top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 22 Oktober 2021

Koos Espach


Jesus berei sy dissipels voor vir sy dood – Sy pad na glorie (23)


Julle moet mekaar liefhê


Hemeltaal


Joh. 15:16 – “Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my Naam vra.”


Vergelyk ook Rom. 8:26-27 – “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges.”


Christen-wees is ‘n liefdesverhouding. Wanneer ek en jy as sondaars “uitgekies word deur Jesus Christus,” kom ons in ‘n liefdesverhouding met God te staan. Hy is die Bruidegom en ons, Sy kerk, is Sy bruid (Op. 19). ‘n Liefdesverhouding kwyn egter as die paartjie versuim om afsprake met mekaar te maak en na te kom. Hoe kan ons hierdie liefdesverhouding in stand hou? Waaraan meet God ons liefde? Onder andere aan ons gretigheid om met Hom alleen te wees. As Hy dus vergeefs op my en jou wag omdat ons nie ons afspraak met Hom nakom nie, gaan dit vanselfsprekend ‘n nadelige uitwerking hê en gaan ons liefdesverhouding kwyn.


Daarom is gebed nie ‘n formaliteit nie, maar ‘n liefdeshandeling tussen ons en God. Ons gelowiges in Christus se gebed is ‘n gesprek met ons “Vader wat weet wat ons nodig het, nog voordat ons dit van Hom gevra het.” Dit is nie nodig vir ‘n “stortvloed van woorde” nie, wat wel nodig is, is dat ons bid. God soek mense wat Hom in Gees en in waarheid sal aanbid (Joh. 4:23) – in waarheid word God in egtheid aanbid en die Gees lei ons in hierdie waarheid. “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê kan word nie.”


Smeek God by elke geleentheid deur die Gees, is die aansporing van Paulus in Efesiërs 6:18. Soos ons deur die Gees moet wandel, moet ons ook deur die Gees gelei word wanneer ons bid. Hoe meer ons onder die heerskappy van die Gees lewe, hoe meer sal ons volgens die wil van God bid (Rom. 8:26-27). Die Gees neem ons versugtinge, ons stotterende en stamelende woorde, en vorm dit tot hemeltaal.

Menigte mense uiter hierdie versugting: “Maar dit help nie dat ek bid nie, God luister nie na my nie. Hy het nog nooit een van my gebede verhoor nie.” Gebedsverhoring is nie iets goedkoops nie. Dit is om God te prys en dit gaan nie oor die mens se selfverheffing en geestelike hoogmoed nie. Van die dae van Abraham af, kan gelowiges met ‘n loflied op die lippe, uit eie ondervinding dit bevestig dat die Here ‘n Verhoorder van gebede is – “Ek roep U aan, want U sal my antwoord, my God” (Ps. 17:6); “Voor hulle nog roep, sal Ek antwoord, terwyl hulle nog praat, sal Ek hulle gebed verhoor” (Jes. 65:24); “En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens Sy wil vra” (1 Joh. 5:14).


Ons moet net geduldig wees. Gebede word soms anders vervul as wat ons in ons kortsigtigheid verwag het en dit word ook beantwoord in God se tyd en volgens Sy wil. God se tyd is nie horlosietyd nie, dit is ewigheidstyd! Die verskil is egter dat ons gelowiges, aanhou om te bid terwyl die onverskilliges, besluit dit is nie die moeite werd om te bid nie. Gebed vra volkome vertroue op God. Sy vermoë om op die swakste gebed wonderlik te antwoord, is onbeperk. Maar dan moet ons Hom ten volle vertrou en weet dat Hy in staat is om te doen wat Hy belowe (Rom. 4:21).


“Niks is buite bereik van gebed nie, behalwe dit wat buite die wil van God is” (Oswald Chambers).

Gebed: “En nou kan ek met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy my gebede verhoor as ek enigiets volgens sy wil vra. En aangesien ek weet dat Hy my gebede verhoor as ek iets só vra, weet ek ook dat ek kry wat ek van Hom vra” (1 Joh. 5:14-15). En wanneer my gebede onvervuld terugkeer na my, sal dit my nie wegdryf van U af nie Here, maar in groter afhanklikheid voor U laat bly kniel. Amen.

Comentarios


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page