top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 5 April 2022

Koos Espach


Die belofte van die Heilige Gees (5)


Die Heilige Gees maak van ons getuies


Hand. 1:4 en 8 – “Terwyl Jesus ‘n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: ‘Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het ... Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”


Jesus het in die veertig dae ná Sy opstanding, by verskeie geleenthede met Sy dissipels oor die koninkryk van God gepraat (v.3). Ons teksvers vir vandag sien ons in die laaste opdrag wat Hy vir hulle gegee het, noodsaaklike kenmerke van die koninkryk: 1. Die Koning – die gekruisigde Jesus. 2. Die dissipels – Sy volgelinge. 3. Die krag tot diens – die Heilige Gees. 4 Hulle roeping: om as Sy getuies Jesus Christus te verkondig. 5. Hulle doelwit – tot in die uithoeke van die wêreld. 6. Hulle eerste plig – wag op God in eensgesinde, volhardende gebed.


Vandag nog is hierdie bediening, God se opdrag aan almal wat Christus as Heerser en Verlosser erken en bereid is om hulle lewe aan Hom te wy. ‘n Betroubare getuie is iemand wat praat uit eerstehandse kennis, iemand wat sê ek weet dit is die waarheid, en nie dink dit is die waarheid nie. Daarom moet ons Jesus ken, om van Hom te kan getuig. Die Heilige Gees bewerkstellig hierdie ontmoeting met Christus sodat ons Hom beter kan leer ken. Om die volheid van die lewe wat Christus ons bied te ervaar, moet ek en jy ons harte en lewe oopmaak vir die Heilige Gees en wag op Hom om ons te gebruik tot eer van God en ter uitbreiding van Sy koninkryk. Hy sal ons nie teleurstel nie.


Elke Christen is gered en geroep om in hierdie wêreld as ‘n getuie van die opgestane en lewende Here Jesus Christus, op te tree. Wanneer ons hart vol is van Jesus, sal die mond daarvan oorloop. Sommer so spontaan soos wat ons oor politiek of ons geliefde sport of tydverdryf kan praat, moet ons oor die goedheid en guns van die Here kan praat. Dit is die normale Christelike lewe, nie die abnormale nie. Wie besef dat dit volgens God se regverdige wil ook sy pad is as Christen, sal ook die genade en krag ontvang om al die eise van die lewe aan te durf en te oorwin. As ons glo in Hom, sal ons nie net smart ervaar nie, maar ook vertroosting ken. “Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die Naam van Christus, dit is ‘n bewys dat die Gees van heerlikheid, die Gees van God, op julle bly” (1 Pet. 4:14).


Miskien maak die feit om te getuig mens bang. Dis egter nie nodig om bang te wees nie. Die Gees is by elke gelowige betrokke. Terwyl ek en jy ter wille van Christus oor Hom getuig, sal ons bewus word van die krag van die Heilige Gees. “Hy sal ons in die hele waarheid lei, Hy sal Christus verheerlik, want wat Hy van Christus ontvang, sal Hy aan ander verkondig” (Joh. 16:13-15). Die Heilige Gees is ons “verbinding” tussen hemel en aarde. Hy kom maak God se wil aan ons bekend en sorg dat ons op koers bly. Daarom sal ons “krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom, en ons Sy getuies sal wees”. Ons moet net ons hart en denke oopmaak vir die Gees se genadige invloed en wysheid. Dit gaan mos nie oor ons as getuies nie, maar oor Hom wat ons stuur!


Die vraag is egter of ek en jy bereid is om getrou te bly aan ons roeping om God se Woord uit te dra en Sy karakter aan ander te wys? Die meeste van ons hoef eintlik nie ‘n hoop vrae te antwoord nie, want swaarkry en vernedering ter wille van ons geloof is nie ’n realiteit nie. Ons lewe is nie in gevaar as ons ons roeping gaan uitleef nie. Ons is deur Jesus geroep om die boodskap van verlossing met ander te deel en aan hulle te vertel watter verskil Hy elke dag in ons lewe maak. Ons kan hierdie roeping van Jesus “om uit te gaan na alle nasies en die mense sy dissipels maak” (Matt. 28:19), uitleef net daar waar ons is en nie toelaat dat enigiets ons stop nie. Dis ’n voorreg om van Jesus se verlossingsdade te vertel. Ek en jy weet dit is ook ons roeping, daarom kan ons bid en die Gees vra om aan ons die vrymoedigheid te gee om tydig en ontydig daaroor te praat. “Ons sal krag ontvang wanneer die Gees oor ons kom!” Hy sal ons lei en die rigting aandui.


“Getuienis is om die verskillende struikelblokke van my self-liefde te verwyder, sodat die Gees wat in my woon, vir Christus aan my medemens kan vertoon” (Paul Frost).


Gebed: Dankie Gees van God, dat U by my is en my vertroos en versterk om ‘n kragtige getuie vir Christus te kan wees. “O Heilige Gees, bereider van God se koninkryk, laat God se beeld in my blyk. Gee my krag tot dade om in U Naam te bou, gesterk deur U genade, maak my in U getrou” (Liedboek 437:2). Amen.

Comentarios


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page