top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 22 Maart 2022

Koos Espach


Jesus se opdrag aan al die gelowiges (1)


Elke Christen is ‘n getuie na alle nasies


Matt. 28:19 – “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.”


Jesus se eerste opdrag aan Sy nuwe volgelinge pas nadat Hy met Sy aardse bediening begin het was: “Volg My, en Ek sal julle vissers van mense maak” (Matt. 4:18-22). Hy vra egter nie net om na Hom “te kom” nie, maar ook om vir Hom “te gaan” – “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels ...!” Jesus Christus het dus Sy bediening op aarde begin en beëindig met die opdrag om getuies en vissers van mense te wees. My en jou sending om hierdie opdrag uit te voer is só belangrik dat Jesus dit in vyf Bybelboeke herhaal: Matt. 28:19-20; Mark. 16:15; Luk. 24:47; Joh. 20:21; Hand. 1:8. Dit is amper asof Jesus vir ons wil sê: “Ek wil regtig hê jy moet dit doen!”


Die hoogtepunt in Jesus se lering op aarde word saamgevat in die Groot Opdrag “om te gaan ...” waar Jesus ons as Sy volgelinge, nodig het. Maar Here ... wanneer, waar, waarom, hoe en deur wie? Die eerste en mees vanselfsprekende antwoord by talle mense is dat die kerk die liggaam is onder leiding van Christus, en dit dus hoofsaaklik die taak van die leraar is om siele vir Christus te wen. Hulle is mos teologies en geestelik opgelei soos wat Jesus die dissipels gekies en opgelei het om die Ware Woord te gaan verkondig. “Los dit vir die heilige Hennie’s, ek is maar net ‘n gewone ou lidmaat, ek ken nie die Bybel soos hulle nie, buitendien, ek het ‘n voltydse beroep en ek moet vir my gesin sorg.”


Dit is egter nie ‘n aanvaarbare verskoning nie. Dié opdrag is aan elke volgeling van Jesus gegee, nie net leraars en sendelinge nie. Dit is my en jou opdrag van Jesus, en is nie opsioneel nie. Jesus maak nie ‘n voorstel aan my en jou wanneer Hy sê: “Gaan dan ...” – dit is nie Sy “Groot Voorstel” nie, maar Sy “Groot Opdrag!” wanneer ons dit ignoreer, beteken dit eenvoudig ongehoorsaamheid. Jesus gaan ons tot verantwoording roep indien ons nie gehoorsaam is aan Sy opdrag nie: “Wanneer Ek vir ‘n goddelose sê hy gaan sterwe, en jy waarsku hom nie teen sy bose optrede om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar Ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood” (Eseg. 3:18). Ons moet dan as die Here se verteenwoordigers (Gen. 1:26) in hierdie stukkende wêreld gaan leef, deur die toepassing van ons rentmeesterskap en ons getuienis deur woorde en dade.


Dit is ‘n algemene aanvaarde feit dat meeste mense (gelowiges) dadelik huiwerig is wanneer hulle vir Christus moet getuig. Wanneer ‘n mens op sy eie vermoëns vertrou, sal jy min of selfs geen sukses behaal nie, en dit maar eerder vir die heilige Hennie’s los. Jesus het self gesê: “Sonder My kan julle niks doen nie” (Joh. 15:5), daarom het Hy ons Sy Heilige Gees gegee sodat ons nie uit eie krag ons geloof en dienswerk in stand hoef te hou nie. Die Gees staan vandag nog steeds gereed om ons by te staan net waar ons is, maak nie saak watse werk ons doen nie. Ons moet gedurig mense soek wat God op my en jou pad plaas en met wie ons die Woord kan deel.


Wat beteken dit in eenvoudige taal? Jesus sê: “Neem My werk verder net daar waar Ek jou geplaas het om te leef en te werk. As jy My lief het, laat My skape, My lammers wei. Moenie terugkyk na jou ou lewe waar jy My verloën het nie. Neem jou rentmeesterskap wat gaan oor jou loopbaan, jou tyd, jou bates, alles wat Ek aan jou toevertrou het, en laat My toe om Heer en Koning te wees daaroor.” “Gee jouself as lewende en heilige offer aan My. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat Ek jou verander deur jou denke te vernuwe. Dan sal jy ook kan onderskei wat My wil is, wat vir My goed en aanneemlik en volmaak is” (Rom. 12:1-2).


Die sendingopdrag is ‘n bomenslike taak wat glad nie in eie krag uitgevoer kan word nie. Dit is nie binne die vermoë van enige mens om alleen die ryk van satan aan te durf en te oorwin nie. Ons kan nie onsself red nie, en ook nie ander verlorenes wat in die mag van satan vasgevang is nie. Maar wanneer ons na Jesus kom, kom ons uit die duisternis en beweeg ons tot in die helder lig van Sy waarheid en liefde: “Dan is dit nie [ons] wat praat nie, maar die Gees van [ons] Vader wat deur [ons] praat” (Matt. 10:20). Om te getuig vír Jesus en óór Jesus, is nie ‘n eenmalige heldedaad nie, dit is ‘n jare lange volgehoue doen van dade, liefde en opoffering wat dikwels heel onsmaaklik is. “Omdat ons Sy kinders is, het God die Gees van sy Seun in ons harte gestuur” (Gal. 4:6). Ons word inderdaad hemelse sout vir ‘n smaaklose wêreld! Bid saam met my: “Here, wie het U vandag in my lewe geplaas sodat ek hom of haar van U kan vertel?”


“Getuienis is om die verskillende struikelblokke van ons selfliefde te verwyder, sodat Christus wat in ons woon, Homself aan ons medemens kan vertoon” (Paul Frost).


Gebed: Here, laat my omgee vir dinge waarvoor U omgee, en ja, waarvoor U die meeste omgee, is die redding van die mense wat U geskep het. Ek kan hulle nie red nie, maar maak my hande nou die hande waarmee U, U werk wil doen; my voete die voete waarmee U in hierdie wêreld wil rondgaan; my oë die oë waarin mense nou U deernis en ontferming kan sien uitstraal na hierdie hartseer wêreld. Here, ék is nou U liggaam hier op aarde. Gebruik my soos U goeddink! Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page