top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 18 November 2021

Koos Espach


Jesus word gevange geneem (2)


Uitverkoop met ‘n soen


Matt. 26:48-49 – “Die verraaier het met die manne ‘n teken afgespreek. Hy het gesê: ‘Die een wat ek soen, dit is hy. Gryp hom!’ Hy het reguit na Jesus toe gegaan en gesê: ‘Goeiemôre, Rabbi,’ en Hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom: ‘Vriend, doen wat jy gekom het om te doen!’ Toe kom hulle vorentoe, gryp vir Jesus en neem Hom gevange.”


Jesus se lydenspad het nou in alle erns begin toe “die verraaier”, Judas Iskariot, met ‘n afdeling soldate en ‘n groot klomp mense in die Tuin van Getsemane opdaag. In die lig van die volmaan gedurende die vroeë oggendure van die Paasnag, en in die lig van die lanterns en fakkels, sou Jesus goed herkenbaar gewees het, maar om te verseker dat geen fout insluip nie, het Judas afgespreek hy sou Jesus aanwys deur Hom te gaan groet soos ’n leerling sy leermeester. In die uitvoering daarvan is daar by Judas geen huiwering nie. Hy begroet Jesus met “goeiemôre, Rabbi,’ en soen Hom.” Destyds was die gebruik dat mans net vriende en gelykes, mekaar uit respek en lojaliteit soen. Judas se soen is egter nie soos van ‘n vriend nie, maar ‘n skokkende gebaar van verraad en skynheiligheid: “Op ‘n vriend wat jou seermaak, kan jy reken; iemand wat jou haat, is oordadig met sy soene” (Spr. 27:6).


Judas verander Jesus in sy vyand. Jesus, wat Judas só graag in Sy ewige familie wou insluit, is deur ‘n soen van Sy dissipel uitgesluit en verraai! Hy was een van die twaalf dissipels en wat Judas doen, stroop Jesus van al Sy aansien en eer. En tog, soos wat Jesus deur Judas van Sy aardse aansien gestroop word, word Hy steeds geëer in die koninkryk van God. En Jesus? Alhoewel Hy Judas se verraad uitwys, draai Hy nie teen hom nie maar spreek hom aan as vriend: ‘Vriend, doen wat jy gekom het om te doen!’ Merkwaardig – Jesus bied geen weerstand nie! Nie teen die skare nie en ook nie teen Judas nie. Inteendeel, Hy gee Judas nóg ‘n kans om hom te besin.


Toe Judas ingestem het om Jesus te verraai, kon hy net sowel die spykers ingedryf het wat later daardie dag Jesus se hande en voete aan die kruis sou skeur. Ons weet dat Judas ‘n oneerlike en gierige mens was, maar hoe kon hy sover gaan om Jesus te verraai? Hy was egter nie die enigste een wat Jesus verraai het nie. Baie van daardie “groot klomp mense wat saam met hom was met swaarde en stokke”, het Jesus se wonderwerke aanskou, Sy woorde gehoor en nog ‘n paar dae vantevore palmtakke en klere voor Hom gegooi en uitgeroep: “Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!” (Matt. 21:8-9), en tog het hulle geweier om in Hom te glo. Hierdie mense kon net sowel ook die dertig silwerstukke by die priesters gaan haal het.


Selfs vandag is daar dié wat, ten spyte van onweerlegbare getuienis, weier om in Jesus Christus te glo en daagliks voortgaan om Hom te verraai. Ook ons sê dat ons in Jesus Christus glo, maar ons leef nie altyd asof ons Hom ken nie. Dit is verraad teen die hoogste liefde. Dis moeilik om te bepaal wat ek en jy sou gedoen het as ons daardie noodlottige Vrydag deel van hierdie “groot klomp mense” was wat saam met Judas in Getsemane opgedaag het. Maar ons kan wel bepaal wat ons nóú maak met Jesus. Dink ek en jy daaraan dat Hy daardie angswekkende oomblikke, vir ons beleef het? Bepaal dit hoe ek en jy van nou af gaan lewe? Gaan ek en jy iemand wees wie se lewe deur geloof in Hom vir altyd verander is, of van verraad?


“Still, as of old, man by himself is priced; for thirty silver pieces, Judas sold himself, not Christ” (William Blane).


Gebed: Here Jesus, U ken my hart. Suiwer dit asseblief deur u Heilige Gees sodat ek U nooit sal verraai nie. Amen.

Commenti


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page