top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 11 Februarie 2022

Koos Espach


Jesus word begrawe (1)


Ons roem in die herskeppende krag van die kruis


Matt. 27:57-60a – “Laat die middag het daar ‘n ryk man aangekom. Dit was Josef van Arimatea, wat self ook ‘n volgeling van Jesus was. Hy het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra, en Pilatus het beveel dat dit vir hom gegee moet word. Josef het die liggaam geneem en dit in skoon linne toegedraai en dit daarna neergelê in sy eie nuwe graf wat hy in die rots uitgekap het.”


Jesus sterf ‘n eerlose dood maar ontvang ‘n eervolle begrafnis. Josef van Arimatea, ‘n geheime dissipel van Jesus, waag sy lewe om as volgeling van Jesus, moontlik ook ter dood veroordeel te word. Hy huiwer egter nie om “na Pilatus te gaan en die liggaam van Jesus te vra nie.” God het Sy man gereed: Josef van Arimatea. Hy was in 'n posisie van gesag en kon toegang tot Pilatus kry. En só stel Pilatus Christus se liggaam beskikbaar om apart in 'n graf – waarvan die plek bekend was – neergelê te word – met die oog op die opstanding! Sy liggaam kon nie saam met ander liggame in 'n gat gegooi word waar niemand weet waar dit is nie! Sy graf moes – deur betroubare getuies - leeg gevind word op die Sondagmôre.


Josef en Nikodemus (Joh. 3), het die liggaam van Jesus voor die aandskemer van die kruis verwyder. Met aandskemer sou die sabbat begin en indien Jesus se liggaam nie begrawe was nie, sou dit die sabbat ontheilig. Josef en Nikodemus neem Jesus se naakte liggaam, behandel dit met geurolie en draai dit toe “in skoon linne”, en gaan lê Hom eervol, “in sy eie nuwe graf wat Josef in die rots uitgekap het.” Daar was nie nog tyd vir 'n begrafnis of enige seremonie nie. Hulle moes Hom neerlê en maak dat hulle wegkom voor die sabbat begin. Ja, 'n mens kan salig sterf sónder enige begrafnis, gebed, mooi preek of seremonie. Wat ná jou dood met jou liggaam op aarde gebeur, maak jou nie salig nie.


Dit is haas onbegryplik om te dink dat hierdie Koning bykans sewe dae vantevore Jerusalem ingery gekom het en met palmtakke op die grond en hosannas in die lug verwelkom is. Ek glo nie één van daardie feesgangers was onaangeraak deur daardie Vrydag se gebeure nie. Álmal het daardie sabbat gedink aan die ontsaglikheid van Jesus van Nasaret en die gebeure rondom Sy kruisiging – die donker sluier wat helder oordag vir drie ure oor die aarde getrek is; ‘n aardbewing en grafte wat oopbreek; gelowiges wat dood was, opgewek is en uit hulle grafte gegaan het; die voorhangsel in die tempel skeur – die mense was verslae (Matt. 27:51-53). Niemand kon neutraal staan nie, selfs die Romeinse offisier wat waarskynlik nooit vir Jesus hoor preek het nie, of die wonders en genesings wat Hy gedoen het gesien het nie, moes erken: “Hierdie man was werklik die Seun van God!” (Matt. 27:54b). Almal in Jerusalem was geraak!


Die vraag is of ons gelowiges steeds geraak word deur die kruisgebeure? Ons vier wel saam met alle Christene regoor die wêreld Goeie Vrydag maar hoe vier ons dit? Gebruik talle van ons nie hierdie dag om op reis te gaan en sodoende onsself uit te sluit van die fees nie – Paasfees word Paasvakansienaweek; soek en eet van paaseiers; luilekker ontspanning oral, behalwe waar dit saak maak! Romantisering van Goeie Vrydag en die dra van kruis hangertjies, kan maklik die skrikwekkendheid van Jesus se dood afwater!


Goeie Vrydag is ‘n dag om weer by die kruis te staan en daardie hartverskeurende emosies te beleef maar ook te juig, fees te vier! Op Golgota lê satan se graf, want dáár het Jesus van die kruis, die finale slag gelewer. Christus het die graf en die sonde dáár oorwin! Op Golgota lê ons eie graf: “Die liefde van Christus dwing ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het” (2 Kor. 5:14). Op Golgota sterf ons aan onsself, aan die ou mens en sy eiegeregtigheid, sy hoogmoed, sy liefdeloosheid.


Op Golgota word ons saam met Christus begrawe en staan ons op as nuwe skepsels. Op Golgota kyk ons elke Goeie Vrydag hoe Jesus se verbryselde liggaam verwyder word, kyk ons weer na die spykers wat Sy hande en voete deurboor het en dink daaraan: “Dit is Jesus wat daar vir my en jou sondes gehang het.” Goeie Vrydag is die dag wat die liefde van God vir ons sigbaar geword het. Goeie Vrydag moet elke dag gevier word en só gevier word dat ons elke dag vir almal rondom ons, ‘n Goeie Vrydag maak. Daardie Vrydag het Jesus se dood, versoening tussen God en ons gebring. Ons kan dus nie onaangeraak by die leë kruis vertoef nie. Deur God se genade kan ons roem in die oorwinning van die kruis en aan die wêreld verkondig: “Dit is my roemtaal, dit is my lied, lof wat ek Jesus ewig sal bied.”


“Die dood was eers ‘n donker grot, maar Jesus het dit getransformeer tot ‘n helder uitgang na die Lig” (Charles Spurgeon).


Gebed: My Verlosser, ek kniel elke dag voor U kruis asof dit Goeie Vrydag is, en ek word deel van hulle wat die afgryse van U lyding aanskou het en hoe U Uself gewillig prysgegee het aan ‘n grusame eensame dood. Here Jesus, U was só stukkend, U het geen skoonheid of prag gehad dat ek na U wou kyk nie, geen voorkoms gehad dat ek van U sou hou nie (Jes. 53:2). En tog, in hierdie verskriklike toneel, reik U na my uit, verseker U my opnuut dat U juis gesterf het, sodat ek as sondaar kan leef! Dankie dat U vir alle nood van alle tye gesterf het, die mens se diepste hel van sonde en dood, gedra en oorwin het. U het hierdie prys betaal omdat U my liefhet, help my dan om soos U lief te hê, sonder om die prys te bereken. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page