top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 28 Oktober 2021

Koos Espach


Jesus berei sy dissipels voor vir sy dood – Sy pad na glorie (27)


Die werk van die Heilige Gees (4)


Die Voorspraak maak van ons getuies


Joh. 16:13a – “Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei.”


Vergelyk ook Hand. 1:8 – “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal My getuies wees ...”


Christen-wees en getuienis lewer kan nie van mekaar geskei word nie. Om van Jesus Christus te getuig, is deel van elke Christen se pelgrimstog. Nog voordat my en jou mond oor Jesus Christus praat, moet ons lewe oor Hom praat, dit is deel van geestelike groei. Om oor God se seëninge in Christus te praat, is deel van die normale Christen se lewe. Dit is egter nutteloos om te probeer om met my mond te getuig as my lewe nie ook verkondig dat ek ‘n verloste mens is nie: “Gedra julle altyd goed onder die heidene sodat ... hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik” (1 Pet. 2:12).


Getuienis is om ons geestelike rykdom met ander gelowiges te deel. Dit is om spontaan ons vreugde en dankbaarheid in die erediens met lofsange, gebede en offergawes met ander te deel. Dit is beslis nie om die kerkbank warm te sit en net na die preek te luister nie. Ek en jy het as getuies tydens ‘n erediens ‘n persoonlike ervaring deurgemaak. Ons getuienis daarvan is dan mos nie op hoorsê nie, nee, dit was ‘n persoonlike waarneming. Dan kan ons mos nie stilbly nie. Daar word vertel van ‘n buitelander wat op ‘n plattelandse plasie vir die eerste keer hom verwonder het aan ‘n touleier wat ‘n span osse voor ‘n ploeg, volgens sy beskrywing, die osse én die ploeg sleep! Is dit nie dalk die beeld wat sommige gemeentes vertoon nie? Die dominee wat alles moet doen en die gemeente as’t ware saamsleep!


Dit is belangrik om te weet dat Jesus nie gesê het “julle moet probeer om My getuies te wees” nie, maar “julle sal My getuies wees.” Dit behoort vir ons dan te word in “ek wil!” Elke Christen is ‘n verteenwoordiger, of ambassadeur, vir Christus en daarom “sal en wil” ons namens Jesus Christus, oor Hom praat. Dit is ook belangrik om te onthou dat getuienis alleen sal strek tot Sý eer en verheerliking van God. Wanneer ander mense Jesus in jou en my kan sien omdat ons getuienis opreg is, sal hulle ook wil aangetrokke tot Hom raak.


Dit gaan nie net oor my en jou bywoning van eredienste, of die leë plek as die kerkklok lui, wat ook ‘n getuienis is ... téén ons, nie. Dit gaan ook oor gemeentelike samekomste, óns geesdriftige kerklike meelewing, óns ywerige betrokkenheid by die aktiwiteite van die kerk, wat aan die wêreld moet sê: “Dis heerlik om ‘n Christen te wees, heerlik om Christus te dien!” En wanneer ons nie weet hoe om te getuig nie, is dit nie ‘n “trainsmash” nie. Juis daarom het Christus vir ons die Heilige Gees gegee wat ons Leidsman is, wat “ons in die waarheid sal lei.” Petrus was ‘n eenvoudige visserman wat Jesus verloën het, die Gees het van hom ‘n onverskrokke getuie gemaak: "Toe staan Petrus op ... en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe” (Hand. 2:14a).


Elke Christen is gered en geroep om in hierdie wêreld as ‘n getuie van die Here Jesus Christus, op te tree. Wanneer ons hart vol is van Jesus, sal die mond daarvan oorloop. Sommer so spontaan soos wat ons oor politiek of ons geliefde sport of tydverdryf kan praat, moet ons oor die goedheid en guns van die Here kan praat. En wanneer ek en jy enige twyfel koester oor ons vermoëns, moet ons nie huiwer om die hulp van die Heilige Gees te soek nie – “Hy sal ons in die hele waarheid lei ... ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom, en ons sal Sy getuie wees.”


Met hierdie wete kan ek en jy dankbare getuies van die liefde van Christus wees en ons taak, onder die leiding van die Heilige Gees, met blymoedigheid verrig tot eer van ons Verlosser. Ons sal weet wat Hy van ons verwag en watter getuienis om te lewer. Buitendien, dit gaan mos nie oor my en jou as getuies nie, maar oor Hom wat ons stuur! Hy en Hy alleen verdien om raakgesien te word. Net oor Hom moet daar gepraat, gesing en gejuig word, beslis nie oor ons as Sy werkers, getuies en dienaars nie.


“Getuienis is om die verskillende struikelblokke van my self-liefde te verwyder, sodat die Gees wat in my woon, vir Christus aan my medemens kan vertoon” (Paul Frost).


Gebed: Dankie Gees van God, dat U by my is en my vertroos en versterk om ‘n kragtige getuie vir Christus te kan wees. “O Heilige Gees, bereider van God se koninkryk, laat God se beeld in my blyk. Gee my krag tot dade om in U Naam te bou, gesterk deur U genade, maak my in U getrou” (Liedboek 437:2). Gebruik my Here, net soos U wil, waar en wanneer dit U ook al behaag. Ek is tot U diens. Gee aan my die volheid van u Heilige Gees. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page