top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 14 Februarie 2022

Koos Espach


Jesus word begrawe (2)


Net vier begrafnisgangers


Matt. 27:60b-61 – “Josef van Arimatea het ‘n groot klip voor die ingang van die graf gerol en weggegaan. Maria Magdalena en die ander Maria was ook daar en het reg voor die graf gesit.”


Matteus beskryf nie vir ons in soveel woorde nie, maar ons kan dink dat “Maria Magdalena en die ander Maria wat daar reg voor die graf gesit het”, verpletter en diep teleurgesteld moes wees. Hulle het Jesus immers begin volg vanaf Sy vroeë optrede in Galilea. Hulle het Hom geken as die liefdevolle Geneesheer en Prediker wat mense se lewe omgekeer en verander het. En nou is Hy op hierdie donker Vrydag binne ‘n donker graf waarvan die ingang met ‘n groot klip verseël is. Vir hulle het alles tot niks gekom, Jesus se vyande het gewen. Voorwaar ‘n donker dag in hulle lewe asook in die lewe van al Sy volgelinge. Eindig alles só? Wat ‘n teleurstelling!


Hulle Jesus het gesterf en is in ‘n graf neergelê waarin niemand nog ooit tevore begrawe is nie. Dit was 'n nuwe graf, sodat – ná Sy opstanding – daar geen verwarring of twyfel sou wees dat dit werklik Hý is wat opgestaan het nie! Indien ons Here Jesus nie werklik fisies gesterf het nie, dan het Hy glad nie gesterf nie. As Hy nie gesterf het nie, het Hy nie in my en jou plek die dood as ons Plaasvervanger gesterf nie; dan het Hy nie ons verbintenis met Adam en die Ou Testamentiese Adamitiese bedeling verbreek nie; dan het Hy nie my en jou duisternis en hel binnegedring nie. Dan was ons vandag nog steeds verlore sondaars want Jesus het dan nie dit volbring, dit afgehandel, waarvoor God Hom aarde toe gestuur het om te kom doen nie, en dan is God se Woord – Die Bybel – onder verdenking en ons geloof, nutteloos!


Maar Jesus hét gesterf. Johannes, Jesus se geliefde dissipel, bevestig dit: “Hy het dit gesien en lê ‘n ware getuienis daarvan af sodat ek en jy dit kan glo” (Joh. 19:33-35). Jesus was nie bang vir die dood nie. Die dood is nie die laaste troefkaart wanneer Jesus by is nie. Daardie Vrydag het satan gedink hy het oorwin, maar satan het vergeet, God is die Opstanding en die Lewe! Hy het die dood oorwin. Hy het die graf oorwin. Tot op die oomblik van Jesus se begrafnis, was die graf altyd 'n bedreiging vir die mens. Maar sedert Jesus se begrafnis was die graf nooit weer 'n bedreiging vir Christusgelowiges nie. Christus het die dood se angel uitgetrek!!!


Onder die mag van die dood is Jesus in 'n tuingraf neergelê. Ironies was dit ook in 'n tuin waar die groot sondeval plaasgevind het en die dood as oordeel oor sonde aangekondig was. Nou word die dood in 'n tuin oorwin en Jesus keer die sondeval in ‘n tuin weer om. Hy stoot die dood se poorte oop, en ek en jy was van die begin af daarby ingesluit!


Ons sterf salig indien ons vóór ons dood by die grootste ontdekking van ons lewe gekom het – die geloofsontdekking: Jesus leef en Hy is werklik my en jou Verlosser! Daarom hoef ons nie bang te wees vir die dood nie. Die dag wanneer ons daar arriveer, sal Jesus vir ons met ope arms inwag. Hy het ons gered toe Hy op die kruis gesterf het en ons kan ons vertroue op Hom plaas. Hy sal nie toelaat dat die doderyk ons uit Sy liefdevolle deurboorde hande steel nie, ons is veels te kosbaar vir Hom. Hy wórd nie ons Verlosser omdat ek en jy Hom vertrou nie. Hy ís ons Verlosser reeds vir die afgelope 2000 jaar. Daarom kan ek en jy Hom vandag, 14 Februarie 2022 vertrou, en elke dag ná en voor vandag! Hy het reeds ‘n woord van lewe oor ons uitgespreek – vir ewig en altyd! Prys Sy Naam!


“Hoe ‘n mens sterf, is nie naastenby so belangrik soos hoe ‘n mens leef nie” (Samuel Johnson).


Gebed: Here Jesus, dit is só wonderlik dat U kruisdood vir altyd die angel uit die dood kom haal het. Alhoewel die dood vir die mens ontwrigtend, onbekend en hartseer bly, weet ek dat ek dit nie meer hoef te vrees nie want U het in my plek reeds U hand in die doderyk ingesteek en die dood leweloos uit die pad gestoot. Ek loof U, Here Jesus, dat U sterker is as die dood en dat U by my sal wees wanneer ek self deur die doodsvallei moet gaan. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page