top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 29 Oktober 2021

Koos Espach


Jesus berei sy dissipels voor vir sy dood – Sy pad na glorie (28)


Die werk van die Heilige Gees (5)


Die Voorspraak lei ons tot geestelike groei


Joh. 16:13a – “Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei.”


Vergelyk ook 2 Pet. 3:18a – “Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus.”


Die geheim van ‘n geslaagde Christelike lewe is om die Heilige Gees toe te laat om ons te help om geleidelik geestelik te groei. Ons moet beslis nie die werk van die Heilige Gees geringskat nie, Jesus het Hom juis gestuur om ons “in die hele waarheid te lei.” Geestelike groei is ook ‘n dinamiese proses waartoe elke gelowige, wat nog geestelik gesproke ‘n baba is in geloof, geroep word om van ons weergeboorte en bekering af, ‘n grootmens te word. En dit het niks met ouderdom te doen nie.


Eerstens is geestelike groei ‘n gawe van God. Wanneer dit egter gebeur dat ons stiltetyd saam met God begin agteruitgaan en ons gebedslewe of betrokkenheid by gemeentelike aktiwiteite, ‘n sware plig word, behoort dit vir ons ‘n bron van ernstige kommer te wees. Wanneer Bybelstudie of selfs net Bybellees uit gewoonte of pligsgevoel gedoen word, behoort ons hulp te soek by die Heilige Gees wat alomteenwoordig is. Dit is dan tyd om in aanraking met Hom te kom. Hy is altyd gereed om ons noodroep te hoor en ons gebede te beantwoord.


Op die pad na geestelike volwassenheid word ons al hoe meer bewus van die teenwoordigheid en krag van die Gees wat in ons werk, ons gedagtes voed met die Skrif en dit stap vir stap aan ons openbaar. Daarom is een van die aangrypendste waarhede in die Skrif dat ons sondaars, kinders van God kan word. Die feit dat God gewillig is om my as sondaar, Sy kind te maak en so te noem, klink onbegryplik en tog is dit presies wat die Woord van die Here ons leer: “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word” (Joh. 1:12). Onbegryplik maar waar – “die Gees van die waarheid” bevestig dit sodat ons nooit hoef te twyfel nie: “Die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is” (Rom. 8:16).


Die goeie nuus is dat die Here Hom nie onttrek wanneer ons “kinders van God” geword het nie. Ons word nie nou aan onsself oorgelaat om geestelike volwassenheid te bereik nie. God laat nooit die goeie werke van Sy hande vaar nie (Ps. 138:8), Hy voer dit end-uit: “Ek is daarvan oortuig dat God wat die goeie werke in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom” (Rom. 8:30).


Ons is egter nou nie werkloos nie. Op die pad na geestelike volwassenheid word ons al hoe meer bewus van die teenwoordigheid en krag van Jesus wat in ons werk. Dit skep by ons die begeerte om Hom beter te leer ken. Maar, God het in Sy alwysheid, vir elkeen van ons die verantwoordelikheid gegee om sélf ‘n keuse te maak hoe ons hierdie geestelike weg wil bewandel. Om Christus deur die werk van die Heilige Gees, as ons Verlosser te aanvaar, is ‘n wilsdaad. Wanneer ek en jy die begeerte skep om die Heilige Gees toe te laat om in en deur ons te werk, stel Hy ons in staat om die regte besluite te neem en op die regte pad te bly, die pad van daaglikse geestelike groei, die pad van die ewige lewe! Die keuse lê by my en jou of ons die Gees wil toelaat om beheer van ons lewe oor te neem!


“In die Christen se lewe is daar nie so iets dat jy jou kan terugtrek en hoop dat God jou daar sal ontmoet en seën nie. Jy moet daagliks lewe en groei” (Alan Redpath).


Gebed: Jesus, my Verlosser, dankie dat ek as nietige en sondige mens, deur die Heilige Gees U pad kan kies. Dankie Gees dat U die begeerte aan my skenk om reg te lewe en ook seën met die vermoë om geestelik te groei sodat dit moontlik word om so te lewe. Laat U invloed altyd in my lewe geld. Maak my gehoorsaam aan U stem om my geestelike verantwoordelikhede na te kom tot lof, dank en aanbidding aan God. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page