerste gebedsbyeenkoms


Hand. 1:12-14 – “Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, ‘n sabbatsreis ver. In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die fanatikus en Judas seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed saam met ‘n aantal vroue, onder wie ook Maria die moeder van Jesus. Sy broers was ook by.”


Die aardse geskiedenis van die Seun van God eindig in stille heerlikheid. Lukas skryf in sy Evangelie: “Jesus het sy hande opgehef (daar op die Olyfberg) en sy dissipels geseën” (Luk. 24:50), voordat Hy die wêreld verlaat het, opgevaar het na die hemel om Sy ereplek te gaan inneem aan die regterhand van die Vader. Daar op die Olyfberg het Jesus menigmaal die stilte opgesoek om in gebed versterk te word. Vanaf die Olyfberg kon Hy Jerusalem sien, waaroor Hy per geleentheid geween het; Hy kon van daar af ook die Tuin van Getsemane sien, waar Hy spreekwoordelik bloed gesweet het; en Hy kon Golgota sien, waar Hy gely en gesterf het. Daar op die kruin van die Olyfberg sien Sy dissipels Hom triomfantelik opvaar – daar word Sy hemelvaart, ons hemelvaart, Sy woning in die hemel, ons woning, die dissipels se seën, ons seën, wat die beloftes van God vervul!


Nadat die apostels gehoor het wat die engele sê, het hulle vanaf Betanië, wat op die oostelike hellings van die Olyfberg gelê het, na Jerusalem teruggegaan, ’n sabbatsreis ver (ongeveer 900 meter volgens Num. 35:5). Met hulle aankoms in Jerusalem, het hulle na die bovertrek gegaan, waar hulle gewoond was om te bly of bymekaar te kom. ’n Bovertrek was ’n kamer bo-op ’n huis, wat bereikbaar was met ’n trap aan die buitekant van die huis. Moontlik was hierdie vertrek in die huis van Johannes Markus se ouers, waar Jesus die nagmaal ingestel het (Luk. 22:12). Hier het hulle ook biddend gewag op die vervulling van Jesus se belofte om met die Heilige Gees gedoop te word (v. 5).


Die elf apostels het “almal met eensgesindheid in die gebed volhard.” Wie die vroue was, word nie gesê nie, maar ons kan vermoed dat hulle die vroue ingesluit het wat Jesus uit Galilea vergesel het, (Luk. 8:2), en dié wat by die kruis en die graf teenwoordig was (Luk. 24:10). Maria, die moeder van Jesus, moes ’n besondere plek tussen hulle beklee het, want sy word spesiaal genoem. Die broers van Jesus, Jakobus, Joses (of Josef), Simon en Judas, was ook teenwoordig. Hulle het nie voor sy dood in Jesus geglo nie (Joh. 7:5), maar is moontlik deur Sy opstanding oortuig dat Hy die Messias is.


Jesus het gebid dat die dissipels een sou wees soos wat Hy en die Vader een was, volkome een, sodat die wêreld kon weet God het hulle lief net soos wat Hy Jesus lief het (Joh. 17:11-12). Andrew Murray skryf dat die apostels “hier vir die eerste keer, vir tien dae eensgesind gebid het en kon hulle die eenheid van liefde ervaar, sodat hulle hul gemeenskaplike doel om die liggaam van Christus te wees en hulle voorbereid kon wees om die Gees met al Sy krag te ontvang.”


Wat ‘n gebedsbyeenkoms! Hierdie gebedsbyeenkoms gee vir ons die wet van God se koninkryk. Waar Christus se volgelinge in liefde aan mekaar gebind is en hulle volkome aan Hom toewy, sal ons die Gees ontvang as bewys van God se goedkeuring. Ek en jy smag dalk daarna om die eienskap van eensgesindheid te hê en in staat te wees om ernstige voorbidding te kan doen dat daar eensgesindheid in hierdie deurmekaar wêreld kan wees. Wel, dieselfde beloftes wat die dissipels ontvang het, is ook vir ons bedoel en kan ons daarom vertrou dat God ons gebede sal beantwoord.


Soos “hulle eensgesind volhard het in gebed,” kan ons ook verenig en ons smekinge eensgesind voor God bring, selfs al kan ons almal nie saam op dieselfde plek wees nie. Paulus sê dis moontlik as ek en jy ons “daarop toelê om die eenheid wat die Gees tussen ons gesmee het, te handhaaf. Daar is net één liggaam en net één Gees” (Ef. 4:3-4). In die liefde waardeur sy Gees ons een maak en in die belewenis van ons Here se teenwoordigheid by elkeen wat saam met ander gelowiges in sy wonderlike Naam pleit, sal ons vergesel word met die eensgesindheid van Christus.


“Aanleg bepaal wat jy kan doen. Motivering bepaal wat jy doen en gesindheid hoe goed jy dit doen”

(Lou Holtz).


Gebed: Hemelse Vader, help ons om te volhard in eensgesinde gebed wat kragtig werk en bekroon is met die krag van u Heilige Gees. Vader, ek bid dat alles in my elkedagse lewe die stempel van Jesus se Naam sal dra, en wanneer ek nie weet wat om te bid nie, dat u Gees volgens U wil, vir my sal intree (Rom. 8:27). Amen.

Comentários


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page