top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 7 Februarie 2022

Koos Espach


Jesus sterwe (9)


Klim agter die gordyn uit


Matt. 27:50-51 – “Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur.”


Vergelyk ook Heb. 10:19-20 – “Broers (en susters), ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op ‘n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam.”

Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het die gordyn in die tempel van bo tot onder geskeur. Die Boodskap-vertaling sê dit so mooi: “Ons het gesê dat daar tussen die twee kamers in die Heilige plek ’n gordyn gehang het. Jesus se liggaam kan met dié gordyn vergelyk word. Die gordyn van Jesus se liggaam is geskeur om so ’n nuwe pad na die lewe saam met God oop te maak” (Heb. 10:20). Dink hoe groot die kerkgangers se monde moes oopgehang het, toe hulle vir die eerste keer sien wat agter die gordyn aangaan. Hulle kon seker nie hulle oë glo nie. Versigtig het hulle oor die hope swaar materiaal getrap om ook daar te kon ingaan waar die hoëpriester slegs een keer per jaar kon in. En hier stap hulle nou. Hulle kan ook nou by God uitkom. Watter nuwe pad het die skeur van die voorhangsel nie vir hulle oopgemaak nie!

Dis vir ons moderne mense moeilik om ons in te dink wat deur daardie tyd se mense se koppe moes gaan. Maar die gebeurtenis was seker soos vir ’n blinde om te sien en ’n dowe om te hoor. Vir die heel eerste keer is die God van ver, nou hier naby. Vir eens en vir altyd is die kerk se fondasie só geskud, dit sou nooit weer dieselfde wees nie!


Van daardie dag af, stap ons gelowiges op ’n nuwe pad – Die pad wat Jesus vir my en jou kom oopsterf het. Net soos Sy liggaam geskeur en gebreek is, is die gordyn wat die mense weggesteek het, van God geskeur. Nooit weer hoef ons diere vir ons sondes te offer nie. Nooit weer hoef die hoof van die kerk agter ’n gordyn in te gaan om met God te praat nie. Die gewone mense soos ek en jy, kan sommer nou sélf met God praat.

Dit is alles wat Jesus vir ons aan die kruis moontlik gemaak het. Toe Jesus daardie dag aan die kruis gesterf het, het dinge vir my en jou verander. Hy het daardie dag sélf, ons Hoëpriester geword en gesorg dat ons as verloste mense vrye toegang tot God kon kry.

Is dit nie wonderlik dat daar niks is wat die pad tussen ons en God versper nie? Jesus het van God se kant af die opening kom maak op daardie Goeie Vrydag. Sedertdien kan ek en jy met vrymoedigheid na God toe gaan – die deur is vir altyd oop! Die vraag is egter of ons lewe hierdie nuwe roete wat Jesus vir ons oopgesterf het, loop? Leef ek en jy ’n lewe agter die gordyn wat ons eintlik wegsteek vir ander, of leef ons ’n lewe waar ons vry is van ons sondelas en waar ons nie bang is om in die wêreld daar buite ons ware kleur te wys nie? Wanneer ek en jy in Jesus vasloop, kom ons agter die gordyn uit. Dan leef ’n mens anders. Dan kom ander agter dat ons anders is. Die vraag is: Leef ek en jy anders omdat ons agter die gordyn uitgeklim het en het Jesus se skeur van die gordyn vir my en jou op ’n nuwe pad laat loop?

“Ons het God nie gevind nie; Hy het ons gevind. Godsdienste oraloor leer hoe die mens God kan vind. Die Christelike evangelie is die enigste wat die geheim ontdek het dat God die mens kom vind het”

(E Stanley Jones).

Gebed: Jesus, dankie dat U die gordyn geskeur het en ek nou direk by God kan uitkom. Dankie dat ek nie meer agter die gordyn hoef te staan nie. Help my tog op die nuwe paaie, dat ek oral U naam sal uitleef. Amen.

Komentarze


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page