top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 15 November 2021

Koos Espach


Jesus berei sy dissipels voor vir sy dood – Sy pad na glorie (39)


Jesus in Getsemane (2)


Soek die wil van God


Matt. 26:40-42 – “Daarna kom Hy na die dissipels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus: ‘Kon julle nie eens een uur saam met My waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak.’ ’n Tweede keer het Hy gaan bid en gesê: ‘My Vader, as hierdie lydensbeker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied.”


Jesus het Petrus, Johannes en Jakobus gevra om te waak en ‘n entjie verder van hulle, gaan bid. Sy nag van angs het begin, Hy het doodsbenoud geraak, “sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val” (Luk. 22:44). (Ons moet daarop let dat nie gesê word Jesus se sweet het bloed geword nie, maar vergelykbaar was met bloeddruppels wat val.) In Sy worsteling met God vra Hy in Sy moedertaal: “Abba, Vader, alles is vir U moontlik ...” (Mark. 14:36). Sy angs kon Hy net met Sy Vader deel. Selfs Sy drie vriende kon nie eens saam met Hom waak nie, hulle het aan die slaap geraak! Daar tussen die olyfbome in die tuin wat “oliepars” beteken, word Jesus se sielestryd gepars dat Sy sweet soos bloeddruppels op die grond val. En “die Vader stuur ‘n engel om Hom te versterk” (Luk. 22:43).


By Sy terugkeer om die bystand van Sy drie vertrouelinge te soek, vind Jesus hulle aan die slaap. Hulle was aan die slaap op die mees kritieke tyd terwyl hulle Hom moes ondersteun – Petrus wat kort tevore nog belowe het hy sal Jesus nooit in die steek laat nie (26:33); op hulle beurt, Johannes en Jakobus ewe dapper gesê het hulle sal die lydensbeker kan drink (20:22). Met teleurstelling spreek Hy Petrus aan; hy is immers op hierdie moment die naam Petrus (rots) nie waardig nie. Hy wat kort tevore met soveel beslistheid sy trou aan Jesus toegesê het, het in so ’n geringe opdrag ontrou geblyk te wees. Aan almal rig Jesus die vermaning dat hulle juis weens hul swakheid moet waak en bid anders sou die versoeking vir hulle te sterk word – “die gees is gewillig, maar die vlees is swak” – Jesus ken die mens, Hy weet Hy kan nie op ons staatmaak nie.


Jesus wend Hom dan vir ‘n tweede keer tot sy Vader in gebed. Getsemane spreek van volkome gehoorsaamheid. Dit is daar waar Jesus sterkte en krag sou ontvang vir Sy groot offer, om die ondraaglike te dra. In Jesus se tweede gebed sien ons ‘n verandering – die moontlikheid van die lydensbeker verskuif na die noodsaaklikheid daarvan. Die lydensbeker kan nie langer by Hom verbygaan nie. Toe Jesus geen antwoord kry nie, kon Hy verstaan dat die Vader nie kon toelaat dat Hy die kruis gespaar word nie, en het Hy sy hele lewe en wil prysgegee in die woorde: “laat U wil geskied.” Jesus het Hom nou vereenselwig met die wil van die Vader.


Warren Wiersbe, ‘n Amerikaanse Christenskrywer, het die volgende geskryf: “Persistence in prayer is not an attempt to change God’s mind, but to get ourselves to the place where we can trust us with the answer.” Ek dink wat hy probeer sê het is dat ek en jy nie God deur gebed kan dwing om iets te doen of, met respek, van opinie kan laat verander nie, gebed verander óns! Een of ander tyd kom ek en jy ook in ons eie “Getsemane.” Dan moet ons onthou dat Jesus vóór ons daar was en dat Hy vir ons die volmaakte voorbeeld gestel het. Dit is dáár waar Hy gely en gestry het, totdat Hy met sy Vader begin praat het. En toe het Hy vrede, berusting en oorwinning ervaar!


In daardie donker Tuin van Getsemane, het in daardie donker nag, tydens Jesus se donkerste uur, een helder lig geskyn: God s’n. God wil vir my en jou by daardie plek bring waar Hy ons kan vertrou met Sy antwoorde, en Hy doen dit met gebed. Daarom is dit nodig dat ons Jesus se voorbeeld moet navolg, Sy Getsemane gebed elke dag agterna bid: “Nogtans nie wat ek wil nie, maar laat U wil geskied.” Ek en jy moet in ag neem wat God se voorsienigheid vir ons inhou sodat Sy wil vir ons in sekere moeilike situasies, helder kan word. Kom ons worstel met God en pleit dat Hy sy wil aan ons bekend maak. Bestudeer Sy Woord, bepeins dit en soek die leiding van sy Heilige Gees. Só, sal ons uitvind wat die wil van God vir my en jou is!


“God se wil is nie ‘n reisplan nie, maar ‘n gesindheid” (Andrew Dhuse).


Gebed: Hemelse Vader, dankie dat ek selfs in die duisternis van mý Getsemane, nog met U kan praat en kan put uit U krag en sterkte. Laat my gebed altyd wees: “Laat U wil geskied.” Amen.


Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page