top of page

Gedagte vir Vandag


3 Nov 2020

Koos Espach


Basuin die Goeie Nuus uit!

JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING.

(Matt. 16:21–25:46)

DIE KOMS VAN ELIA

(Mark. 6:9-13)

DIE HEILIGE GEES MAAK VAN ONS GETUIES!

Matt. 17:9-13 – “Terwyl hulle van die berg afkom, het Jesus hulle beveel: ‘Wat julle gesien het, moet julle vir niemand vertel voordat die Seun van die mens uit die dood opgewek is nie.’ Die dissipels vra Hom toe: ‘Waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom?’ ‘Elia kom wel om alles weer reg te maak,’ antwoord Hy, ‘maar Ek sê vir julle Elia het al gekom, maar hulle het hom nie herken nie en met hom gemaak net wat hulle wou. So sal ook die Seun van die mens deur hulle mishandel word.’ Toe het die dissipels verstaan dat Hy met hulle van Johannes die Doper gepraat het.”

Vergelyk ook Mal. 4:5-6 – “Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur voordat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike dag. Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen sodat Ek nie hoef te kom en die land heeltemal vernietig nie.”

Terwyl hulle van die berg afkom, beveel Jesus vir die vyfde en laaste keer die dissipels om te swyg oor dit wat hulle gesien het, tot na Sy opstanding uit die dood. Hoekom mag hulle niks sê nie? Alhoewel hulle so pas ‘n kykie in God se wêreld daar op die berg gehad het, sien hulle nog nie die volledige prentjie nie. Hulle vraag oor Elia se koms bevestig dit. Jesus praat oor Sy opstanding en hulle praat met Hom oor die eindtyd. Eers na afloop van Sy lyding sou die dissipels die volle betekenis en implikasies van die gebeurtenis begryp. Tweedens geskied die bevel om dieselfde rede as by vorige geleenthede: Jesus wou ter wille van die ongehinderde voortgang van Sy werk nie ontydig as die Messias aangekondig word nie.

Om helderheid te probeer kry, stel hulle die vraag aan Jesus waarom die skrifgeleerdes leer dat Elia eers moet kom voor die Messiaanse tydperk aanbreek. Jesus bevestig dat die skrifgeleerdes se interpretasie van die Skrif korrek was. Maar hulle kon nie Johannes die Doper se optrede wat hierdie Elia-verwagting kom vervul het, reg interpreteer nie, daarom herken hulle Jesus nie. Die skrifgeleerdes het met die Doper (soos met so baie ander profete) gemaak net wat hulle wou, en tog wou Israel nie reageer nie en het hulle hom verwerp. Omdat die mense geestelik blind is, sal Jesus as die Seun van die mens ook verwerp word en die lydensweg móét gaan.

Jesus en die drie dissipels stap die berg af. Jesus weet daar lê nog ‘n ander pad voor, ‘n lydenspad na ‘n koppie buite Jerusalem, ‘n koppie met ‘n kruis. Die dissipels wat saam met Hom die kronkelpad bergaf stap, is ook jou en my pad. Ons moet ook bereid wees om God se wil enduit te loop, en dit bevat nie kortpaadjies nie –“ Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by Sy wederkoms in heerlikheid” (1 Pet. 4:13). Iewers het ons ook die glans van God se Seun ervaar en kan ons gehoorsaam reageer deur te “luister na Hom”, want ons weet mos Hy het opgestaan uit die dood! Sy deurgang in die dood, het ons lewe verander.

Elke Christen is gered en geroep om in hierdie wêreld as ‘n getuie van die opgestane en lewende Here Jesus Christus, op te tree. Wanneer ons hart vol is van Jesus, sal die mond daarvan oorloop – sommer so spontaan soos wat ons oor politiek of ons geliefde sport of tydverdryf kan praat, moet ons oor die goedheid en guns van die Here kan praat. Dit is die normale Christelike lewe, nie die abnormale nie. Wie besef dat dit volgens God se regverdige wil ook sy pad is as Christen, sal ook die genade en krag ontvang om al die eise van die lewe aan te durf en te oorwin. Glo in Hom en jy sal nie net smart ervaar nie, maar ook vertroosting ken. “Geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die Naam van Christus, dit is ‘n bewys dat die Gees van heerlikheid, die Gees van God, op julle bly” (1 Pet. 4:14).

Miskien maak die feit om te getuig mens bang. Dis egter nie nodig om bang te wees nie. Die Gees is by elke gelowige betrokke. Terwyl ek en jy ter wille van Christus getuig, sal ons bewus word van die krag van die Heilige Gees. “Hy sal ons in die hele waarheid lei, Hy sal Christus verheerlik, want wat Hy van Christus ontvang, sal Hy aan ander verkondig” (Joh. 16:13-15). Die Heilige Gees is ons “verbinding” tussen hemel en aarde. Hy kom maak God se wil aan ons bekend en sorg dat ons op koers bly. Daarom sal ons “krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom, en ons Sy getuies sal wees” (Hand. 1:8). Ons moet net ons hart en denke oopmaak vir die Gees se genadige invloed en wysheid. Dit gaan mos nie oor ons as getuies nie, maar oor Hom wat ons stuur!

“Getuienis is om die verskillende struikelblokke van my self-liefde te verwyder, sodat die Gees wat in my woon, vir Christus aan my medemens kan vertoon” (Paul Frost).

Gebed: Dankie Gees van God, dat U by my is en my vertroos en versterk om ‘n kragtige getuie vir Christus te kan wees. “O Heilige Gees, bereider van God se koninkryk, laat God se beeld in my blyk. Gee my krag tot dade om in U Naam te bou, gesterk deur U genade, maak my in U getrou” (Liedboek 437:2). “Laat, Heer, U vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil U lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef – om ander hoër as myself te ag, om lief te hê, ander bo myself, en om eerder te gee as te verwag” (Liedboek 284:2). Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page