top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 11 April 2022

Koos Espach


Jesus se hemelvaart (3)


Die dag van die Here


Hand. 1:9-11 – “Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ‘n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Dié sê toe vir hulle: ‘Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”


Vergelyk ook Rom. 13:11-12a – “En dit alles is nodig omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby; dit is amper dag.”


Ferdinand Deist skryf dat “die hemelvaart van Christus ook iets anders beteken. Dit beteken dat ons lewe ‘n rigting na God toe ontvang,” maar intussen, word ons soos die dissipels, eers teruggestuur om ons aardse take af te handel. In ons geestesoog kan ons die dissipels sien hoe hulle oopmond staan en kyk wat bo hulle koppe aan die gebeur was terwyl hulle die hemelvarende Jesus agterna staar. Toe word hulle deur twee vreemdelinge (engele), teruggeroep na die werklikheid van hulle taak op aarde – hulle moet die wêreld in. Jesus kom weer en intussen moet hulle getuig van Jesus, die “Ware Sin” van die lewe om mense die rigting en koers van die lewe, voor te lig.


Jesus se hemelvaart gee aan ons gelowiges die ryke verwagting van Jesus se wederkoms. Ons moet egter gereed wees wanneer dit gebeur en ons berei ons nie daarvoor voor om die hele dag na die wolke te kyk nie. Nee, ons taak is om die evangelie uit te dra sodat ander ook kan deel in die ryke seëninge van God. Die wederkoms is gelukkig nie ‘n dag van vrees en verskrikking vir ons gelowiges in Christus nie. Dit is ‘n dag waarna elke gelowige kan uitsien, want op grond van ons geloof in Christus se sterwe en opstanding, is ons mense met ‘n toekoms.


Wanneer Jesus weer kom, weet ons nie. Maar wat ons wel weet, Jesus was baie seker dat dit wel gaan gebeur. Daarom is dit nie vir my en jou nodig of betaamlik om vrae te stel na die “wanneer” nie, maar veeleer om ons voor te berei vir die feit van Sy wederkoms. Anders as Jesus se vestiging van die koninkryk op aarde tussen Sy eerste koms en Sy wederkoms, gaan Sy tweede koms skielik wees. En nou dat dit na 2 000 jaar nog nie plaasgevind het nie, skep ook nie ‘n verleentheid vir Jesus se profesie nie, “Hy sal net so terugkom soos die dissipels Hom na die hemel toe sien opgaan het.” Jesus verwag dat Sy volgelinge altyd gereed sal wees om Hom te ontmoet by Sy wederkoms. Op daardie dag sal daar nie meer geleentheid wees vir bekering nie en die deur na die koninkryk finaal gesluit word. Juis daarom moet ons waaksaam bly en dit as ‘n dringende saak beskou.


Jesus se wens is dat ek en jy volspoed sal besig bly in Sy aardse wingerd én natuurlik goeie vrugte dra, totdat Hy weer kom. Oor daardie dag, “die dag van die Here,” het Petrus ook ‘n baie belangrike ding gesê: “Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, Hy is geduldig met ons, omdat Hy nie wil hê dat iemand moet verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer” (2 Pet. 3:9).


Paulus voeg ook die tydsomstandighede by waarin ons leef. Wat hy probeer sê is dat ons in genadetyd leef, die laaste beslissende periode voor die wederkoms van Jesus Christus. Daarom is die dringendheid van hierdie tydsomstandighede noodsaaklik dat elkeen, ons lewe tot eer van God inrig. Volgens God se horlosie is dit reeds opstaantyd: “Die uur is reeds daar dat ons uit die slaap moet wakker word.” Ons kan nie nou omdraai op die ander sy en verder slaap nie. Dit het tyd geword om die dinge wat by die nag tuishoort, te los en dinge van die dag begin doen.


Ons kan nie bekostig om langer te lê en slaap en só in ons geloofslewe verslap nie, “die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het.”Baie mense is geneig om nog vas te slaap en veilig te voel, omdat hulle óf nie glo in die wederkoms van Jesus nie, óf omdat hulle dit nie so ernstig opneem nie. Die feit is dat ons nie die kerse moet doodblaas tydens loadshedding of die ligte afsit en rustig voortslaap nie, ons moet “waaksaam bly sodat wanneer hy onverwags kom, hy ons nie aan die slaap kry nie.”


Daarom moet hierdie genadetyd vir ons wat reeds na Sy wederkoms uitsien, waaksame werktyd wees, vrugbare en dienende tyd om te getuig van Sy verlossende liefde. Ek en jy staan direk in diens van Christus. Ons moet hierdie genadetyd gebruik om God se koninkryk uit te brei. Daar moenie tyd wees om verveeld rond te sit of “na die hemel staan en kyk nie.” ‘n Dissipel van Jesus tree nie af of uit nie, ons pak die lewenstaak wat Jesus met Sy hemelvaart aan ons opgedra het, met die krag van die Heilige Gees en bemoedigende ywer aan.

“Miskien kom Jesus môre terug. As dit gebeur, sal ons met graagte ophou om vir ‘n beter toekoms hier op aarde te werk. Maar nie een dag vroeër nie” (Dietrich Bonhoeffer).


Gebed: Ek loof en dank U Here, dat ek deur Jesus Christus aan U koninkryk kan behoort. Help my om my deel by te dra om U koninkryk met liefde, uit te brei totdat my tyd op aarde opraak. Ek wil nie net eerbaar voortleef tot dan nie of tot U wederkoms nie, want anderkant die wederkoms lê daar nog baie jare voor en meer. Amen.

コメント


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page